OBRAZOVANJE:

2001 – 2010:    Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, poslijediplomski studij, polje biologija, grana molekularna i stanična biologija

1993 – 2000:    Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, usmjerenje molekularna biologija

1989 – 1993:    1. gimnazija. Split

 

AKADEMSKI NASLOVI:

 1. doktor znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije, znanstvene grane genetike, evolucije i filogenije; Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, doktorski rad: Primjene novih biljega mitohondrijske DNA u forenzično-genetičkoj analizi skeletnih ostataka različite starosti (Genos d.o.o., Zagreb; Children’s Hospital Oakland Research Institute, Oakland, California, SAD)
 1. diplomirani inženjer biologije, smjer molekularna biologija. Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, diplomski rad: Metode izolacije DNA iz uzoraka ljudskih kostiju različite starosti (Odjel za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, Klinička bolnica Split, Split)

 

ZVANJA

 1. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u području Prirodnih znanosti, polja Biologija na katedri za forenzičnu genetiku, biologiju i kemiju pri Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu
 2. znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području prirodnih znanosti za znanstveno polje biologija pri Biološkom odsjeku Prirodoslovo-matematičkog fakulteta u Zagrebu
 3. naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda (višeg asistenta) iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane genetika, genomika i proteomika čovjeka u Zavodu za mineralni metabolizam, Medicinski fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2009. naslovno suradničko zvanje asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija pri Biološkom odsjeku Prirodoslovo-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

 

PODACI O ZAPOSLENJU:

2019 –              Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska

2015 – 2019:    Genos DNA laboratorij d.o.o., Zagreb, Hrvatska

2008 – 2015:    Genos d.o.o., DNA laboratorij, Zagreb, Hrvatska

01-07/2008:     Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska

2005 – 2007:    Zavod za molekularnu medicinu, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska

2003 – 2004:    University of Connecticut Health Center, postdoctoral fellowship at Department of Medicine Division of Gastroenterology/Hepatology, Farmington, Connecticut, USA

2001 – 2003:    Laboratorij za kliničku i sudsku genetiku, Odjel za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, Klinička bolnica Split, Split, Hrvatska

 

MOBILNOST ZNANSTVENKA – USAVRŠAVANJE:

2003/2004:      gostujući znanstvenik na istraživačkom projektu Proučavanje stvaranja kimernih modela glodavaca u svrhu proučavanja strukture i funkcije virusa hepatitisa C, University of Connecticut Health Center, Department of Medicine, Division of Gastroenterology/Hepatology, Farmington, Connecticut, USA (from February 17, 2003 until May 7, 2004)

 

2004:               Visiting Internship Program on Advances in Forensic Genetics Analysis and Procedures, Connecticut Forensic Science Laboratory, Meriden Connecticut, USA (from May 10-21, 2004)

 

2007                edukacijski trening vezan uz DNA analizu arheoloških kostiju, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Sarajevo, B&H (26.11. do 30.11. 2007.)

 

2008                edukacijski trening vezan uz DNA analizu arheoloških kostiju DNA laboratorij, Medicinski fakultet Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Croatia (04. –  09.04.2008.)

 

2009, 2010:     gostujući znanstvenik na edukacijskom programu analize mitohondrijske DNA metodom hibridizacije (Linear Array mtDNA HV+ assay), Children’s Hospital Oakland Research Institute, Oakland, California, USA (from October 19, 2009 until December 11, 2009 and from August 1until September 12, 2010)

 

2009:               obuka za tipiziranje i analizu mitohondrijske DNA, Jan Bashinski DNA laboratory California Department of Justice, California Criminalistic Institute, Bureau of Forensic Services, Richmond, California, USA (October 5-9, 2009)

 

2011:               obuka za pirosekvenciranje i analizu faktora koagulacije, intolerancije laktoze i gena važnih za dijagnostiku karcinoma debelog crijeva, Laboratory of Clinical Chemistry, University Hospital (Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)), Örebro, Sweden (August 8 –September 23, 2011)

 

