Journal of Bioanthropology

O časopisu Journal of Bioanthropology

Ciljevi i opseg

Journal of Bioanthropology je multidisciplinarni znanstveni časopis koji se fokusira na znanstvena istraživanja u području biološke antropologije, bioarheologije, biomehanike, biomedicine, ergonomije, forenzike, genetike, evolucije čovjeka, molekularne antropologije, javnog zdravstva i srodne teme. Službeni jezik časopisa je engleski.

Zašto objaviti rad u Journal of Bioanthropology?

Velika vidljivost

Journal of Bioanthropology kao časopis u potpuno otvorenom pristupu omogućuje širokoj zajednici na svjetskoj razini vidljivost vaših rezultata istraživanja.

Brzina objavljivanja

Journal of Bioanthropology nudi brzu objavu radova uz oštru i strogu recenziju. Svi radovi se predaju na mail editors@inantro.hr i recenzija se odvija u potpunosti elektronskim putem (radovi se distribuiraju u isključivo strojno čitljivom obliku). Radovi se objavljuju u svojoj konačnoj verziji, nakon prihvaćanja, kao PDF dokument te postaje vidljiv putem internet stranice časopisa www.inantro.hr/journal-of-bioanthropology/

Fleksibilnost

Mrežno objavljivanje u Journal of Bioanthropology nudi vam mogućnost objave većih baza podataka i veći broj ilustracija u boji. Bez nepotrebno dugog čekanja na objavu.

Autorska prava

Autori radova objavljenih unutar Journal of Bioanthropology zadržavaju autorska prava nad svojim radovima i slobodni su reprodicirati i dijeliti svoj rad. (za više detalja, pogledajte ovdje – Authorship statement).

Korištena je licenca CCBY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Otvoreni pristup

Svi radovi objavljeni u Journal of Bioanthropology u su potpunosti trajno dostupni odmah nakon objave bez naplate za objavu ili pristup.

Recenzije

Journal of Bioanthropology upravlja dvostruko slijepim sustavom recenzija, gdje recenzenti nisu upoznati s imenima ili afilijacijama autora, a njihova izvješća autorima su posve anonimna.

Predane rukopise pregledavaju dva do tri stručnjaka od kojih se traži procjena da je rukopis znanstveno valjan i koherentan, da li je rukopis već negdje objavljen te da li je dovoljno jasan za objavljivanje. Recenzenti će navesti i koliko je istraživanje i rad zanimljiv i značajan. Urednički odbor donosi odluku temeljenu na tim procjenama te objavljuje rad.

Rad uredništva

Od trenutka prihvaćanja i obrade rad se ubrzo i objavljuje te je javno dostupan, a autora se obavještava o objavi rada. Kod bilo kakvih nedoumica ili pitanja molimo da kontaktirate časopis na mail editors@inantro.hr .

Predaja radova prema uputama Za autore na mail: editors@inantro.hr

Politika časopisa

Osnovni podaci o izdavaču

Izdavač: Institut za antropologiju

Adresa: Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, Croatia

Mail: editors@inantro.hr

Telefon +38515535147

ISSN 2787-8201 (Online)

UDK 572

DOI https://doi.org/10.54062/jb

Nakladnik: Institut za antropologiju,

Sjedište: Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, Hrvatska

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr. sc. Damir Marjanović

Prva godina izlaženja: 2021.

Učestalost izlaženja: polugodišnje

Kontakt:

  Mail uredništva: editors@inantro.hr

  Adresa uredništva: Ljudevita Gaja 32, 10 000 Zagreb, Croatia

  INDEXING

  Google Scholar

  Portal of Croatian scientific and professional journals Hrčak

  Scientific Indexing Services