Istraživačka grupa za arheološka istraživanja u antropologiji

prof. dr. sc. Ivor Janković
prof. dr. sc. Ivor Jankovićznanstveni savjetnik
dr. sc. Petra Rajić Šikanjić
dr. sc. Petra Rajić Šikanjić znanstvena savjetnica
dr. sc. Mario Novak
dr. sc. Mario Novakviši znanstveni suradnik
dr. sc. Željka Bedić
dr. sc. Željka Bedićznanstvena suradnica
dr. sc. Barbara Cvitkušić
dr. sc. Barbara Cvitkušić znanstvena suradnica
dr.sc. Mario Carić
dr.sc. Mario Carićviši asistent
Lia Vidas
Lia Vidasdoktorandica