Anatomija otoka “Odgovorni turizam na otocima: prema sinergiji turizma i cijelogodišnjeg života otoka”, Vis, 17.9.2015. – 20.9.2015.

LECTURE & FORUM

Cultural tourism – scientific perspective