Laboratorij je specijaliziran za provedbu raznih vrsta molekularno-antropoloških analiza, uključujući populacijsko-genetičke analize stanovništva, analize migracijskih procesa na regionalnoj i globalnoj razini, kao i primijenjene molekularno-antropološke analize u okviru forenzičke znanosti i genetskih analiza u području sporta i prehrane.

Jedna od ključnih aktivnosti ovoga laboratorija povezana je s molekularno-genetičkim personaliziranim pristupom pretilosti, kao što je ispitivanje genetskih markera, liječenje i prevenciju pretilosti u hrvatskoj populaciji. Ispitivanje genetske predispozicije za pretilost i zdravo starenje, pomoću molekularno-genetskog pristupa i standardnih medicinsko-antropoloških postupaka, dodatno će se koristiti za izradu niza smjernica za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost.

Najvažnija oprema laboratorija je:

  • Illumina MiSeq System SY-410-1003
    • MiSeq sustav Centra za primijenjenu bioantropologiju namijenjen je fokusiranim aplikacijama poput ciljanog sekvenciranja različitih gena, metagenomici, sekvenciranju malih genoma te ciljanoj ekspresiji gena.Moguće je postići do 15 Gb izlaznih podataka sa 25 milijuna čitanja i dužinom čitanja od 2 x 300 parova baza.
  • Agilent AriaMx Real-Time PCR System 5
    • AriaMx PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu je u potpunosti integrirani kvantitativni PCR sustav za umnažanje, detekciju i analizu podataka. Dizajn uređaja objedinjuje najmoderniji termalni cycler, napredni optički sustav s LED izvorom svjetlosti i softver za analizu podataka. Instrument može sadržati do šest optičkih modula, a dizajn same optike omogućuje optimalno razdvajanje između boja i samih uzoraka. Instrument se može koristiti s različitim kemijama za otkrivanje fluorescencije, uključujući SYBR®Green i EvaGreen boje, kao i s fluorogenim sustavima proba, uključujući TaqMan probe. U Laboratoriju za molekularnu antropologiju Aria ima široku primjenu i različite mogućnosti korištenja.

Voditeljica Laboratorija za molekularnu antropologiju: dr.sc. Dubravka Havaš Auguštin

Kontakt e-mail: dubravka.havas@inantro.hr