NAGRADE I PRIZNANJA ZA ZNANSTVENI I STRUČNI RAD

2015:   Priznanje Međunarodnog društva primijenjenih bioloških znanosti za mentorstvo nagrađenog učeničkog rada za školski projekt (IB World School – XV. Gymnasium, Zagreb, Croatia):  Prevalence of lactose intolerance in my class population, Lara Primorac (rad je nagrađen: ISABS Future Scientist Award)

 

VOĐENJE I SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA

Međunarodni istraživački projekti:

02.09.2013. – 02.09.2018. Istraživač na projektu Višedimenzionalni omics pristup stratifikaciji pacijenata s križoboljom (PAIN-OMICS), FP7-HEALTH-2012

01.10.2012. – 01.05.2015. Istraživač na projektu Dijagnostički i prognostički biomarkeri za upalne bolesti crijeva (IBD-BIOM), FP7-HEALTH-2012

01.01.2011. 01.05.2015. Istraživač na projektu Alati za detekciju novih Gliko-bioloških markera (GlycoBioM), FP7-HEALTH-2010-two-stage

17.02.2003.-07.05.2004. Istraživač na projektu Study of structure and function of hepatitis C virus and assays for hepatitis in chimeric rodent models, University of Connecticut Health Center, Farmington, CT, US

 

Nacionalni istraživački projekti:

23.02.2017. – 12.06.2017. sudjelovanje u pisanju projektne prijave za Centar kompetencija za personaliziranu medicinu

03. 2013. – 31. 08 2014. Istraživač na projektu Forenzičko utvrđivanje dobi analizom glikana u krvnim tragovima, Zaklada Adris (program znanje i otkrića)

05/2007. Znanstvena novakinja na projektu Molekularna obilježja miofibroblasta Dupuytrenove bolesti, (znanstveni projekt br. 098-2464-2393), Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

03.01.2005. – 2006.    Znanstvena novakinja na projektu Utjecaj transdukcije gena/proteina na signalne putove transformiranih stanica (znanstveni projekt br. 0098093), Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

 

Infrastrukturni projekti:

02.10.2016. – 31.05.2020. Infrastrukturni projekt IRI: „Nova generacija visokoprotočnih glikoservisa“

01.-02.2014. – 24.02.2014. sudjelovanje u pisanju projektne prijave za projekt Povećanje konkurentnosti  tvrtke kroz poticanje razvoja i proizvodnje personalizirane analize DNA

 

Projekti ostvareni u suradnji s gospodarstvom, javnim institucijama, lokalnim zajednicama i sveučilištima

1.1.2016.-31.12.2017. sudjelovanje u pisanju projektne prijave i članica razvojnog tima na projektu Istraživanje genskih predispozicija i razvoj testa za prevenciju sportskih ozljeda „GENPrevent“, program IRCRO, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

28.03.2011. – 28.05.2012. voditeljica projekta Razvoj metoda molekularne dijagnostike, program IRCRO, Poslovno-inovacijski centar Hrvatske (BICRO)

03.09.2001.-15.02.2003. istraživač na projektu Identifikacija žrtava Domovinskog rata, Uprava za zatočene i nestale, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

 

Tehnologijski projekti:

08/2010. – 26.03.2012. znanstvena novakinja na projektu Primjena analize DNA u razvoju sustava sljedivosti u stočarskoj i mesno-prerađivačkoj proizvodnji, (tehnologijski projekt) Hrvatski institut za tehnologiju (HIT)

05/2007. – 08/2010. znanstvena novakinja na projektu Razvoj sustava za DNA analizu arheoloških koštanih uzoraka (znanstveni projekt br. 196-1300855-2738), Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

09/2005 – 30.06.2008. znanstvena novakinja na projektu na projektu Centar za integrativnu genomiku, molekularnu dijagnostiku, staničnu i gensku terapiju (razvojno-tehnologijski projekt, administrativni broj 6001), Ministarstvo znanosti i tehnologije

 

SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA VREDNOVANJA BIOTEHNOLOŠKIH PROIZVODA:

