Izjava o pristupačnosti

Institut za Antropologiju nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene inantro.hr

 

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice domene inantro.hr djelomično su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedina područja stranica (tekstualna ili ikone) nisu dovoljno velika i udaljena za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama.
  • pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • na određenim stranicama se pojavljuje video sadržaj bez transkripcije
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
  • dio poveznica prikazan je s općenitim tekstom poput „više“, „ovdje“ itd

 

Podizanje razine pristupačnosti

Institut za antropologiju će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Problemi vezani uz kontrasta i promjena veličine fonta riješene su implementacijom WP Accessibility Lite plugin-a – alata za pristupačnost u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 1.9.2020 prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. . 

Kod procjene usklađenosti sa zahtjevima primjenjena je metoda samoprocjene alatom „Siteimprove accessibility checker“ te web uslugom „Wave – web accessiblity evaluation tool“. 

Izjava je zadnji put preispitana 1. rujna 2020. Institut za antropologiju će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju uočenog neusklađenog sadržaja koji nije obuhvaćen ovom izjavom, molim o Vas da o tome obavijestite Institut za antropologiju putem:

e-pošte: ured@inantro.hr

telefonom: 01/5535-100

poštom: Institut za antropologiju, Gajeva 32, 10000 Zagreb, Hrvatska

Također, sve upite vezane uz pristupačnost možete uputiti na prethodno spomenute kontakte. 

 

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Adresa: Povjerenik za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr