Laboratorij je specijaliziran za provedbu raznih vrsta bioarheoloških analiza, uključujući i taksonomske i filogenetičke, odnosno razne evolucijske aspekte, kao i pripremu ljudskog koštanog materijala za razne vrste analiza (uzimanje uzoraka za, npr. analize drevne DNA i dr.). Priprema uključuje čišćenje, sušenje i inventarizacija koštanih ostataka iz arheološkog konteksta, dok je u standardnu analizu uključeno određivanje tafonomskih karakteristika, spola i dobi u trenutku smrti, minimalnog broja osoba u slučaju pomiješanih ostataka iz više ukopa, paleopatološke i dentalne analize, određivanje metričkih i nemetričkih karakteristika i rekonstrukcija visine. Također, u laboratoriju će se obavljati uzimanje uzoraka za slanje na daljnje analize u inozemstvo (C14, aDNA). Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju surađivat će s Laboratorijem za kemijsku analitiku, posebno na analizama stabilnih izotopa (ugljik, dušik) u svrhu rekonstrukcije prehrane arheoloških populacija.

Najvažnija oprema laboratorija je:

 • Shining 3D EinScan PRO 2X – ručni 3D skener
  • 3D skener omogućava skeniranje bilo koje vrste organskog i anorganskog materijala s promjenjivom razlučivošću te u nekoliko modova; od stacionarne verzije s rotirajućom platformom te dodatnim markerima za preciznije skeniranje do terenske, ručne verzije za brzo i učinkovito skeniranje materijala nedostupnih za transport. Uz to, softver omogućava i dodatnu obradu 3D modela za različite namjene.
 • Atum 3D DLP Station V2 Stolni
  • Atum 3D je spoj superiorne tehnologije obrade digitalne svjetlosti za cjenovno pristupačnu proizvodnju. S pripadajućim hardverom, inteligentnim softverom te otvorenom platformom za smolu, printer nudi veliku varijabilnost prilikom replikacije inače nedostupnih ili jedinstvenih artefakata ili uzoraka.
 • Kabina za isisavnje ASE.090.090.060
  • Tip lokalnog ventilacijskog uređaja dizajniran za ograničavanje izloženosti opasnim dimovima, parama ili prašinama s podesivim nivoima snage rada.
 • Liofilizator Labtech HyperCOOL -55 °C
  • Kao kontrast konvencionalnoj dehidraciji koja koristi metode isparavanja vode kroz toplinu, liofilizacija je niskotemperaturni dehidracijski proces koji obuhvaća zamrzavanje uzorka, snižavanje tlaka te odstranjivanje leda sublimacijom. Zbog niskih temperatura korištenih u ovom procesu, kvaliteta rehidracijskog produkta je daleko veća, a originalni oblik je održan. Primarne aplikacije liofilizacije su u biološkim, biomedicinskim te konzervacijski-orijentiranim područjima znanosti.
 • Precizna vaga ALN-120
  • Klasa vage dizajnirana za mjerenje malih masa miligramskog raspona. Mjerni uteg (0,1 mg rezolucije) se nalazi unutar zaštitne komore koja sprječava sakupljanje prašine te ograničavanje protoka strujanja zraka. Tijekom mjerenja, uzorak mora biti na sobnoj temperaturi kako bi se spriječila prirodna konvekcija koja bi stvarala strujanje zraka unutar komore i time stvarala grešku prilikom očitavanja.

Voditelj Laboratorija za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju: dr.sc. Mario Novak

Kontakt e-mail: mario.novak@inantro.hr