Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Preddiplomski studij i diplomski studij:

Kolegij: Biološka antropologija (nositelji doc. dr. sc. Natalija Novokmet i akademik Pavao Rudan)

Diplomski studij:

Kolegij: Metode istraživanja u molekularnoj biologiji (nositeljice doc. dr. sc. Inga Marijanović, prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović i prof. dr. sc. Petra Korać; dr. sc. Matea Zajc Petranović izvodi 12h praktikuma)

Kolegij: Genom čovjeka (nositeljica prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović; dr. sc. Matea Zajc Petranović izvodi 30h praktikuma)

Doktorski studij:

Kolegij: Antropologija – biološka raznolikost čovjeka (nositelji prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić, dr. sc. Matea Zajc Petranović, doc. dr. sc. Saša Missoni i doc. dr. sc. Natalija Novokmet)

Kolegij: Molekularna antropologija (nositeljice prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović i prof. dr. sc. Lovorka Barać Lauc)

Kolegij: Biološki temelji komunikacije (nositeljica prof. dr. sc. Anita Sujoldžić)

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Diplomski studij psihologije:

Kolegij: Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju (nositeljice: doc. dr. sc. Adrijana Bjelajac i doc. dr. sc. Eva Anđela Delale)

Sveučilište u Splitu

Diplomski studij Forenzičnih znanosti:

Kolegij: Osnove populacijske genetike (nositelji doc. dr. sc. Natalija Novokmet i akademik Pavao Rudan)