Predsjednik Upravnog vijeća:

  • Prof. dr. sc. Stipan Janković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Članovi:

  • Dr. sc. Petar Projić, predstavnik Znanstvenog vijeća Instituta za antropologiju
  • Ivan Dolanc, predstavnik zaposlenika Instituta za antropologiju
  •  Dr. sc. Nevenka Kopjar, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada