NATJEČAJ

za izbor na radna mjesta

1. asistent, m/ž, 1 izvršitelj iz područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija

2. stručni savjetnik, m/ž, 1 izvršitelj iz područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja etnologija i kulturna antropologija.

Više u Narodnim Novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8316918.html

Natječaj vrijedi 30 dana od dana objave u NN.