Kontakt: rudan@hazu.hr, 01 4895 122

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi  

 • 2006. Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 • 1974. Doktor znanosti. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1972. Doktor znanosti. Université Paris VII, Pariz, Francuska.
 • 1968. Magistar znanosti. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1966. Doktor medicine. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Radno iskustvo

 • 2011. Glavni tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 • 2007. Redoviti profesor. Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 • 2000. Redoviti profesor. Katedra za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1997. Redoviti profesor. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1995.–2011. Ravnatelj. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1992.-1995. V.d. ravnatelja. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1992. Znanstveni savjetnik. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1986.-1992. Voditelj sektora za antropologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1980.–1991. Znanstveni savjetnik. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1978.–1980. Viši znanstveni suradnik. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1977. Docent. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1974.–1977. Znanstveni suradnik. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1966.–1974. Asistent u nastavi. Zavod za anatomiju Drago Perović, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1964.–1966. Pomoćni asistent u nastavi. Zavod za anatomiju Drago Perović, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Projekti

 •  2007.–2011. Voditelj programa trajne istraživačke djelatnosti (PTID) Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske (1962766). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
 •  2007.-2011. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup (196-1962766-2751).
 • 2006. – Znanstveni savjetnik u znanstvenom projektu Languages In a Network of European Excellence, LINEE (288388-2). FP6 Program EU.
 • 2006.-2008. Voditelj međunarodnog znanstvenog projekta s hrvatske strane Metabolic Syndrome in an Island Population (R01 DK069845-01A2). National Institutes of Health, Washington, D.C., SAD.
 • 2003.-2004. Član Upravljačkog odbora međunarodnog znanstvenog projekta QTL identification in isolate populations. Institut za antropologiju, Zagreb, Department of Human Genetics, Medical Research Council i University of Edinburgh, Velika Britanija.
 • 2002.-2006. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup (0196005). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
 • 1996.-2002. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske – biomedicinski pristup” (01960101). Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1996.-2001. Voditelj programa trajne istraživačke djelatnosti (PTID). Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske  (019601). Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1995.-1998. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Biological and Cultural Microdifferentation among Rural Populations (Middle Dalmatia, Croatia) (JFP 259).Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD.
 • 1994.-1995. Glavni suistraživač na znanstvenom projektu The Study and Care of Refugee Families – A Pilot Study of Anthropological and Psychodynamic Aspects (9254). UNESCO.
 • 1993.-1995. Glavni suistraživač na znanstvenom projektu Istraživanja antropometrijskih osobina hrvatskih vojnika i časnika (koordinatori projekta: M. Drenovac i L. Szirovicza). Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.
 • 1991.-1996. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske (3-01-133). Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1986.-1990. Glavni istraživač na znanstvenom projektu. Biološki i psihosocijalni faktori okoline i zdravlja (RSIZZ SRH 1-08-02-03).
 • 1983.-1993. Glavni istraživač na znanstvenom projektu. Biological and Cultural Microdifferentiation among Rural Populations in Croatia (JFP-429, SMI 492, SMI 674, SMI 862). Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD.
 • 1982.-1991. Glavni istraživač na znanstvenom projektu. Etude anthropogenetique sur les populations Adriatique” (1982.-1985. Silba, 1986.-1988. Olib, 1989.-1991. Pag). Institut National d’Etudes Démographique, Pariz, Francuska.

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 1984. – Osnivač i direktor godišnjih znanstveno-nastavnih skupova.  Anthropology and Health, IUC Dubrovnik – Hvar (odgovoran za znanstveni program; 1984. – 2010. održana 30 znanstvena skupa).
 • 1977. – Član Organizacijskog odbora i glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa. 1st Congress of European Anthropologists, Zagreb, 1.-3. rujna 1977.
 • 1975. –  Utemeljitelj, član, tajnik i predsjednik Organizacijskog odbora međunarodnog godišnjeg znanstveno-nastavnog skupa. School of Biological Anthropology, Zagreb(odgovoran za znanstveni program; 1975. – 2010. održana 38 znanstvena skupa).

