Excellence in research logo

Institut za antropologiju je u ožujku 2012. godine dobio priznanje Europske komisije za implementaciju Europske povelje za istraživače i Europskog kodeksa za zapošljavanje istraživača.

Europska komisija je dodijelivši Institutu pravo na korištenje loga „HR Excellence in Research” odala priznanje za uspješno sastavljanje Strategije ljudskih resursa za istraživače.

Priznanje će Institutu omogućiti da se uključi u europski istraživački prostor i osigurati bolje uvjete rada i razvoja karijere istraživača kao i slobodni protok znanja i otvoreno tržište rada.

Kako bi došli do priznanja, Institut je morao provesti opsežnu analizu internih propisa i utvrditi nedostatke i zapreke u upravljanju ljudskim resursima i poštivanju prava istraživača.

Na temelju provedene analize sastavljeni su akcijski planovi usklađivanja regulative s načelima Povelje i Kodeksa u cilju dostizanja standarda koji su propisani ovim važnim europskim dokumentima.

Akcijski planovi se primjenjuju, a ispunjena je i obaveza o potrebi provedbe samovrednovanja dvije godine nakon dobivanja priznanja. Institutu predstoji vanjsko vrednovanje četiri godine od dodjeljivanja priznanja.

Linkovi: