Doc. dr. sc. Eva Anđela Delale

Telefon: +385 (0)1 5535 147; E-mail: eva.andela.delale@inantro.hr

CROSBI: LINK.

 

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 2013. Docentica u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2012. Znanstvena suradnica u području društvenih znanosti, polje psihologija. 
 • 2009. Doktorica znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Doktorska disertacija: Psihosocijalne odrednice roditeljskih postupaka majki djece predškolske dobi.“
 • 2001. Magistra znanosti u području psihologije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Naslov magistarskog rada: „Povezanost percepcije roditeljskog stila odgoja, nekih karakteristika adolescenata i njihove emocionalne inteligencije.“
 • 1995. Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. 

 

Radno iskustvo

 • 2018.- Znanstvena suradnica, Institut za antropologiju.
 • 2015.- 2017. Pročelnica Odsjeka za psihologiju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2013. – 2018. Docentica. Odsjek za psihologiju. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2005. – 2013. Asistent znanstveni novak, od 2009. viši asistent. Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu.
 • 2002. – 2004. Profesionalno usavršavanje i rad. Poslijediplomski studij socijalnog rada. National Catholic School of Social Services, The Catholic University of America, Washington, DC, SAD
 • 1998. – 2002. Znanstveni novak. Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1993.- 1998. Mental health worker, od 1995. psiholog u Društvu za psihološku pomoć (prognaničko naselje Gaza Karlovac, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Zagreb).

 

Znanstveno – istraživački rad

Sudjelovanje u internacionalnim znanstveno – istraživačkim projektima

 1. – 2012. Istraživač i suradnik na međunarodnom projektu: „Parental involvement: a niche for social fabric renewal in post-conflict communities“, istraživački projekt Indiana University School of Social Work iz Indianapolisa, SAD, uz partnerstvo Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i lokalnu suradnju udruge PRONI – Centra za socijalno podučavanje iz Vukovara, glavni istraživač Carmen Luca Sugawara, Ph.D., Assistant Professor.
 2. – 2012. Istraživač i suradnik na međunarodnom projektu: „Memories for childhood stories and autobiographical memories across cultures“, University of New Hampshire iz Durhama, SAD, glavni istraživač Zorana Pringle, Ph.D.

2010. – 2012. Suradnica na FP7 međunarodnom projektu BECAN-Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect, glavni istraživač za Hrvatsku prof. dr. sc. Marina Ajduković.

 

Sudjelovanje u nacionalnim znanstveno – istraživačkim projektima

2018.- Kohortna studija rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS), voditelj projekta doc. dr.sc. Saša Missoni

 1. – 2019. Suradnica i istraživač u zvanju docenta na pet jednogodišnjih projekata uz potporu Sveučilišta od, glavni istraživač dr.sc. J. Despot Lučanin, red.prof.:
 • 2018. – 2019. „Dobrobit različitih obiteljskih generacija u suvremenim oblicima rada“, 
 • 2017. – 2018. “Biopsihosocijalni prediktori kvalitete života starijih osoba s obzirom na oblik stanovanja”, 
 • 2016. – 2017. “Dugoročni i kratkoročni prediktori kvalitete spavanja i zadovoljstva životom starijih osoba”, 
 • 2015. – 2016. „Odnos kvalitete spavanja, funkcioniranja i kvalitete života starijih osoba“, 
 • 2014 – 2015. „Doprinos kognitivnih funkcija i pokazatelja kvalitete spavanja u predviđanju duljine života.
 1. – 2013. Suradnica – „Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske“, nositelj projekta Pravni fakultet, glavni istraživač dr. sc. Marina Ajduković, red. prof.
 2. – 2006. Suradnica – „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu“, nositelj projekta Pravni fakultet, glavni istraživač dr. sc. Marina Ajduković, red. prof.
 3. – 2002. Suradnica – „Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj“, nositelj projekta Pravni fakultet, glavni istraživač dr. sc. Vlado Puljiz, red. prof. 

 

Područja interesa: razvojna psihologija i roditeljstvo, zdravstvena psihologija, psihoterapija i savjetovanje, multikulturalnost, međukulturalna psihologija.

 

Popis publikacija –http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=244986.

 

Nastavne djelatnosti

Dodiplomska nastava

 • Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (HS):
 1. – 2018. nositeljica i izvodila kolegije na Odsjeku za psihologiju: Uvod u razvojnu psihologiju, Psihologija djetinjstva i adolescencije, Međukulturalna psihologija (bijenalno) i Motivacija (2012./2013.)

2013./2014.- 2015./2016. nositeljica i izvodila kolegij namijenjen izobrazbi studenata, budućih nastavnika na Odsjeku za odgojno-obrazovne znanosti: Razvojna psihologija

 • Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izvodila:

2005./2006. – 2012./2013. Uvod u psihologiju

2004./2005. – 2008./2009. Socijalna psihologija 

1997./1998. – 2007./2008. Socijalni rad s pojedincem

1997./1998. – 2012./2013. Komunikacijski trening u okviru Socijalnog rada s grupom

Diplomska nastava

 • Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu:

2018.- vanjska suradnica HS, nositeljica i izvodi kolegij: Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju.

2016.-2018. nositeljica i izvodila kolegije: Razvoj u društvenom kontekstu, Kompetentno roditeljstvo, Rad s grupama, Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju. 

 • Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izvodila:

2012./2013. – 2014./2015. izvodila i su-nositeljica kolegija Multikulturalnost u socijalnim

 djelatnostima na Studijskom centru socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Poslijediplomska nastava

 • Članica povjerenstva u obrani doktorske disertacije Studijskog centra socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te u povjerenstvima kandidata Poslijediplomskog studija „Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Psihoedukativne radionice u okviru Ljetne škole “Media Education: Post-War Communication”, Ljubljana, Slovenija, Fakulteta za družbene vede (2000.), Ljetnog instituta poslijediplomskog Studija socijalnog rada National Catholic School of Social Services, The Catholic University of America, u Washingtonu, DC u SAD-u (2003.-2004.) te kolegija Issues in International Social Development u okviru National Catholic School of Social Services.

