• Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Mario Novak

  • Članovi Znanstvenog vijeća

Nives Fuchs (predstavnik asistenata i poslijedoktoranada)

dr. sc. Luka Bočkor

dr. sc. Barbara Cvitkušić

dr. sc. Miran Čoklo

dr. sc. Eva Anđela Delale

dr. sc. Stašo Forenbaher

dr. sc. Dubravka Havaš Auguštin

dr. sc. Ivor Janković

dr. sc. Damir Marjanović

dr. sc. Saša Missoni

dr. sc. Dario Novak

dr. sc. Natalija Novokmet

dr. sc. Olga Orlić

dr. sc. Marijana Peričić Salihović

dr. sc. Ana Perinić Lewis

dr. sc. Petra Rajić Šikanjić

akademik Pavao Rudan (počasni član Znanstvenog vijeća)

dr. sc. Petar Projić

dr. sc. Vedrana Škaro

dr. sc. Jelena Šarac

dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić

dr. sc. Matea Zajc Petranović