Erasmus+

Iva Šunić, doktorandica na Institutu za antropologiju, u sklopu ERASMUS+ stručne prakse boravila je 6 mjeseci u centru za istraživanje Know-Center u Grazu, Austrija. Tijekom svog boravka, Iva je radila u okviru Knowledge Discovery grupe i stekla iskustvo u radu s velikim količinama podataka te proširila svoje vještine u bioinformatičkoj i biostatističkoj analizi.

Rad u laboratoriju Max Planck Instituta za biologiju starenja

Maja Šetinc, doktorandica na Institutu za antropologiju zaposlena kroz natječaj HRZZ-a „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” boravila je od 3. listopada 2022. do 24. prosinca 2022. na Max Planck Institute for Biology of Ageing (Köln, Njemačka). Doktorandica je za svoj posjet dobila Scientific Exchange Grant Europske organizacije za molekularnu biologiju (EMBO). Tijekom svog boravka bavila se usvajanjem novih laboratorijskih metoda (korištenje CRISPR/Cas9 sustava za uvođenje točkastih mutacija u genom) te usavršavanjem vještina rada u kulturi stanica, kao i proširenjem znanja o području biologije starenja.

Rad u laboratoriju na Odjelu za evolucijsku antropologiju Sveučilišta u Beču

U tijeku je provedba znanstvenih projekata Reconstruction of genetic diversity and migratory patterns of late Avar population using ancient DNA analysis voditeljice dr. sc. Dubravke Havaš Auguštin i Tracing the Slavic origins of Croatians using ancient genomes voditeljice dr. sc. Jelene Šarac. Oba projekta provode se na Odjelu za evolucijsku antropologiju Sveučilišta u Beču, pod mentorstvom prof. dr. sc. Rona Pinhasija, a financirani su od strane Austrijske akademije znanosti (program Joint Excellence in Science and Humanities (JESH)) i MZO projekta EUROGENESIS voditelja dr. sc. Maria Novaka.

U prilogu je link na video doktorandice Victorie Oberreiter o radu u Laboratoriju za drevnu DNA gdje se provode navedeni projekti, a u kojem sudjeluju i navedene znanstvenice.

https://www.youtube.com/watch?v=FzXqjvqkjXo

Rad u laboratoriju u Portu

Dr. sc. Željka Celinšćak, poslijedoktorandica na HRZZ projektu HECUBA, sudjelovala je od 17. siječnja do 4. veljače 2022. na “Essential Molecular Biology – ‘Hands on’ Laboratory Course, 20th edition” u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Portu (Portugal). Edukacija pokriva analitičke tehnike genomike i proteomike koje se koriste za znanstvena istraživanja u biomedicini. Ciljevi kolegija su stjecanje vještina u laboratorijskom eksperimentiranju, provođenju eksperimentalnog rada te stručnom i pouzdanom tumačenju rezultata iz područja genomike i proteomike. Poseban naglasak dat je eksperimentalnom dizajnu i rješavanju problema, što se postiže dubokim razumijevanjem teorijskog dijela metoda. Uvježbavanje rada s bioinformatičkim alatima potrebnim za eksperimentalni dizajn također je dio tečaja. Sudjelovanje u tečaju je pokriveno projektom Hrvatske zaklade za znanost HECUBA.

Više o tečaju: https://www.facebook.com/LAIMM.FMUP

Erasmus+

Anita Stojanović Marković doktorandica na Institutu za antropologiju zaposlena kroz natječaj HRZZ-a (Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) boravi od 17.1.2022. do 29.4.2022. u Institute of Genomics, Estonian Biocenter na Erasmus+ praksi. Tijekom svog boravka će ovladati metodama populacijske genetike, naučiti standardne računalne metode populacijske genetike na setovima podataka dostupnim u Estonskom Biocentru, naučiti će analizirati podatke sekvenciranja genoma, surađivati sa istraživačima iz Estonske Biobanke (koja je unutar Instituta za Genomiku) kako bi naučila više o njihovim više klinički orijentiranim istraživanjima i metodama.

Erasmus+

Iva Šunić je doktorandica na Institutu za antropologiju, prijavila se na natječaj za Erasmus+ stručnu praksu, koji je izašao u lipnju na stranicama Sveučilišta. Trenutno na boravku u kliničkoj jedinicu za istraživanje COPSAC u Copenhagenu. Trenutno su na istraživanjima kohortnih studija, kao i Institut. Biti će u Copenhagenu 6 mjeseci (1.11.2021-30.4.2022).

Sveučilište Aberdeen u Škotskoj

Mario Carić je doktorand na Institutu za antropologiju. Tijekom jednomjesečnog boravka na Sveučilištu Aberdeen u Škotskoj, specijalizirao ekstrakciju kolagena novije i efektivnije metode u svrhu analize stabilnih izotopa koja se koristi u rekonstrukciji prehrane arheoloških populacija. Uz praktični, educirao se i u interpretacijskom dijelu. Ova, minimalno destruktivna metoda, jedina je ovoga tipa koja se aktivno provodi na području Hrvatske i jugoistočne Europe općenito.