Rad u laboratoriju na Odjelu za evolucijsku antropologiju Sveučilišta u Beču

U tijeku je provedba znanstvenih projekata Reconstruction of genetic diversity and migratory patterns of late Avar population using ancient DNA analysis voditeljice dr. sc. Dubravke Havaš Auguštin i Tracing the Slavic origins of Croatians using ancient genomes voditeljice dr. sc. Jelene Šarac. Oba projekta provode se na Odjelu za evolucijsku antropologiju Sveučilišta u Beču, pod mentorstvom prof. dr. sc. Rona Pinhasija, a financirani su od strane Austrijske akademije znanosti (program Joint Excellence in Science and Humanities (JESH)) i MZO projekta EUROGENESIS voditelja dr. sc. Maria Novaka.

U prilogu je link na video doktorandice Victorie Oberreiter o radu u Laboratoriju za drevnu DNA gdje se provode navedeni projekti, a u kojem sudjeluju i navedene znanstvenice.

https://www.youtube.com/watch?v=FzXqjvqkjXo

Rad u laboratoriju u Portu

Dr. sc. Željka Celinšćak, poslijedoktorandica na HRZZ projektu HECUBA, sudjelovala je od 17. siječnja do 4. veljače 2022. na “Essential Molecular Biology – ‘Hands on’ Laboratory Course, 20th edition” u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Portu (Portugal). Edukacija pokriva analitičke tehnike genomike i proteomike koje se koriste za znanstvena istraživanja u biomedicini. Ciljevi kolegija su stjecanje vještina u laboratorijskom eksperimentiranju, provođenju eksperimentalnog rada te stručnom i pouzdanom tumačenju rezultata iz područja genomike i proteomike. Poseban naglasak dat je eksperimentalnom dizajnu i rješavanju problema, što se postiže dubokim razumijevanjem teorijskog dijela metoda. Uvježbavanje rada s bioinformatičkim alatima potrebnim za eksperimentalni dizajn također je dio tečaja. Sudjelovanje u tečaju je pokriveno projektom Hrvatske zaklade za znanost HECUBA.

Više o tečaju: https://www.facebook.com/LAIMM.FMUP

Erasmus+

Anita Stojanović Marković doktorandica na Institutu za antropologiju zaposlena kroz natječaj HRZZ-a (Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) boravi od 17.1.2022. do 29.4.2022. u Institute of Genomics, Estonian Biocenter na Erasmus+ praksi. Tijekom svog boravka će ovladati metodama populacijske genetike, naučiti standardne računalne metode populacijske genetike na setovima podataka dostupnim u Estonskom Biocentru, naučiti će analizirati podatke sekvenciranja genoma, surađivati sa istraživačima iz Estonske Biobanke (koja je unutar Instituta za Genomiku) kako bi naučila više o njihovim više klinički orijentiranim istraživanjima i metodama.

Erasmus+

Iva Šunić je doktorandica na Institutu za antropologiju, prijavila se na natječaj za Erasmus+ stručnu praksu, koji je izašao u lipnju na stranicama Sveučilišta. Trenutno na boravku u kliničkoj jedinicu za istraživanje COPSAC u Copenhagenu. Trenutno su na istraživanjima kohortnih studija, kao i Institut. Biti će u Copenhagenu 6 mjeseci (1.11.2021-30.4.2022).

Sveučilište Aberdeen u Škotskoj

Mario Carić je doktorand na Institutu za antropologiju. Tijekom jednomjesečnog boravka na Sveučilištu Aberdeen u Škotskoj, specijalizirao ekstrakciju kolagena novije i efektivnije metode u svrhu analize stabilnih izotopa koja se koristi u rekonstrukciji prehrane arheoloških populacija. Uz praktični, educirao se i u interpretacijskom dijelu. Ova, minimalno destruktivna metoda, jedina je ovoga tipa koja se aktivno provodi na području Hrvatske i jugoistočne Europe općenito.