Povjerenstva, odbori i radne skupine

 • 2006. – Međunarodni arbitar. Znanstveni časopis “Journal of Anthropological Sciences”, Istituto Italiano di Antropologia, Rim, Italija.
 • 2005. – Član uredništva. Znanstveni časopis “Przeglad Antropologiczny – Anthropological Review“, Polish Anthropological Society, Poznan, Poljska.
 • 1998. – Predsjednik. The Fourth International Congress on Physiological Anthropology, Zagreb 6.-10. rujna 1998.
 • 1995. – Recenzent. Znanstveni časopis Human Sciences – Journal of Physiological Anthropology, Tokio, Japan.
 • 1995. – Član uredničkog savjeta. Znanstveni časopis Indian Journal of Human Genetics, Indian Society of Human Genetics, New Delhi, Indija.
 • 1995. – Urednik za područje antropologija u Hrvatskoj enciklopediji, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb.
 • 1995.-1998. Član Znanstvenog odbora. Znanstveni časopis Homo – Journal of Comparative Human Biology, Hamburg, Njemačka.
 • 1993.-1998. Član Hrvatske komisije za suradnju s UNESCO-om.
 • 1989.-1995. Član Uredničkog odbora. Znanstvenog časopis Human Biology, Wayne State Univ. Press, Detroit, Michigan, SAD.
 • 1989.-1993. Član Izdavačkog savjeta. Znanstveni časopis Studia Ethnologica, Hrvatsko etnološko društvo, Zagreb.
 • 1988. – Urednik medicinskog dijela dopunskog sveska Opće enciklopedije, Jugoslavenski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb.
 • 1988.-2004. Član uredništva. Znanstveni časpois International Journal of Anthropology, Il sedicesimo, Firenca, Italija.
 • 1988. – Predsjednik Znanstvenog odbora međunarodnog znanstvenog skupa. 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Zagreb, 23.-28. srpnja 1988.
 • 1977. – Suosnivač i glavni i odgovorni urednik. Znanstveni časopis Collegium Antropologicum, Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb.
 • 1975. – Suosnivač i suurednik. Antropologijska biblioteka (13 knjiga pod nazivom Praktikum biološke antropologije). Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb.
 • 1975.-1980. Član Uredničkog vijeća. Znanstveni časopis Journal of Human Evolution, Pergamon Press, Oxford, Velika Britanija.

Znanstveni i stručni rad (usavršavanja, sudjelovanje u istraživanjima, analizama, gostovanja i sl.)

 • 1983.–1984. Fullbright and IREX fellowship, Smithsonian Institution, Washington D.C. Washington, D.C., SAD.
 • 1970.–1972. French Government Fellowship, Laboratoire d’Anthropologie Biologique, Université Paris VII. Pariz, Francuska.
 • 1988. Japan ICA fellowship, Universites Fukuii. Kyoto, Fukuoka-ku, Tokio, Japan.

Znanstveni interes (područja)   

Antropologijska istraživanja populacijske strukture stanovništva Jadranskih otoka (genetičkih izolata) holističkim analitičkim pristupom – analize bioloških (mono i polifaktorijelno determiniranih), biokulturnih (migracijskih, demografskih, izonimskih) i kulturnih (lingvističkih) svojstava na populacijskoj razini; problemi genetičke epidemiologije; primjena antropologijskih istraživačkih spoznaja; populacijsko-genetička i antropološka istraživanja reprodukcijski izoliranih skupina stanovništva primjenom metoda molekularne genetike i molekularne antropologije, cilju proučavanja (mikro)evolucije čovjeka, kao i teorijskih prosudbi formiranja kvantitativnih svojstava. Problemi morfoloških (fenotipskih) varijacija; funkcionalna analiza; antropološko-anatomska metodologija.

