Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Preddiplomski studij i diplomski studij:

Kolegij: Biološka antropologija (nositelji doc. dr. sc. Natalija Novokmet i akademik Pavao Rudan)

Diplomski studij:

Kolegij: Metode istraživanja u molekularnoj biologiji (nositeljice izv. prof. dr. sc. Inga Marijanović i izv. prof. dr. sc. Petra Korać; dr. sc. Matea Zajc Petranović izvodi 12h praktikuma)

Kolegij: Genom čovjeka (nositeljica prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović; dr. sc. Matea Zajc Petranović izvodi 30h praktikuma, Anita Stojanović Marković izvodi 30h praktikuma)

Doktorski studij:

Kolegij: Antropologija – biološka raznolikost čovjeka (nositelji  doc.dr.sc. N.Novokmet i prof.dr.sc. T. Škarić-Jurić)

Kolegij: Molekularna antropologija (nositeljice prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović i prof. dr. sc. Lovorka Barać Lauc)

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Diplomski studij psihologije:

Kolegij: Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju (nositeljice: doc. dr. sc. Adrijana Bjelajac i doc. dr. sc. Eva Anđela Delale)

Sveučilište u Splitu

Diplomski studij Forenzičnih znanosti:

Kolegij: Osnove populacijske genetike (nositelji doc. dr. sc. Natalija Novokmet i akademik Pavao Rudan)