Laboratorij će biti specijaliziran za provedbu raznih vrsta molekularno-antropoloških analiza, uključujući populacijsko-genetičke analize stanovništva, molekularno-antropološke analize migracijskih procesa na regionalnoj i globalnoj razini, primijenjene molekularno-antropološke analize u okviru forenzičke znanosti te molekularno-antropološke analize s primjenom u sportskoj i nutricionističkoj genetici.
Jedna od ključnih aktivnosti ovoga laboratorija povezana je s molekularno-genetičkim personaliziranim pristupom pretilosti kod ispitanika, te će se unutar Laboratorija uspostaviti sustav za ispitivanje, liječenje i prevenciju pretilosti u hrvatskoj populaciji. Znanstveno ispitivanje genetičke predispozicije za pretilost i zdravo starenje će, uz povezivanje molekularno-genetičkih ispitivanja ova dva fenomena i standardnih medicinsko-antropoloških procedura, ujedno širiti znanja i spoznaje o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti.