2020 i 2021.


Sveučilište McMaster u Kanadi

Akacia Propst boravi na Institutu za antropologiju od kolovoza 2021. do veljače 2022. godine gdje provodi istraživanja u sklopu svoje doktorske disertacije na Sveučilištu McMaster u Kanadi. U Laboratoriju za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju proučava ljudske ostatke s nalazišta Osor -samostan Sv. Petra, a posebnu pozornost posvećuje odnosu zaraznih bolesti i prehrane u spomenutoj populaciji.

Erasmus +

Brina Zagorc je studentica sa Sveučilišta u Beču, Austrija boravila je tijekom rujna 2021. godine u Centru za primijenjenu bioantropologiju Instituta za antropologiju sa ciljem prikupljanja uzoraka za potrebe analize drevne DNA. Navedena analiza dio je njene doktorske disertacije koja se bavi zdravljem djece u antičkim i ranosrednjovjekovnim populacijama srednje Europe.

Brina Zagorc je tijekom studiranja na Univerzi v Ljubljani boravila na Institutu za antropologiju u periodu od 3.9.-30.11. 2018.  kao dio Erasmus + Programa. Mentor je bio dr.sc. Mario Novak.

Sveučilište California, Riverside iz SAD-a

U srpnju i kolovozu 2021. godine Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju ugostio je Amarettu Azevedo sa Sveučilišta California, Riverside iz SAD-a. Ona je u Institutu provodila istraživanja koja su dio njene doktorske disertacije koja se bavi rekonstrukcijom životnih uvjeta, zdravlja i prehrane antičke populacije iz Zadra na temelju konvencionalne bioarheologije i analize stabilnih izotopa.

Amaretta je i godinu ranije poravila na Institutu u periodu 14.9.-16.10.2020.

Sveučilište Simon Fraser u Kanadi

Tijekom kolovoza 2021. godine Valentina Martinoia boravila je u Laboratoriju za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju gdje je skupljala uzorke kostiju i zuba s više arheoloških nalazišta iz Hrvatske. U svojoj disertaciji koju provodi na Sveučilištu Simon Fraser u Kanadi fokusira se na rekonstrukciju prehrane djece u prapovijesnim populacijama kroz analizu stabilnih izotopa ugljika i dušika.

Valentina je  godinu ranije boravila na Institutu u periodu 2.3.-2.9.2020. dok je studirala na Sveučilištu u Bologni.

Panteion University, Atena

Anastasios Gkikas je student antropologije iz Grčke (Panteion University, Atena) boravio je u sklopu Erasmus + programa na Institutu za antropologiju od 7.12.2020  do 9. 6. 2021. (dva Erasmus programa, prvi u razdoblju od 7. 12.2020. do 5. 3. 2021. i drugi od 10.3. do 9. 6. 2021.)  On je kao pripravnik volonterski surađivao na projektu HRZZ-a „Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva“, koji se provodi na Institutu za antropologiju pod vodstvom dr. sc. Olge Orlić. U sklopu radnih zadataka preveo je s grčkog uvodno poglavlje iz knjige o solidarnoj ekonomiji, pročitao je i napisao prikaz novonabavljene knjige za projekt (Social and Solidarity-Based Economy and Territory: From Embeddedness to Co-construction“ , Xabier Itcaina and Nadine Richez-Battesti (eds): Social Economy and Public Economy.P.I.E. PETER LANG S.A., Brussels, Belgium). Također je sudjelovao u terenskom istraživanju u Zagrebu. Sudjelovao je u turističkoj turi Invisible Zagreb s bivšim beskućnikom te intervjuirao, pomoću posrednika (zbog jezične barijere od strane ispitanika), vođu navedene turističke ture, ujedno i osnivača udruge Fajter Milu Mrvalja. Bilo je predviđeno više terenskih istraživanja, ali je to zbog pandemije COVID-19 bilo nemoguće provesti.

Study Abroad Program

Prof. James C. Ahern u pratnji četiri studenta s UW, University of Wyoming, SAD je u periodu od 13.1. do 23.1.2020. godine gostovao na Institutu za antropologiju.

2018. i 2019.


Loughborough University

Stasia Ilić, doktorandica iz Velike Britanije u periodu je od 1. 10. 2018. do 27. 9. 2019. boravila na Institutu za antropologiju.  Tijekom stažiranja je radila na rezultatima CRIBS projekta. Mentorica dr. sc. Jelena Šarac

University of Central Florida

Prof. J. Marla Toyne, profesorica iz SAD-a je boravila na Institutu za antropologiju u periodu od 6. 11. 2018. do 14. 5. 2019.  Koristila je svoju slobodnu studijsku godinu (sabbatical) te sudjelovala u raznim istraživanjima na području bioarheologije i arheologije.