 

Cjeloživotno obrazovanje

2014./2015. -2015./2016. Nositeljica i izvodila kolegij Razvojna psihologija u okviru Pedagoško-psihološko-didaktičkog-metodičkog obrazovanja nastavnika (PDMN), HS.

 

Mentorstva

Mentorirala 20 diplomskih radova studenata. Link https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/244986?autor=244986

Radovi objavljeni u koautorstvu s diplomantima

 • Delale, E. A., Maček, J. (2002). Samoprocjene emocionalne inteligencije studenata druge godine socijalnog rada. Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 9(1), 83-100.
 • Delale, E.A., Muslić, Lj., Drpić, K. (2012). Povezanost postupaka kažnjavanja i alternativa kažnjavanju kod doživljaja blažih i izrazito neprimjerenih ponašanja djeteta. Ljetopis socijalnog rada, 19(2), 317-344.

 

Stručna djelatnost 

 • 2018.-2019. članica radne skupine i koautorica dvaju priručnika Programa zdravstvenoga opismenjavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih “PoMoZi Da”, u okviru Projekta “Živjeti zdravo”, podelementa Mentalno zdravlje, E1 Zdravstveno obrazovanje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
 • 2017. “(Ne)vidljiva strana ovisnosti”, projekt Hrvatskog saveza slijepih uz potporu Ministarstva zdravstva, u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Udrugom Pet Plus.
 • 2015.–2016.; 2019. „Moje pravo na igru i sport“, „Moje pravo na igru i sport – moje pravo na djetinjstvo“, projekti Udruge Sunce uz potporu Ministarstva zdravstva, partner Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2015.-2017. Savjetovateljica u Psihološkom savjetovalištu studenata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2011. – Savjetovateljica u Savjetovalištu Filozofskog fakulteta za studente, Sveučilište u Zagrebu.
 • 2009.- Suradnica na projektima Hrvatskog saveza slijepih 2009/2010 i 2010/2011 „Upoznajmo slijepe“, 2015. „U sjeni bijelog štapa“, 2018. „Tata od formata, 2019. „Tata od formata 2“.
 • 2010.-2012. Edukator u programima namijenjenim članovima Udruge socijalnih radnika Grada Zagreba i zagrebačke županije pri Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika Voditelj radionica u okviru programa „Programiranje rada u grupi – kako organizirati radionice za korisnike“.
 • 2010.- Ispitivač na stručnim ispitima za psihologe vježbenike u Hrvatskoj psihološkoj komori.
 • 2007.-2008. Prvo istraživanje o korisničkoj perspektivi u socijalnom radu, okosnica projekta „Korisnici kao iskustveni eksperti na području obrazovanja i istraživanja u socijalnom radu“.
 • 2006.- Član Tima za psihološke krizne intervencije pri Ministarstvu obrazovanja, znanosti i sporta Republike Hrvatske.
 • 2002.-2004. Prevoditelj u susretima azilanata s psihoterapeutima i pravnicima, kao i tretmana osoba ovisnih o alkoholu; aktivan sudionik tjednih kliničkih seminara u okviru Center for Multicultural Human Services (CMHS) – The Program for Survivors od Torture and Severe Trauma, SAD te prevoditelj u Torture Abolition and Survivors Support Coalition (TASSC).
 • 1996.-2000. Osmišljavanje, izvođenje i koordiniranje programa „Kako da učenje ne bude mučenje“, DPP.
 • 1997.-2000. Program psihosocijalne pomoći u procesu povratka i socijalne rekonstrukcije zajednice”, Hrvatska Kostajnica, DPP.
 • 1994.-1997. “Izobrazba za pružanje pomoći u posttraumatskom oporavku” u partnerstvu s Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i u partnerstvu s američkom humanitarnom organizacijom Catholic Relief Services.
 • 1993.-1997. „Program psihosocijalne pomoći prognanicima i izbjeglicama“, Karlovac, Slunj, Društvo za psihološku pomoć (DPP).

 

Nagrade i priznanja za znanstveni i stručni rad

 • SRCD Travel Award, odnosno 2009 Jackob Foundation International Travel Award, stipendija Society for Recearch in Child Development (SRCD) za sudjelovanje u pozvanom izlaganju u okviru tematskog simpozija konferencije 2009 Biennial Meeting Society of Recearch in Child Development u Denveru, Colorado, USA, 2-4. travnja 2009, kojim je predsjedavao Murray, A. Straus.

 

Znanstveni/znanstveno-stručni odbori

2020. IUAES congress 2020, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences – IUAES kongres u Šibeniku. Članica organizacijskog odbora.

2016. Znanstveni skup Domovinski rat – mogućnosti znanstvenog pristupa. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Članica programskog odbora.

2015. 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: „Psihologija starenja – pogled u  budućnost“, Šibenik. Članica programskog odbora.

2017. članica (zamjenica) u nacionalnom odboru za dobivanje dozvole za dodjelu EuroPsy diploma, Croatian National Awarding Committee to award the EuroPsy (chair NAC Croatia dr.sc. Ivanka Živčić Bećirević, red.prof.).

2017. – 2018. Predsjednica Etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

2014. – 2017. Predsjednica Etičkog povjerenstva Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

 

Članstvo u društvima

Članica International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Hrvatskog antropološkog društva, Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, Društva geštalt i integrativnih terapeuta Hrvatske, Društva za psihološku pomoć, Zagreb te Hrvatskog društva za traumatski stres.