• Predsjednica Etičkog povjerenstva

  • Članovi Etičkog povjerenstva

dr. sc. Luka Bočkor, voditelj Centra za bioantropologiju, Institut za antropologiju, Zagreb

Ivan Dolanc, viši stručni suradnik, Institut za antropologiju, Zagreb

prof. prim. dr sc. Igor Filipčić, Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Zagreb

dr. sc. Morana Jarec, viša stručna suradnica, Institut za antropologiju, Zagreb

dr. sc. Mario Novak, pomoćnik ravnatelja za međunarodnu suradnju, Institut za antropologiju, Zagreb

doc. dr. sc. Dario Rahelić, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

Etičko povjerenstvo Instituta za antropologiju zaprima prijave antropoloških projekata koji traže etičko odobrenje za provedbu istraživanja koja uključuju ljude, njihov biološki materijal i podatke. Cilj je Etičkog povjerenstva Instituta za antropologiju da, temeljem dostavljene dokumentacije, prepozna i raspravi etičke aspekte predloženog istraživanja te da ocijeni jesu li istraživači svim etičkim pitanjima koje projekt sadrži pristupili na adekvatan način. Očekuje se da svaki predloženi projekt svojim znanstvenim ciljevima, metodama i očekivanim rezultatima bude sukladan univerzalnim etičkim načelima, da slijedi međunarodne i državne pravne standarde u zaštiti digniteta, prava i dobrobiti ispitanika koji sudjeluju u istraživanju ali i da jamči zaštitu vrijednosti i običaja lokalne zajednice kojoj pripadaju.

Dokumenti: