Laboratorij je specijaliziran za provedbu raznih vrsta molekularno-antropoloških analiza, uključujući populacijsko-genetičke analize stanovništva, analize migracijskih procesa na regionalnoj i globalnoj razini, kao i primijenjene molekularno-antropološke analize u okviru forenzičke znanosti i genetskih analiza u području sporta i prehrane.

Jedna od ključnih aktivnosti ovoga laboratorija povezana je s molekularno-genetičkim personaliziranim pristupom pretilosti, kao što je ispitivanje genetskih markera, liječenje i prevenciju pretilosti u hrvatskoj populaciji. Ispitivanje genetske predispozicije za pretilost i zdravo starenje, pomoću molekularno-genetskog pristupa i standardnih medicinsko-antropoloških postupaka, dodatno će se koristiti za izradu niza smjernica za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost.

Najvažnija oprema laboratorija je:

  • Illumina MiSeq System SY-410-1003
  • Agilent AriaMx Real-Time PCR System 5

Voditeljica Laboratorija za molekularnu antropologiju: dr.sc. Dubravka Havaš Auguštin

Kontakt e-mail: dubravka.havas@inantro.hr