 • 2012 International Rapidly-Mutating Y-STR Study Group: Validation of the potential for the Rapidly-Mutating Y-STR set in differentiating unrelated as well as related males. Erasmus MC University Medical Centre Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands
 • 2009-2010 Beta Study of the HV+ HaploArray (mtDNA Linear Array Assay), Children’s Hospital Oakland Research Institute, Oakland, California, USA
 • 2002-2003 Beta Study of the HVI/HVII mtDNA Linear Array Assay, Roche Molecular Systems, Alameda, CA, USA
 • 2000-2002 Promega, European – STR working group: Validation of DNA IQ System for DNA isolation, AluQuant Human DNA Quantitation System and Power Plex 16 kit for DNA amplification and their use in process of identification of skeletal remains, Promega Corporation, Madison, VI, USA

 

NASTAVNE DJELATNOSTI:

Sudjelovanje u nastavi

2003:            sudjelovanje u održavanju poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Splitu- vježbe u sklopu kolegija „Primjena DNA tehnologije u sudskoj medicini“

2005:            sudjelovanje u održavanju poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Zagrebu- vježbe u sklopu kolegija „Molekularna medicina, identifikacija očinstva, Y kromosom“

2005:            sudjelovanje u održavanju poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Osijeku- vježbe iz molekularne dijagnostike u sklopu kolegija „Medicinska i laboratorijska dijagnostika”

2007:            sudjelovanje u održavanju poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Zagrebu- vježbe u sklopu kolegija Metode  molekularne  biologije  u  medicini („Molekularna medicina, identifikacija očinstva, Y kromosom“)

2008:            sudjelovanje u održavanju poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Zagrebu- vježbe u sklopu kolegija Metode  molekularne  biologije  u  medicini („Molekularna medicina, identifikacija očinstva, Y kromosom“)

2009-2019    sudjelovanje u održavanju dodiplomske nastave na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu- vježbe u sklopu kolegija Metode istraživanja u molekularnoj biologiji

2009, 2010   sudjelovanje u održavanju dodiplomske nastave na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu- vježbe u sklopu kolegija Genomi

2009-2013    sudjelovanje u održavanju nastave u Sveučilišnom studijskom centru za forenzične znanosti u Splitu- predavanja i vježbe u sklopu diplomskog studija forenzičnih znanosti („Forenzična genetika II“)

2011             sudjelovanje u održavanju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Farmaceutsko-biokemijske znanosti (Farmaceutsko-biokemijski fakultet)-vježbe u sklopu kolegija Utvrđivanje identiteta i očinstva analizom DNA

2014             sudjelovanje u održavanju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Farmaceutsko-biokemijske znanosti (Farmaceutsko-biokemijski fakultet)-vježbe u sklopu kolegija Analiza slijeda DNA

2011- 2013   sudjelovanje u održavanju nastave u Sveučilišnom studijskom centru za forenzične znanosti u Splitu- predavanje u sklopu diplomskog studija forenzičnih znanosti („Osnove forenzične biologije“, „Forenzična genetika 1“)

2012-2019    sudjelovanje u održavanju preddiplomske nastave na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu-predavanja i vježbe u sklopu kolegija „Uvod u forenzičku biologiju“

2014-2018    sudjelovanje u održavanju poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Osijeku- vježbe i seminari iz kolegija Molekularni temelji bolesti, dijagnostike i liječenja

2015- 2018   sudjelovanje u održavanju nastave na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišni diplomski studij biomedicinsko-laboratorijskih tehnologija – predavanja i seminari iz kolegija Molekularna genetika i molekularni mehanizmi

 

Mentorstvo

2015:   Učenički rad za školski projekt (IB World School – XV. Gymnasium, Zagreb, Croatia):  Prevalence of lactose intolerance in my class population, Lara Primorac (rad je nagrađen: ISABS Future Scientist Award)

2014: Diplomski rad: “Osjetljivost različitih PCR sustava u forenzičnoj analizi DNK”, Nikolina Zoko (datum obrane: 24.02.2014, broj stranica: 77)

2012: Diplomski rad: „DNA analiza kontaktnih tragova“, Ivan Car (datum obrane: 15.10.2012, broj stranica:  66)

 

