INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb

Temeljem čl. 34. Statuta Instituta za antropologiju i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Klasa: 640-02/19-04-00018, Ur.br. 533-03-19-0003, od 5. travnja 2019. g., raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor i zapošljavanje

Jednog (1) kandidata/kandidatkinje na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik iz područja biomedicine i zdravstva.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uvjeti za znanstveno radno mjesto:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju.

Prednost će imati kandidati koji:

 • imaju iskustva u organizaciji međunarodnih i domaćih kongresa
 • su sudjelovali na međunarodnim i domaćim projektima iz područja djelatnosti Instituta za antropologiju

Prijavi na natječaj prilaže se:

 • životopis,
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju medicine,
 • uvjerenje o stjecanju doktorata iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva,
 • dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje,
 • sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova,
 • separati svih znanstvenih radova.
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane

Za sve pristupnike traži se aktivno znanje engleskog jezika te rad na računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju može se dobiti na uvid u Tajništvu Instituta radnim danom od 10 do 13 sati ili na mrežnim stranicama Instituta za antropologiju – www.inantro.hr.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj«.

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati.

Na temelju članka 34. Statuta Instituta za antropologiju, Pravilnika o ustroju položaja i radnih mjesta Instituta, Ugovora sklopljenog s Hrvatskom zakladom za znanost broj: 20180214 od 26. 9. 2018., Odluke ravnatelja o raspisivanju javnog natječaja za izbor i zapošljavanje poslijedoktoranda od 18. 12. 2018. (broj: 20190005) te Odluke Znanstvenog vijeća sa 189. sjednice održane 25. 10. 2018 (Broj: 20180552) o imenovanju Natječajnog povjerenstva raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog/e (1) kandidata/kandidatkinje za ugovor o radu na određeno vrijeme, sukladno čl. 42. st. 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju suradničko radno mjesto poslijedoktorand/ica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, m/ž, jedan/a (1) izvršitelj/ica za rad projektu HRZZ »Zdravstvene, kulturne i biološke odrednice dugovječnosti: antropološka studija preživljenja u dubokoj starosti« (akronim: HECUBA)

Ugovor o radu se sklapa na određeno vrijeme do 4 godine odnosno dok traje projekt ili njegova dionica na kojoj je kandidat zaposlen uz obavezni probni rok od 6 mjeseci.

Uvjeti za radna mjesta:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Za prijavu na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda/ice:

Obvezan uvjet:

 1. završen doktorski studij u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje: biologija.

Dodatni uvjet:

 1. aktivno znanje engleskog jezika te rad na računalu.

Prednosti:

 1. poznavanje metoda molekularne biologije, vještine i iskustvo u laboratorijskom radu te u biostatističkim analizama;
 2. objavljeni radovi, sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, dodatna edukacija i druga iskustva kojima se dokazuje znanja i interesi koji se uklapaju u metodološku i tematsku okosnicu projekta.

Prijavi na natječaj prilaže se:

 1. životopis s opisom dosadašnjeg rada;
 2. preslike diploma završenih studijskih programa (sve tri razine) i potvrda o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti;
 3. preslik dokumentacija kojom se dokazuje da kandidat/kandidatkinja zadovoljava dodatne uvjete kao i prednosti propisane natječajem.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Gajeva 32, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – poslijedoktorand«. Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati.