Na temelju Odluke ravnatelja Instituta za antropologiju od 22. 1. 2021. g. barkod 20210122, sukladno članku 34. Statuta Instituta za antropologiju i članku 40 i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13. 139/13, 101/14, 60/15, 131/17 i dalje) i čl. 42. i 61. Statuta Instituta za antropologiju te Odluke Znanstvenog vijeća donesene na temelju zaključka na 3.1. točku dnevnog reda 206. sjednice Znanstvenog vijeća održane 30. studenoga 2020. godine raspisuje se

NATJEČAJ (rok za predaju dokumentacije je 30 dana od dana objave u Narodnim Novinama)

za izbor na stručna radna mjesta

1. stručni suradnik, m/ž, (1) izvršitelj iz područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam.

2. stručni savjetnik, m/ž, (1) izvršitelj iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja kemijsko inženjerstvo.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u sklopu projekta »Individualizirani pristup u predikciji razvoja dijabetesa« (prema raspisanom natječaju: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, ref. oznaka KK.01.2.1.02. i prema kodu projekta KK.01.2.1.02.0021) za vrijeme trajanja projekta, odnosno dionice na kojoj izabrani kandidat sudjeluje.

Detaljnije:

Natječaj stručni suradnik i savjetnik

Ispravak natječaja NN 8-2021(29.1.2021.)