Komentorstvo

2012: Diplomski rad: „Utvrđivanje genetičke predispozicije intolerancije laktoze u hrvatskoj populaciji metodom pirosekvenciranja”,  Marija Glasovac (broj stranica:  45)

2014: Učenički rad za državno natjecanje iz biologije: „Paleodemografski pristup problemu lokaliteta Ivandol-Njive“ Antun Tonko Jakobović

 

Voditeljstvo stručne prakse

2015                Serkan Doğan; tema: GenePerform Test and Determinaton of Genetic Predisposition of Blood Blood Clotting Disorder and Lactose Intolerance (GenePerform Test i utvrđivanje genetičke predispozicije za poremećaj zgrušavanja krvi i intoleranciju laktoze); edukacija u sklopu međunarodne suradnje s International Burch University, Genetics and Bioengineering, Sarajevo; Bosnia and Herzegovina

2013    Felix Jähne; tema: SNP Analysis by Pyrosequencing (Analiza SNP metodom pirosekvenciranja); Međunarodni studentski program razmjene studenata The International Association for Exchange of Students for Technical Experience- IAESTE international student exchange program

2013    Nikolina Zoko; tema: Procesiranje DNA iz nespornih uzoraka; stručna praksa u sklopu studija na Sveučilišnom studijskom centru za forenzične znanosti u Splitu

2013    Mateja Bačić; tema: Utvrđivanje genetičke predispozicije za pretilost pirosekvenciranjem   FTO gena

2012    Anita Bašić, Borka Dropulić, Ivan Car, Ivana Nikolić, Marijana Zoko, tema: Utvrđivanje DNA profila  iz nespornih i spornih uzoraka; edukacija u sklopu studija na Sveučilišnom studijskom centru za forenzične znanosti u Splitu

 

Radne skupine

2018 član stručne radne skupine za izradu standarda zanimanja za modul „Forenzična kemija i molekularna biologija“ pri Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti

 

ORGANIZACIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI U ZNANSTVENIM DRUŠTVIMA I ČASOPISIMA

Međunarodna znanstvena društva

2004-:           član Međunarodnog društva primijenjenih bioloških znanosti (ISABS)

2004-:           član Odbora za članstvo i publikacije Međunarodnog društva primijenjenih bioloških znanosti (ISABS)

2011-2014:   tajnica Međunarodnog društva primijenjenih bioloških znanosti (ISABS)

Nacionalna znanstvena društva

2013-2015:   član Upravnog odbora udruge Hrvatski klaster konkurentnosti zdravstvene industrije

2014-:           član Hrvatskog društva biologa u zdravstvu

2014-.           član Hrvatskog društva za rijetke bolesti

2014-:           član Hrvatskog društva za humanu genetiku

2017-:           član Hrvatskog liječničkog zbora

2019-:           rizničarka Hrvatskog društva za personaliziranu (preciznu) medicinu

 

Međunarodna znanstveni časopisi

Član uredništva knjige sažetaka (Final program and abstracts) bienalnih međunarodnih ISABS kongresa, (International Society for Applied Biological Sciences), 2005-2019.

Član uredništva knjige sažetaka Glycoconjugate journal, Abstracts of GLYCO 23. 2015 July;32(5):173-342. (Springer), GLYCO -23rd International symposium on glycoconjugates, Split, Croatia, September 15-20, 2015

Croatian Medical Journal, recenzent rada u časopisu indeksiranom u Current Contents, June, No. 3, 2017

Nature Scientific reports , recenzent rada rad u časopisu indeksiranom u Current Contents, Mar 24;7(1) 2017

Croatian Medical Journal, recenzent rada u časopisu indeksiranom u Current Contents, June, No. 3, 2011

 

Nacionalni časopisi

Član izvršnog uredništva zbornika Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, Zagreb-Vukovar, 15.-19.studenoga 2004., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Zagreb / Pavo Barišić (ur.).  Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2006.

