INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb

Na temelju članka 34. Statuta Instituta za antropologiju, Pravilnika o ustroju položaja i radnih mjesta Instituta, Ugovora sklopljenog sa Hrvatskom zakladom za znanost broj: 20180214 od 26. 9. 2018., Odluke Ravnatelja o raspisivanju javnog natječaja za izbor i zapošljavanje poslijedoktoranda od 18. 12. 2018. g. (Broj:20190005) te Odluke Znanstvenog vijeća sa 189. sjednice održane 25. 10. 2018 (Broj: 20180552) o imenovanju Natječajnog povjerenstva raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

  1. Jednog/e (1) kandidata/kandidatkinje za ugovor o radu na određeno vrijeme

sukladno čl. 42. st. 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju suradničko radno mjesto poslijedoktorand/ica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, m/ž, jedan/a (1) izvršitelj/ica za rad projektu HRZZ „Zdravstvene, kulturne i biološke odrednice dugovječnosti: antropološka studija preživljenja u dubokoj starosti“ (akronim: HECUBA)

Ugovor o radu se sklapa na određeno vrijeme do 4 godine odnosno dok traje projekt ili njegova dionica na kojoj je kandidat zaposlen uz obavezni probni rok od 6 mjeseci.

Uvjeti za radna mjesta:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Za prijavu na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda/ice:

Obvezni uvjeti:

  1. Završen doktorski studij u znanstvenom području prirodnih znanosti ili biomedicine

Dodatni uvjeti:

  1. Aktivno znanje engleskog jezika te rad na računalu

Prednosti:

  1. Vještine i iskustvo u biostatističkim analizama i statističkom modeliranju genetičkih i zdravstvenih podataka;
  2. Objavljeni radovi, sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, dodatna edukacija i druga iskustva kojima se dokazuje znanja i interesi koji se uklapaju u metodološku i tematsku okosnicu projekta.

Prijavi na natječaj prilaže se:

  1. Životopis s opisom dosadašnjeg rada;
  2. preslike diploma završenih studijskih programa (sve tri razine) i potvrda o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti;
  3. preslika dokumentacija kojom se dokazuje da kandidat/kandidatkinja zadovoljava dodatne uvjete kao i prednosti propisane ovim natječajem.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim Novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Gajeva 32, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – poslijedoktorand“. Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati.