Kontakt:  jelena.sarac@inantro.hr, 01 5535 124

 

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi 

 • 2017. – Znanstvena suradnica (područje prirodnih znanosti, polje: biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2015. – Doktorica znanosti iz područja Biologije (grana Genetika, evolucija, filogenija) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001. – 2006. – Studij antropologije i njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

Radno iskustvo

 • 2017. – znanstvena suradnica na Institutu za antropologiju, Zagreb
 • 2015. –  poslijedoktorandica na Institutu za antropologiju, Zagreb
 • 2009. – asistentica Uredničkog odbora međunarodnog časopisa „Collegium Antropologicum“, Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb
 • 2008. – 2015. znanstvena novakinja na Institutu za antropologiju, Zagreb

 

Rad na projektima:

 • 2015. – „Kohortna studija rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS)“ (2015. – 2018., Hrvatska zaklada za znanost, voditelj projekta: doc. dr. sc. Saša Missoni)
 • 2013. –  2016. „Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long term complication in immigrant Mediterranean populations – MEDIGENE“ (2012.-2015., European Commission, Seventh Framework Programme, voditelj hrvatske istraživačke skupine: doc. dr. sc. Saša Missoni)
 • 2014. „Zdravstveni status i kvaliteta života sportaša“ (2014-2016., Poliklinika za medicinu rada i sporta, voditelj: dr. sc. Joško Sindik)
 • 2008. – 2013. “Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup” (voditelj: Akademik Pavao Rudan)
 • 2008. – 2012. “Promjene funkcija organa starenjem, radna sposobnost i biološka dob” (voditelj: prof. dr. sc. Zijad Duraković)
 • 2008.  «Genetics of Metabolic Syndrome in an Adriatic Island Population (National Institute of Health, SAD u suradnji s Department of Environmental Health, University of Cincinnati, SAD)
 • 2007. –2008. profesor njemačkog jezika u Privatnoj klasičnoj gimnaziji, Zagreb

 

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 2014. Pohađanje dvodnevne radionice „Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj“ za prijavu na natječaj „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada” Europskog socijalnog fonda
 • 2009. – 2015. organizacija znanstvenih skupova “Anthropology and health“ i organizacija Škola Biološke antropologije

 

Znanstveni i stručni rad

 • 2009. – 2012. – znanstveno usavršavanje (analize markera mitohondrijske DNA i Y kromosoma na otočnim i kontinentalnim populacijama Hrvatske); Tartu, Estonia, Department of Evolutionary Biology, Institute for Molecular and Cell Biology, University of Tartu and Estonian Biocentre
 • 2007. – Metodološki tečaj u biologiji i medicine pod nazivom “DNA i RNA” na Institutu “Ruđer Bošković” u Zagrebu

 

Znanstveni interes: molekularna antropologija, populacijska genetika, biomedicina

Popis publikacija link

 

Nastavna djelatnost

 • 2015. – kolegij „Antropologija prehrane“;  diplomski studij Antropologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2010. – 2015. – kolegij “Molekularna arheogenetika”; diplomski studij Antropologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2009. i 2011. – kolegij “Antropologija i starenje”; diplomski studij Antropologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

 

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • Hrvatsko antropološko društvo
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • European Society of Human Genetics
 • Hrvatsko društvo za debljinu

 

Nagrade

 • osvojena nagrada za 3. najbolje usmeno izlaganje mladih znanstvenika na međunarodnom znanstvenom skupu “3rd Congress of Croatian Geneticists”, Krk, 13. – 16. svibnja 2012. godine pod naslovom „Maternal genetic heritage of uskoks from Žumberak in the context of a broader SE European genetic diversity”

 

Stipendije

 • 2013. Stipendija Europskog društva za humanu genetiku za sudjelovanje na European Human Genetics Conference 2013 (Pariz, Francuska)
 • 2009. – 2012. ECOGENE stipendija Europske komisije tijekom stručnog usavršavanja u estonskom Biocentru