 

Paediatrica Croatica, recenzent rada u časopisu,  Vol. 59, No 2, 2015

 

Znanstveni/znanstveno stručni skupovi šireg međunarodnog značaja u organizaciji priznatih svjetskih strukovnih udruženja

 

 • Sudionik na The Second European-American Intensive Course in Clinical and Forensic genetics, Dubrovnik, Croatia, September 3-14, 2001
 • Sudionik na 54th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; Boston, USA, October 24-28. 2003
 • Član organizacijskog odbora The Third European-American School in Forensic Genetics and Mayo Clinic Course in Advanced Molecular and Cellular Medicine, Zagreb, Croatia, September 1-5, 2003.
 • Koordinator organizacijskog odbora The Fourth European-American School in Forensic Genetics and Mayo Clinic Course in Advanced Molecular and Cellular Medicine, Dubrovnik, Croatia, September 5-9, 2005.
 • Predavač i poster prezentator na Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, Monastir, Tunisia, June 22-25, 2005. Predavanje “DNA analysis on exhumed corpses”
 • Poster prezentator na European Human Genetics Conferences 2007, Nice, France, 16. – 19. 06. 2007.
 • Koordinator organizacijskog odbora 5th ISABS Conference in Forensic Genetics and Molecular Anthroplogy, Split, Croatia, September 3-7, 2007.
 • Poster prezentator na European Conference of Human Genetics 2008, Barcelona, Spain 31. 05. – 03. 06. 2008.
 • Koordinator organizacijskog odbora 6th ISABS on Human Genome Project Based Applications in Forensic Science, Anthropology and Individualized Medicine, Split, Croatia, June 1-5, 2009.
 • Sudionik na 20th International Symposium on Human Identification, Las Vegas, Nevada, October 12-15, 2009.
 • Sudionik na American Academy of Forensic Sciences, Chicago, IL, USA, Feb 21-26, 2011.
 • Koordinator organizacijskog odbora, predavač i poster prezemtator 7th ISABS Conference in Forensic, Anthropologic and Medical Genetics, Bol, Island of Brač, Croatia, June 20-24, 2011. (predavanje: Mitochondrial DNA polymorphisms in 312 individuals of Croatian population determined by 105 probe panel targeting 61 hypervariabile and coding region sites)
 • Predavač i suvoditelj sekcije na 2nd Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis, Olomouc, Czech Republic, October 25-26, 2012 (predavanje Our Experience in Non-Invasive Prenatal Paternity Testing)
 • Poster prezentator na 14th European Forensic DNA Working Group Meeting, March 19-21, 2013, Lisbon, Portugal
 • Glavna tajnica organizacijskog odbora 8th ISABS Conference on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine, Split, Croatia, June 24-28, 2013
 • Predavač na FABlab – Forum for Female Entrepreneurship in Biotech at Metropolitan University, Belgrade, September 20.-22.2013 (predavanje How to run a biotech business)
 • Koordinator organizacijskog odbora 9th ISABS Conference on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics, Island of Brač, Republic of Croatia, June 22-26, 2015, Bol,
 • Član organizacijskog odbora GLYCO23 -23rd International symposium on glycoconjugates, Split, Croatia, September 15-20, 2015
 • Član organizacijskog odbora 10th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine, Dubrovnik, Croatia, 19.-24.2017
 • Član organizacijskog odbora 11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine, Split, Croatia, 17.-21.2019

 

Nacionalni znanstveni/znanstveno stručni skupovi

 

 • Član organizacijskog odbora Prvog kongresa hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, Zagreb –Vukovar, 15 -19. 11. 2004.
 • Predavač i moderator sekcije Vl. Hrvatski kongres humane genetike, s međunarodnim sudjelovanjem -7.11.2015., Split (predavanje: Genski polimorfizmi za pretilost i sport)
 • Sudionik na Hrvatski simpozij biologa u zdravstvu, 28.11.2015, Zagreb
 • Predavač na Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 18.-22. 04. 2016., Split 8predavanje Genetička predispozicija za nepodnošenje laktoze)
 • Predavač na Simpoziju Dani humane genetike prof.dr.sc.Ljiljana Zergollern-Čupak, Zagreb, 08.12.2018. (predavanje Neinvazivno prenatalno testiranje)

 

SUDJELOVANJE U RADIONICAMA I SEMINARIMA

 

