Institut za antropologiju

Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Institut za antropologiju javni je znanstveni institut koji se bavi znanstvenom, stručnom i obrazovnom djelatnošću na području antropologije kao medicinske, prirodne, društvene, humanističke i biotehnološke znanosti. Modus operandi Instituta za antropologiju proučavanje je brojnih interakcijskih procesa holističkim pristupom, a koji su kroz biološku i sociokulturnu povijest djelovali na uobličavanje ljudskih populacija u prostoru (kao specifičnoj ekološkoj niši) i vremenu (s obzirom na genetičke generacije i transmisiju genetskog materijala). Temeljeći znanstvenu i istraživačku strategiju Instituta na bogatom iskustvu domaćih i međunarodnih projekata, znanstveni i istraživački rad na Institutu pokriva sljedeća područja: medicinska antropologija, biološka antropologija, ekologija čovjeka, populacijska genetika, analitička kemija, antropološka biometrija, fiziološka antropologija, antropološka anatomija, dentalna antropologija, psihodinamička antropologija, etnologija i kulturna antropologija, lingvistička antropologija, antropogeografska historijska antropologija, matematičko modeliranje i biostatistika, primijenjena antropologija, ergonomija, biomehanika, medicina rada, epidemiologija, zdravstvena preventiva, socijalna medicina, forenzika, arheologija te opća ekologija.

0
znanstvena laboratorija
0
zaposlenika
0
projekta
0+
radova u bazi CROSBI

U svibnju 2018. godine Institut za antropologiju potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Centar za primijenjenu bioantropologiju” koji je odobren u sklopu Poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija” i financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt uključuje izgradnju četiri nova laboratorija (Laboratorij za molekularnu antropologiju, Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju, Laboratorij za kemijsku analitiku te Laboratorij za mikrobnu ekologiju) u postojećim prostorijama Instituta za antropologiju. Time će se Institutu za antropologiju omogućiti provođenje znanstvenih istraživanja vrhunske kvalitete i bolje povezivanje s međunarodnim institucijama te daljnje prijave važnih međunarodnih projekata, a sve s ciljem daljnjeg osiguravanja konkurentnosti u europskom istraživačkom prostoru.

Projekt predviđa izgradnju četiri nova laboratorija:

  • Laboratorij za molekularnu antropologiju
  • Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju
  • Laboratorij za kemijsku analitiku
  • Laboratorij za mikrobnu ekologiju

Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2018. – 1. prosinca 2019.
Ukupna vrijednost projekta: 26.472.966,86 HRK
EU sufinanciranje projekta: 22.502.021,83 HRK

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Excellence in research logo

Institut za antropologiju je u ožujku 2012. godine dobio priznanje Europske komisije za implementaciju Europske povelje za istraživače i Europskog kodeksa za zapošljavanje istraživača. Europska komisija je dodjeljujući Institutu pravo na korištenje loga „HR Excellence in Research” odala priznanje za uspješno sastavljanje Strategije ljudskih resursa za istraživače. Priznanje će Institutu omogućiti da se uključi u europski istraživački prostor i osigurati bolje uvjete rada i razvoja karijere istraživača kao i slobodni protok znanja i otvoreno tržište rada.

Kako bi došli do priznanja, Institut je morao provesti opsežnu analizu internih propisa i utvrditi nedostatke i zapreke u upravljanju ljudskim resursima i poštivanju prava istraživača. Na temelju provedene analize sastavljeni su akcijski planovi usklađivanja regulative s načelima Povelje i Kodeksa u cilju dostizanja standarda koji su propisani ovim važnim europskim dokumentima.

KONTAKT

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

KATALOG KNJIŽNICE INSTITUTA