Na temelju članka 34. Statuta Instituta za antropologiju, sukladno Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odluke ravnatelja o raspisivanju javnog natječaja od 30. 8. 2021., Institut za antropologiju raspisuje

NATJEČAJ

1. za izbor i zapošljavanje jednog/e kandidata/kandidatkinje za ugovor o radu na određeno vrijeme za suradničko radno mjesto poslijedoktorand/ica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, m/ž, jedan/a izvršitelj/ica za rad na projektu HRZZ_IP-2019-04-3946 »Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva« (akronim: SOLIDARan). Ugovor o radu se sklapa na određeno vrijeme;

2. za izbor i zapošljavanje jednog kandidata/kandidatkinje za ugovor o radu na određeno vrijeme, sukladno članku 42. stavku 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na suradničko radno mjesto asistent/ica za rad na projektu HRZZ-IP-2019-04-7821 »Prapovijesni lovci i skupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena (Prehistria)«. Ugovor o radu se sklapa na određeno vrijeme, odnosno dok traje projekt ili njegova dionica na kojoj je osoba angažirana uz obavezni probni rok od 6 mjeseci.

Detalji natječaja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8322566.html