Popis publikacija – link

Nastavna djelatnost

 • 2010. – Voditelj kolegija. Preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu. Molekularna arheogenetika.
 • 2006. – Voditelj kolegija. Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Medicinska antropologija.
 • 2006. – Voditelj kolegija. Poslijediplomski studij. Povijest stanovništva, Sveučilište u Dubrovniku. Antropologija – Populacijska biologija čovjeka.
 • 2000. – Voditelj kolegija. Katedra za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvod u antropologiju i Suvremene antropološke teorije.
 • 1997. – Gostujući profesor. Poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.Medicinska antropologija.
 • 1997. – Voditelj kolegija. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Antropologija.
 • 1996.–2001. Gostujući professor. Université Victor Ségalen Bordeaux 2, Bordeaux, Francuska.
 • 1996.–2001.  – Gostujući profesor. Universität Wien, Formal- und Naturwissenschaftlichten Fakultat, Beč, Austrija. Biološka povijest i populacijska struktura.
 • 1988. – Voditelj kolegija. Dodiplomski studij Biologije na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Anatomija čovjeka i antropologija, Populacijska genetika.
 • 1988. – Voditelj kolegija.  Poslijediplomski studij na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uvod u biološku antropologiju, Populacijska biologija čovjeka.
 • 1988. – Voditelj kolegija. Poslijediplomski studij. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.Medicinska antropologija.
 • 1981. – Izvanredni profesor. Poslijediplomski studij. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Biološka antropologija.
 • 1980. – Izvanredni professor. Poslijediplomski studij na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Biološka antropologija.
 • 1977. Docent. Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Biološka antropologija.
 • 1966.–1974. Asistent u nastavi. Zavod za anatomiju „Drago Perović”, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1964.–1966. Pomoćni asistent u nastavi. Zavod za anatomiju „Drago Perović”, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Mentorstva

32 doktorske disertacija, 29 magistarskih radova te 12 diplomskih radova obranjenih na Medicinskom, Prirodoslovno-matematičkom, Stomatološkom i Fakultetu za fizičku kulturu te Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade i dodjele sredstava za istraživanja

 • 2011.–2014. Glavni tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 • 2010. Počasni član. Hrvatsko genetičko društvo.
 • 2006. Redoviti član. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 • 2001. Priznanje za izvanredni i višegodišnji doprinos uspješnom radu Leksikografskog zavoda M. Krleža.
 • 1998. Nagrada Ladislav Rakovac. Skupština Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 1994. The First Mario D. Zamora Memorial Lecture i Mario D. Zamora Award (priznanje za doprinos međunarodnoj edukaciji), College of William and Mary, Williamsburg, SAD.
 • 1990. Redoviti član. Hrvatska akademija medicinskih znanosti.
 • 1989. Nagrada Ruđer Bošković za istaknuto znanstveno djelo.
 • 1989. Priznanje istaknutom znanstveniku. 320. obljetnica Dies Academicus Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1989. Aleš Hrdlička Memorial Medal za antropologiju. Češko-slovačko udruženje antropologa.
 • 1987. Diploma i medalja Mihail Fedorović Ivanickij. Svesavezno udruženje anatoma i histologa, Sekcija za antropologiju, SSSR.
 • 1986. Anthropology Award for Distinguished Service. College of William and Mary, Williamsburg, SAD.
 • 1986. Gorjanović-Kramberger medalja za antropologiju. Hrvatsko antropološko društvo.
 • 1981. Izvanredni član. Hrvatska akademija medicinskih znanosti.
 • 1974. Orden rada sa srebrnim vijencem, povodom 100. obljetnice Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 1970. Nagrada SKOJ-a za znanost, za pionirski rad na području antropologije u Hrvatskoj.

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama:

 • International Association of Human Biologists
 • International Union of Biological Sciences (UNESCO)
 • International Association of Human Biologists
 • International Society of Physiological Anthropology
 • European Anthropological Association (EAA)
 • International Society of Physiological Anthropology
 • The Fourth International Congress on Physiological Anthropology
 • American  Dermatoglyphic Association
 • European  Anthropological Association.
 • International  Association of Paleoanthropologists
 • Commission on Medical Anthropology and Epidemiology, IUAES
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
 • International Association of Human Biologists
 • Hrvatsko antropološko društvo
 • European Anthropological Association
 • Društvo za medicinsku antropologiju Hrvatskog liječničkog zbora