 • 2008 Promega, DNA IQ/MaxwellÒ 16 and PlexorÒ HY Training
 • 2010 Promega, PowerPlexÒ ESX and ESI Systems
 • 2011 Qiagen, Pyrosequencing Technology – PyroMark Q24
 • 2013 Illumina, Next Generation Sequencing Seminar
 • 2014 Bode Technology, International Agents Training in DNA collection and processing, LIMS and Qualtrax
 • 2015 Illumina, Next Generation Seqencing in Daily Practice
 • 2016 Promega, Real-Time qPCR seminar “Amplify and quantify successfully – qPCR basics and best practices for effective planning, realization and data analysis”
 • 2017 International Burch University, Sarajevo, Workshop of Balkan Forensic DNA Working Group, 14th-15th September 2017 (sponsored by Promega)
 • 2017 Qiagen i INEL Medicinska tehnika, “Dan vrhunske tehnologije, najnovija rješenja za sekvenciranje sljedeće generacije te vodeće bioinformatičke alate”
 • 2019 International Society for Applied Biological Sciences (ISABS), St. Catherine Hospital and OneOme Seminar “Pharmacogenomics: Paving the Path to Personalised Medicine”
 • 11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine, Split, Croatia, 17.-21.2019; Mayo Clinic Pre-Conference Short Course on Epigenomics

 

CERTIFIKACIJE I AKREDITACIJE

29.11.2014. potvrdnica o završenom tečaju „Vještina medicinske edukacije i znanstvenog rada“

31.07.2014. certifikat za tečaj. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025)

28.04.2014. predstavnica Uprave za kvalitetu

25.10.2013. certifikat auditora za provođenje internih audita, u skladu s normom ISO 19011:2011

06.05.2013. zamjenica predstavnice Uprave za kvalitetu

01.12.2012. certifikat o sudjelovanju SPIDIA-DNA Program 2nd ring trial (standardizacija i poboljšanje preanalitičkih alata i procedura za in-vitro dijagnostiku)

 

OSTALA STRUČNA DJELATNOST

 

Razvoj i izgradnja novih laboratorija

 

 • 2007 zadužena za izradu idejnog plana forenzičkog i citogenetičkog laboratorija; koordinator postupka preuređenja, nabavke laboratorijske opreme i namještaja, pokretanja rada laboratorijskih uređaja i organizacije rada u forenzičkom DNA laboratoriju
 • 2008 savjetnica za uspostavljanje forenzičkog laboratorija
 • 2013 zadužena za izradu idejnog plana forenzičkog i analitičkog laboratorija; koordinator postupka preuređenja i preseljenja forenzičkog laboratorija na novu lokaciju
 • 2014 zadužena za izradu idejnog plana forenzičkog i analitičkog laboratorija za in vitro dijagnostiku te za planiranje laboratorijske opreme i namještaja na novoj lokaciji
 • 2019 koordinator postupka preseljenja forenzičkog laboratorija na novu lokaciju

 

PREDAVANJA NA KONGRESIMA:

 • Neinvazivno prenatalno testiranje, Simpozij Dani humane genetike prof.dr.sc.Ljiljana Zergollern-Čupak, Zagreb, 08.12.2018.
 • Genetička predispozicija za nepodnošenje laktoze, 33. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 18.-22. 04. 2016., Split
 • Genski polimorfizmi za pretilost i sport, VI. Hrvatski kongres humane genetike
  Split 5.-7. studeni 2015.
 • How to run a biotech business, FABlab – Forum for Female Entrepreneurship in Biotech at Metropolitan University, Belgrade, September 20.-22.2013
 • Our Experience in Non-Invasive Prenatal Paternity Testing, 2nd Central-Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis, Olomouc, Czech Republic, October 25-26, 2012
 • Mitochondrial DNA polymorphisms in 312 individuals of Croatian population determined by 105 probe panel targeting 61 hypervariable and coding region sites. (Selected Oral Presentation) 7th ISABS Conference in Forensic, Anthropologic and Medical Genetics, Bol, Island of Brač, Croatia, June 20-24, 2011
 • DNA analysis on exhumed corpses, Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, Monastir, Tunisia, June 22-25, 2005.

Popis publikacija – link