U svibnju 2018. godine Institut za antropologiju je potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Centar za primijenjenu bioantropologiju”, koji je odobren u sklopu Poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija” i financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt uključuje izgradnju četiri nova laboratorija (Laboratorij za molekularnu antropologiju, Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju, Laboratorij za kemijsku analitiku te Laboratorij za mikrobnu ekologiju) u postojećim prostorijama Instituta za antropologiju. Time će se Institutu za antropologiju omogućiti provođenje znanstvenih istraživanja vrhunske kvalitete i bolje povezivanje s međunarodnim institucijama te daljnje prijave važnih međunarodnih projekata, a sve sa ciljem daljnjeg osiguravanja konkurentnosti u europskom istraživačkom prostoru.

Projekt će poboljšati kapacitete Instituta za provedbu vrhunskih znanstvenih istraživanja, povećati broj istraživača koji rade u poboljšanim znanstveno-istraživačkim objektima, povećati broj znanstvenih publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi Web of Science, povećati broj studenata i završnih radova te dati bolju osnovu za znanstvenoistraživačku suradnju sa srodnim ustanovama u Europi i svijetu. Omogućit će Institutu za antropologiju da postane vodeći nacionalni centar za provođenje antropoloških istraživanja.