Savjetnik je titula dodijeljena istaknutim znanstvenicima čija su istraživanja i stručni rad povezani s antropološkim znanostima i istraživanjima Instituta za antropologiju. Titula nema novčanih obveza i na dobrovoljnoj je osnovi. Savjetnik ima savjetodavnu ulogu, i kao takav može predložiti smjernice novih znanstvenih projekata, istraživanja i suradnji te daljnjeg razvoja Instituta i antropoloških istraživanja u Hrvatskoj.
Savjetnik Instituta za antropologiju ima pravo na korištenje dodijeljene titule i znanstveno istraživačke infrastrukture Instituta te može sudjelovati na tekućim projektima Instituta.

Imenovano je dvanaest savjetnika:

 1. Dr. sc. Lawrence M. Schell za područje OKOLIŠA (Center for the Elimination of Minority Health Disparities, Department of Anthropology, University at Albany, SAD)

  • Dr. sc. Schell istražuje međuodnos bioloških i kulturnih značajki te bioloških odgovora na suvremeni urbani okoliš. Naglasak istraživanja je na procesu adaptacije te fizičkog rasta i razvoja djece. Osim toga, bavi se i ulogom sociokulturnih čimbenika zdravlja.
 2. Dr. sc. Ellen Demerath za područje RANOG RAZVOJA (Center for Neurobehavioral Development, School of Public Health, Division of Epidemiology and Community Health, University of Minnesota, SAD)

  • Dr. sc. Demerath istražuje genetsku podlogu vremena razvoja i sastava tijela te povezanost dobi menarhe i menopauze s određenim zdravstenim rizicima. Također se bavi majčinskom pretilosti i njenim utjecajem na sastav tijela te rast i vrijeme razvoja potomaka.
 3. Dr. sc. Stephen McGarvey za područje PREHRANE (International Health Institute, Brown University, SAD)

  • Dr. sc. McGarvey istražuje područje ljudske populacijske biologije i zdravlja, s naglaskom na socioekonomske i bihevioralne promjene potaknute modernizacijskim procesima. Njegova istraživanja uključuju genetske i okolišne utjecaje na pretilost i kardiovaskularne bolesti. parazitologiju tropskih krajeva te prehrambeni status i zdravlje djece.
 4. Dr. sc. Noel Cameron za područje DIZAJNA STUDIJA I LJUDSKOG RASTA I RAZVOJA(School of Sports, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, Ujedinjeno Kraljevstvo)

  • Dr. sc. Cameron bavi se istraživanjima procesa rasta i razvoja djece, s posebnim naglaskom na djecu iz tranzicijskih ili zemalja u razvoju. Trenutačno istražuje teme epidemiološke tranzicije u djetinjstvu i adolescenciji kao i odrednice čimbenika rizika metaboličkog sindroma.
 5. Dr. sc. Mathieu Roelants za područje STATISTIKE (Department of Youth Health Care, Katholieke Universiteit Leuven, Belgija)

  • Dr. sc. Roelants bavi se istraživanjima iz područja biostatistike. Teme njegova rada uključuju razdoblje djetinjstva i adolescencije, tjelesnu težinu i visinu, indeks tjelesne mase i utjecaj socioekonomskih čimbenika.
 6. Dr. sc. Ranjan Deka za područje GENETIKE I EPIGENETIKE (Center for Genome Information, Department of Environmental Health, College of Medicine, University of Cincinnati, SAD)

  • Dr. sc. Deka naglasak svojih istraživanja stavlja na genetiku kompleksnih bolesti, odnosno njihove genetske varijacije i epidemiologiju u različitim populacijama. Kao dio laboratorijskog rada bavi se identifikacijom pojedinih gena koji su u podlozi kompleksnih bolesti.
 7. Dr. sc. James C. M. Ahern za područje PALEOANTROPOLOGIJE (Department of Anthropology, University of Wyoming, SAD)

  • Dr. sc. Ahern istražuje područje biološke antropologije i evolucije. Bavi se porijeklom anatomski modernih ljudi te fosilnim ostacima neandertalaca i australopitecina.
 8. Akademik Richard Villems za područje PODRIJETLA I STRUKTURE POPULACIJA(Department of Evolutionary Biology, Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu i Estonian Biocentre, Tartu, Estonija)

  • Akademik Villems istražuje varijacije haploidnih genoma na svjetskoj razini. Istraživanja se temelje na mitohondrijskoj DNK kao i Y kromosomu.
 9. Dr. sc. Davide Barbieri za područje “DATA MININGA” I RAZVOJA SOFTWAREA(Department of Biology and Evolution, University of Ferrara, Ferrara, Italija)

  • Dr. sc. Barbieri ima široko iskustvo u informacijskim tehnologijama, procesu pronalaženja informacija (tzv. data mining) i sustavima poslovne inteligencije te njihovom primjenom u privatnom sektoru i javnoj administraciji. Uz to, bavi se i znanstvenim radom i nastavom iz područja analize podataka i biomehanike.
 10. Dr. sc. Igor Rudan za područje JAVNOG ZDRAVSTVA (Centre for Population Health Sciences, University of Edinburgh, Ujedinjeno Kraljevstvo)

  • Dr. sc. Rudan istražuje globalno zdravlje i genetsku epidemiologiju. Unutar područja globalnog zdravlja istražuje dječje zarazne bolesti, posebice upalu pluća i neonatalnu sepsu, a genetsku epidemiologiju istražuje putem analize genetske strukture kompleksnih kvantitativnih bioloških osobina koje su u podlozi bolesti važnih za sustav javnog zdravstva.
 11. Dr. sc. Leslie Sue Lieberman za područje PRETILOSTI (University of Central Florida, Orlando, Florida, SAD)

  • Dr. sc. Lieberman specijalizirala se za područje biomedicinske antropologije. Njezina istraživanja bave se antropologijom prehrane, pretilošću, dijabetesom, ženskim zdravljem te rastom i razvojem djece.
 12. Dr. sc. Linda Bennett za područje SOCIOKULTURNE I MEDICINSKE ANTROPOLOGIJE(Department of Anthropology, College of Arts and Sciences, University of Memphi, SAD)

  • Dr. sc. Bennet istražuje teme vezane uz alkoholizam i ovisnost; kros-kulturalne dinamike liječenja; primijenjena klinička istraživanja; kulturu i obitelj; obitelj, rituale zajednice i rutine; etnički identitet, socijalizaciju i kulturne promjene; europske etničke zajednice u SAD-u (Srbe, Hrvate i Slovence); Europu, posebice bivšu Jugoslaviju (Hrvatsku i Srbiju); te američke Indijance.