Sveučilište u Bologni

Carla Figus, doktorandica iz Italije provodila je svoja istraživanja na Institutu za antropologiju u periodu od 11. – 16. 3. 2019. Obučavala se u radu s MikroCT skenovima skočnih i petnih kostiju djece za svoj doktorat. Cijelu obuku je pokrio PASTLIVES projekt (voditelj dr. sc. Mario Novak)

Erasmus+

Sofia Poulia, National Capodistrian University, Atens, Grčka 18. 3. – 18. 6. 2019. Erasmus+ Programme, istraživački projekt na temu nacionalnih identiteta, mentorica Morana Jarec (Istraživački projekt o Grcima u Hrvatskoj s fokusom na načinu očuvanja vlastita identiteta)

University of Edinburgh

Dr. Linda Fibiger, suradnica iz Velike Britanije je u više navrata boravila na Institutu za antropologiju (13.-15. 5., 27. 9 .- 4. 10. 2019.) Suradnica je na ERC projektu The Fall of 1200BC: The role of migration and conflict in social crises at end of the Bronze Age in South-eastern Europe. Za potrebe projekta je uzimala uzorke za analize (suradnik sa Instituta dr.sc. Mario Novak)

Wennner-Gren i COST

Ali Metin Büyükkarakaya, sa Hacettepe University iz Turske na Institutu za antropologiju provodi analize u periodu od 1. -5. 7. 2019. Uzimanje uzoraka mumija i kostiju za analize uz dogovor oko prijave projekata na natječaje Wennner-Gren i COST (mentor dr.sc. Mario Novak)

Study Abroad program

Prof. James Ahern,  sa University of Wyoming, SAD je boravio na institut za antropologiju u više navrata. ( 25. 7. – 2.8., 9. 10. 2019.) Terenski rad u Istri, dogovor oko terenskog rada u 2020. g. i organizacije Study Abroad programa u siječnju 2020. g. (s dr. sc. Ivorom Jankovićem)

Eastern Oregon University

Prof. Rory Becker, profesor iz SAD-a u periodu od 25. 7. – 2. 8. 2019. provodi vrijeme na terenskom radu u Istri s dr. sc. Ivorom Jankovićem.

Universidad de Cantabria

Prof. Ana Belen Marin Arroyo i Lucia Agudo iz Španjolske su u periodu od 7. – 9. 8. 2019. provele na Institutu za antropologiju istraživanja vezana uz projekt Subsistence and human resilience to sudden climatic events in Europe during MIS3, u suradnji s dr. sc. Ivorom Jankovićem.

Prof. Ana Belen Marin Arroyo je voditeljica ERC projekta Subsistence and human resilience to sudden climatic events in Europe during MIS3, a Lucia Agudo je suradnica na projektu.

University of California Santa Barbara

Prof. Sarah McClure iz SAD-a je u periodu od 12. – 13. 9. 2019. boravila na Institutu za antropologiju. Radila je na HRZZ projektu PASTLIVES (voditelj dr. sc. Mario Novak)

Université de Franche-Comté

Doc.dr.sc. Morana Čaušević-Bully iz Francuske je u periodu od 28. do 29. 10. 2019. provela na Institutu za antropologiju. Docentica je voditeljica projekta IATEKA ‒ Interdisciplinary approach to the territorial evolution of the Kvarner archipelago (Croatia),a dr. sc. Mario Novak sa Instituta je suradnik na projektu.

Universidad de Chile

Josefa Antonia Guerra Spencer sa Universidad de Chile (Department of Anthropology) provela je nekoliko mjeseci stažirajući na Institutu za antropologiju u periodu od 21.12.2017. do 14.2. 2018. Mentorica doc. dr. sc. Natalija Novokmet.

Utrecht University

24 studenta biologije sa Utrecht’s Biology Association iz Nizozemske su posjetili 17.7.2018. Institut za antropologiju.

Independent researcher

Nadia Nizetich iz Californie sa diplomom iz antropologije i Slavenskih studija je provela period od 1.9. do 30.11. 2018. na Institutu za antropologiju uz mentoricu dr.sc. Olgu Orlić.

2015., 2016. i 2017.


MScN Internship

Zrinka Glavaš je studentica sa National University of Natural Medicine, a odradila je dio svog stažiranje na Institutu za antropologiju u periodu od 24.4.-5.5. 2017. tijekom boravka je bila uključena u rad na NIH projektu uz mentora doc.dr.sc. Sašu Missonia.

Erasmus+

Anna Nikolova  sa Američkog sveučilišta iz Bugarske je boravila na Institutu za antropologiju u periodu od 15.5. do 30.8. 2017. putem Erasmus+ Traineeship stipendije te joj je mentorica bila dr.sc. Olga Orlić.

Erasmus+

Elena Zoi Palaiorouta sa Panteion University of Social and Political Sciences je boravila na Institutu za antropologiju u periodu od 6.7. do 30.9.2016. preko Erasmus+ Traineeship programa i metorica joj je bila dr.sc. Olga Orlić.

Erasmus+

Atiye Bahar Mergen studentica sa Bitls Eren University je bila na Institut za antropologiju tijekom travnja 2015. (6.4.-10.4.) kao dio programa Erasmus+ Staff Mobility for Training (razmjena osoblja, nema mentora) – rad na DNA analizama i bioarheološki pregled različitih arheoloških populacija.

Erasmus+

Maria Menegaki sa University of the Aegean je u periodu od 1.7. do 30.9. 2015. provela na Institutu za antropologiju preko programa Erasmus+ Traineeship uz vodstvo mentora doc.dr.sc. Saše Missonia.