Istraživačka grupa za biomedicinska istraživanja u antropologiji

prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović
prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihovićznanstvena savjetnica u trajnom izboru
prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić
prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurićznanstvena savjetnica u trajnom izboru
dr. sc. Miran Čoklo
dr. sc. Miran Čokloviši znanstveni suradnik
dr. sc. Mirela Sedić
dr. sc. Mirela Sedićviša znanstvena suradnica
prof. dr. sc. Damir Marjanović
prof. dr. sc. Damir Marjanović viši znanstveni suradnik
prof.dr.sc. Saša Missoni
prof.dr.sc. Saša Missoniviši znanstveni suradnik
dr.sc. Natalija Novokmet
dr.sc. Natalija Novokmetviša znanstvena suradnica
dr. sc. Jelena Šarac
dr. sc. Jelena Šarac viša znanstvena suradnica
dr. sc. Matea Zajc Petranović
dr. sc. Matea Zajc Petranović viša znanstvena suradnica
dr. sc. Luka Bočkor
dr. sc. Luka Bočkorznanstveni suradnik
dr. sc. Dubravka Havaš Auguštin
dr. sc. Dubravka Havaš Auguštin znanstvena suradnica
dr. sc. Mario Lovrić
dr. sc. Mario Lovrić znanstveni suradnik
Anja Bošnjaković
Anja Bošnjakovićdoktorandica
Antonija Jonjić
Antonija Jonjićdoktorandica
Maja Šetinc
Maja Šetincdoktorandica
Iva Šunić
Iva Šunićdoktorandica
Ines Žepić
Ines Žepićdoktorandica
Ivan Dolanc
Ivan Dolancviši stručni suradnik
Rafaela Mrdjen Hodžić
Rafaela Mrdjen Hodžićstručna suradnica
dr. sc. Vanda Pribačić
dr. sc. Vanda Pribačićviša stručna suradnica