Erasmus+

Iva Šunić je doktorandica na Institutu za antropologiju, prijavila se na natječaj za Erasmus+ stručnu praksu, koji je izašao u lipnju na stranicama Sveučilišta. Trenutno na boravku u kliničkoj jedinicu za istraživanje COPSAC u Copenhagenu. Trenutno su na istraživanjima kohortnih studija, kao i Institut. Biti će u Copenhagenu 6 mjeseci (1.11.2021-30.4.2022).

Sveučilište Aberdeen u Škotskoj

Mario Carić je doktorand na Institutu za antropologiju. Tijekom jednomjesečnog boravka na Sveučilištu Aberdeen u Škotskoj, specijalizirao ekstrakciju kolagena novije i efektivnije metode u svrhu analize stabilnih izotopa koja se koristi u rekonstrukciji prehrane arheoloških populacija. Uz praktični, educirao se i u interpretacijskom dijelu. Ova, minimalno destruktivna metoda, jedina je ovoga tipa koja se aktivno provodi na području Hrvatske i jugoistočne Europe općenito.