Laboratorij će biti regionalni centar za analitičku kemiju u antropologiji, što među ostalim uključuje multielementalnu analizu arheoloških koštanih ostataka, provedbu kompletnih toksikoloških analiza iz bioloških uzoraka (krv, mokraća, kosti, kosa, nokti i sl.). Rad laboratorija temeljit će se na visokopropusnim tehnikama, kao što su ICP-MS/MS, GC-MS/MS i LC-MS/MS, koje se međusobno nadopunjuju i omogućuju kompletan uvid u opterećenost ljudskog organizma raznim kemikalijama (teškim metalima, metaloidima, elementima u tragovima, pesticidima, herbicidima, antibioticima, opojnim drogama i ostalim lijekovima). Činjenica je da analitička kemija u antropologiji predstavlja jedno od najpropulzivnijih područja antropološke i forenzičnih znanosti te gotovo i nema bolesti ili stanja ljudskog organizma koje se ne povezuje s utjecajem pojedinih kemikalija. To se posebice odnosi na kompleksne bolesti, među kojima je i pretilost, a jedan od glavnih puteva unosa kemikalija u ljudski organizam predstavlja prehrana.

Najvažnija oprema laboratorija je:

  • Agilent 8900 ICP-QQQ (Laser ablation system Teledyne Cetac Technologies LSX−213G2+HELEX as front end)
    • Spektrometrija masa uz induktivno spregnutu plazmu.Uređaj omogućuje multielementalnu analizu i kvantifikaciju na trace/ultratrace nivou iz širokog raspona matriksa biološkog i ne-biološkog podrijetla. Uređaj za lasersku ablaciju omogućuje analizu mikroskopski precizno odabranih dijelova uzorka, bilo da se radi o koštanim arheološkim ostacima, uzorcima solidnih organa ili artefaktima ne-biološkog podrijetla. Autosampler za tekuće uzorke omogućuje analizu tekućina biološkog (krv, serum/plazma, mokraća, slina, očna vodica…) i ne-biološkog (voda, tekuća hrana….) podrijetla.Radi se još uvijek o vodećem ICP-QQQ uređaju na tržištu, a u kombinaciji s navedenim uređajem za lasersku ablaciju je prema našim trenutnim saznanjima izuzetno rijetka platforma na europskom nivou.
  • Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS (Agilent 1290 UHPLC as front end)
    • Tekućinska kromatografije ultravisoke djelotvornosti vezana s masenom spektrometrijom Q-TOF tipa.Uređaj omogućuje kvalitativnu i kvantitativnu analizu topljivih spojeva (na nivou trace/ultratrace), kao i velikih molekula (aminokiseline, peptidi, proteini, lipidi, kompleksni spojevi…) u širokom rasponu matriksa biološkog i ne-biološkog podrijetla. Iako se radi o masenom detektoru Q-TOF tipa, osjetljivost uređaja omogućuje i konfirmaciju na nivou kao da se radi o trostrukom kvadrupolu. Radi se još uvijek o vodećem uređaju toga tipa na tržištu.
  • Agilent 7250 GC/Q-TOF (Agilent 8890 GC as front end)
    • Plinska kromatografija vezana s masenom spektrometrijom Q-TOF tipa.Uređaj omogućuje kvalitativnu i kvantitativnu (na nivou trace/ultratrace) analizu (lako) hlapljivih spojeva u širokom rasponu matriksa biološkog i ne-biološkog podrijetla. Iako se radi o masenom detektoru Q-TOF tipa, osjetljivost uređaja omogućuje i konfirmaciju na nivou kao da se radi o trostrukom kvadrupolu. Radi se još uvijek o vodećem uređaju toga tipa na tržištu.

Voditelj Laboratorija za kemijsku analitiku: dr.sc. Miran Čoklo, dr.med.

Kontakt e-mail: miran.coklo@inantro.hr