Upravno vijeće

Upravno vijeće2018-10-15T09:00:32+00:00

Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 105/04, 174/04 i 02/07 – Odluka USRH 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH) i članka 28. Statuta Instituta za antropologiju, Zagreb, ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Instituta za antropologiju, Zagreb

Predsjednik Upravnog vijeća:

  • Prof. dr. sc. Stipan Janković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Članovi:

  • Dr. sc. Dubravka Havaš Auguštin, predstavnica zaposlenika Instituta za antropologiju
    Prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
    Dr. sc. Olga Orlić, predstavnik Znanstvenog vijeća Instituta za antropologiju
    Akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

1. prosinca 2016.