Kontakt:  barbara.cvitkusic@inantro.hr, 01 5535 131

 

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 2018. znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija
 • 2015. doktorica znanosti, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, grana prapovijesna arheologija; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; doktorska disertacija: Osobni ornamenti kao sredstvo komunikacije u gornjem paleolitiku i mezolitiku na istočnom Jadranu
 • 2009. – Poslijediplomski doktorski studij Arheologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008. – Diplomirani antropolog i povjesničar umjetnosti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tema: Odraz svjetonazora renesansnog čovjeka u arhitekturi, mentor: dr.sc. Igor Toš

Radno iskustvo

 • Listopad 2017. – Stručna savjetnica u znanosti i visokom obrazovanju, Institut za antropologiju, Zagreb.
 • Lipanj 2015. – rujan 2017. Poslijedoktorandica, Institut za antropologiju, Zagreb
 • Rujna 2008. – svibanj 2015. Znanstvena novakinja, Institutu za antropologiju, Zagreb.

Rad na projektima

 • od 2015. suradnica na projektu Tranzicija i tradicija u špilji Vlakno: Model prijelaza paleolitika u mezolitik na prostoru Sjeverne Dalmacije Hrvatske zaklade za znanost (voditelj: dr. sc. Dario Vujević)
 • od 2014. suradnica na projektu Arheološka istraživanja kasnog Pleistocena i ranog Holocena u Limskom kanalu, Istra Hrvatske zaklade za znanost (UIP- 1 1-2013-7789) (voditelj: doc. dr. sc. Ivor Janković)
 • Od 2008. – Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup (voditelj: Akademik Pavao Rudan)
 • Od 2008. – Stohastički i kibernetički modeli u antropologiji (voditelj: prof.dr.sc. Jasna Miličić)

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 2018. 22nd European Meeting of the Paleopathology Association (PPA), 28th August – 1st September 2018, Zagreb, Hrvatska (glavna tajnica)
 • 2016. Međunarodni znanstveni skup 20th European Anthropological Association (EAA) Congress: European Anthropology in a Changing World – from Culture to Global Biology, Zagreb (glavna tajnica)
 • 2016. 42. Škola biološke antropologije Dr. Hubert Maver: New Findings from Vindija Cave, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (glavna tajnica)
 • 2016. Međunarodni znanstveni skup International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) Inter-Congress: World anthropologies and privatization of knowledge – enganging anthropology in public, Dubrovnik (članica organizacijskog odbora)
 • 2015. Međunarodni znanstveno-stručni skup Antropologija i turizam: Jačanje kompetencija u kulturnom turizmu / Improving the Competencies in Cultural Tourism, Zagreb, Hrvatska (tajnica)
 • 2014. 40. Škola biološke antropologije Interactions between Archaic and Modern Humans (član organizacijskog odbora)
 • 2013. 39. Škola biološke antropologije Anthropology of Adolescence (član organizacijskog odbora)
 • 2011. 38. Škola biološke antropologije Current Research on Palaeolithic in Southern and Central Europe (član organizacijskog odbora)
 • 2010. 37. Škola biološke antropologije The Vindija Neandertals and Their Place in History, Zagreb, Hrvatska (članica organizacijskog odbora)
 • 2010. Međunarodni znanstveni kongres LINEE New Challenges for Multilingualism in Europe, Dubrovnik, Hrvatska (član organizacijskog odbora)
 • 2009. 35. Škola Biološke antropologije Biological Anthropology of Health in the 21st Century: From Describing Variation to Understanding Determinants, Zagreb, Hrvatska (tajnica)
 • 2009. Anthropology and Health: New Challenges for Molecular Anthropology and Genetics, Dubrovnik, Hrvatska (član organizacijskog odbora)
 • 2009. Anthropology and Health: Developing Research Design and Analysis Models to Study Determinants of Health and Wellbeing, Dubrovnik, Hrvatska (član organizacijskog odbora)

Znanstveni i stručni rad

 • Travanj 2017. Stručno usavršavanje na Sapienza Universitá di Roma, Italija
 • Listopad 2016. Rad na arheološkom terenskom istraživanju pećine Vlakno, Dugi otok, Hrvatska
 • Lipanj 2010. Rad na arheološkom terenskom istraživanju Instituta za antropologiju, lokalitet – Bukovac pećina, općina Lokve, Hrvatska
 • Srpanj 2009. – Prosinac 2012. Asistentica uredničkog odbora međunarodnog časopisa „Collegium Antropologicum“, Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb, Hrvatska
 • Svibanj 2008. Rad na terenskom istraživanju Instituta za antropologiju na međunarodnom projektu „Genetics of Metabolic Syndrome in an Island Population“, Hvar, Hrvatska

Popis publikacijalink 

Znanstveni interes: Prapovijesna arheologija. Prapovijesna umjetnost. Interdisciplinarno proučavanje razvoja simbolike i simboličke svijesti prapovijesnih populacija.

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • Članica Hrvatskog antropološkog društva
 • Članica Hrvatskog arheološkog društva
 • Članica European Anthropological Association
 • Tajnica Udruge Gea Croatica