Institut za antropologiju

Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Institut za antropologiju javni je znanstveni institut koji se bavi znanstvenom, stručnom i obrazovnom djelatnošću na području antropologije kao medicinske, prirodne, društvene, humanističke i biotehnološke znanosti. Modus operandi Instituta za antropologiju proučavanje je brojnih interakcijskih procesa holističkim pristupom, a koji su kroz biološku i sociokulturnu povijest djelovali na uobličavanje ljudskih populacija u prostoru (kao specifičnoj ekološkoj niši) i vremenu (s obzirom na genetičke generacije i transmisiju genetskog materijala). Temeljeći znanstvenu i istraživačku strategiju Instituta na bogatom iskustvu domaćih i međunarodnih projekata, znanstveni i istraživački rad na Institutu pokriva sljedeća područja: medicinska antropologija, biološka antropologija, ekologija čovjeka, populacijska genetika, analitička kemija, antropološka biometrija, fiziološka antropologija, antropološka anatomija, dentalna antropologija, psihodinamička antropologija, etnologija i kulturna antropologija, lingvistička antropologija, antropogeografska historijska antropologija, matematičko modeliranje i biostatistika, primijenjena antropologija, ergonomija, biomehanika, medicina rada, epidemiologija, zdravstvena preventiva, socijalna medicina, forenzika, arheologija te opća ekologija.

Centar za primijenjenu bioantropologiju je iznimno sofisticiran, interdisciplinarni centar koji se sastoji od četiri laboratorija (Laboratorij za molekularnu antropologiju, Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju, Laboratorij za kemijsku analitiku te Laboratorij za mikrobnu ekologiju) od kojih je svaki opremljen najmodernijom i najkvalitetnijom opremom. Područja istraživanja Centra obuhvaćaju molekularnu antropologiju, evolucijsku antropologiju i bioarheologiju, analitičku kemiju u antropologiji, mikrobnu ekologiju, rast i razvoj čovjeka, starenje i dugovječnost te personaliziranu medicinu. Centar također nudi i profesionalne usluge laboratorija (provođenje specifičnih laboratorijskih analiza, izradu ekspretiza, forenzičnih vještačenja i stručnih studija, kao i provedbu stručnih projekata). Uz spomenute znanstvene i stručne usluge, u rad Centra uključena je i edukacija studenata (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija), mentorstvo pri izradi diplomskih i doktorskih radova, metodološke edukacije za laboratorijski rad, javna predavanja, ljetne škole i radionice.

Laboratoriji:

  • Laboratorij za molekularnu antropologiju
  • Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju
  • Laboratorij za kemijsku analitiku
  • Laboratorij za mikrobnu ekologiju

Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2018. – 1. ožujka 2020.
Ukupna vrijednost projekta: 26.472.966,86 HRK
EU sufinanciranje projekta: 22.502.021,83 HRK

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

0
znanstvena laboratorija
0
zaposlenika
0
projekta
0+
radova u bazi CROSBI

Excellence in research logo

Institut za antropologiju je u ožujku 2012. godine dobio priznanje Europske komisije za implementaciju Europske povelje za istraživače i Europskog kodeksa za zapošljavanje istraživača. Europska komisija je dodjeljujući Institutu pravo na korištenje loga „HR Excellence in Research” odala priznanje za uspješno sastavljanje Strategije ljudskih resursa za istraživače. Priznanje će Institutu omogućiti da se uključi u europski istraživački prostor i osigurati bolje uvjete rada i razvoja karijere istraživača kao i slobodni protok znanja i otvoreno tržište rada.

Kako bi došli do priznanja, Institut je morao provesti opsežnu analizu internih propisa i utvrditi nedostatke i zapreke u upravljanju ljudskim resursima i poštivanju prava istraživača. Na temelju provedene analize sastavljeni su akcijski planovi usklađivanja regulative s načelima Povelje i Kodeksa u cilju dostizanja standarda koji su propisani ovim važnim europskim dokumentima.

KONTAKT

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

KATALOG KNJIŽNICE INSTITUTA