Homepage2024-04-29T09:50:57+00:00
0
znanstvena laboratorija
0
zaposlenika
0
projekta
0+
radova u bazi CROSBI

Institut za antropologiju javni je znanstveni institut koji se bavi znanstvenom, stručnom i obrazovnom djelatnošću u području antropologije u kojem se međusobno isprepliću medicinske, prirodne, biotehnološke, društvene i humanističke znanosti, a kojima je u fokusu čovjek. Znanstvenici Instituta različitih su profila (liječnici, molekularni biolozi, arheolozi, kulturni antropolozi, forenzičari, psiholozi, kemičari itd.) no usmjeravani su prema antropologiji tijekom svojih poslijediplomskih studija ili projekata. Takva različitost ekspertiza na Institutu omogućuje inter i multidisciplinarnost u oblikovanju i provedbi istraživanja. Temeljem svojih dosadašnjih istraživanja, Institut posjeduje bogatu biobanku te kolekciju ljudskih skeletnih ostataka. Institutske istraživačke aktivnosti financirane su iz državnog proračuna Republike Hrvatske, te domaćih i međunarodnih zaklada i programa, poput National Institutes of Health (SAD), EU okvirnih programa za istraživanje i inovacije, i drugih. Inzistirajući na kriterijima znanstvene izvrsnosti, Institut od svog osnutka ostvaruje suradnju s vodećim znanstvenim institucijama u svijetu te je otvoren za daljnje suradnje na budućim istraživanjima.

Centar za primijenjenu bioantropologiju je iznimno sofisticiran, interdisciplinarni centar koji se sastoji od pet laboratorija (Laboratorij za molekularnu antropologiju, Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju, Laboratorij za kemijsku analitiku, Laboratorij za mikrobnu ekologiju te Laboratorij za kemijsku i biomedicinsku informatiku) od kojih je svaki opremljen najmodernijom i najkvalitetnijom opremom. Područja istraživanja Centra obuhvaćaju molekularnu antropologiju, evolucijsku antropologiju i bioarheologiju, analitičku kemiju u antropologiji, mikrobnu ekologiju, rast i razvoj čovjeka, starenje i dugovječnost te personaliziranu medicinu. Centar također nudi i profesionalne usluge laboratorija (provođenje specifičnih laboratorijskih analiza, izradu ekspretiza, forenzičnih vještačenja i stručnih studija, kao i provedbu stručnih projekata). Uz spomenute znanstvene i stručne usluge, u rad Centra uključena je i edukacija studenata (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija), mentorstvo pri izradi diplomskih i doktorskih radova, metodološke edukacije za laboratorijski rad, javna predavanja, ljetne škole i radionice.

Laboratoriji:

  • Laboratorij za molekularnu antropologiju
  • Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju
  • Laboratorij za kemijsku analitiku
  • Laboratorij za mikrobnu ekologiju
  • Laboratorij za kemijsku i biomedicinsku informatiku

Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2018. – 1. ožujka 2020.
Ukupna vrijednost projekta: 26.472.966,86 HRK
EU sufinanciranje projekta: 22.502.021,83 HRK

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Novosti

Izdvojeno

KONTAKT

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 KNJIŽNICA

Go to Top