Kontakt:  barbara.cvitkusic@inantro.hr, 01 5535 131

 

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • Znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija
 • Doktorica znanosti, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, grana prapovijesna arheologija; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; doktorska disertacija: Osobni ornamenti kao sredstvo komunikacije u gornjem paleolitiku i mezolitiku na istočnom Jadranu
 • Poslijediplomski doktorski studij Arheologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Diplomirani antropolog i povjesničar umjetnosti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Radno iskustvo

 • Studeni 2020. – znanstvena suradnica, Institut za antropologiju, Zagreb.
 • Listopad 2017. – stručna savjetnica u znanosti i visokom obrazovanju, Institut za antropologiju, Zagreb.
 • Lipanj 2015. – poslijedoktorandica, Institut za antropologiju, Zagreb
 • Rujan 2008. – znanstvena novakinja, Institutu za antropologiju, Zagreb.

Rad na projektima

 • 2020.– 2024. „Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present“; zamjenska članica Upravnog odbora; voditelj: prof. dr. sc. Ivor Janković, Institut za antropologiju, Zagreb (COST Action 19141)
 • 2020.– 2024. „Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena“; Hrvatska zaklada za znanost (IP-2019-04-7821), suradnica na projektu, voditelj: prof. dr. sc. Ivor Janković, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2020.– 2024. „Epigravetijenske zajednice Sjeverne Dalmacije“; Hrvatska zaklada za znanost (IP-2019-04-6115), suradnica na projektu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Dario Vujević, Sveučilište u Zadru
 • 2018.– 2020. „Centar za primijenjenu bioantropologiju“; Europski strukturni i investicijski fondovi (K.K. 01.1.1.02.0002.), suradnica na projektu, voditelj: prof. dr. sc. Damir Marjanović, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2015.– 2018. „Tranzicija i tradicija u špilji Vlakno: Model prijelaza paleolitika u mezolitik na prostoru Sjeverne Dalmacije“; Hrvatska zaklada za znanost (UIP-2014-09-1545), suradnica na projektu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Dario Vujević, Sveučilište u Zadru
 • 2014.– 2017. „Arheološka istraživanja kasnog Pleistocena i ranog Holocena u Limskom kanalu, Istra“; Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-UIP-2013-11-7789), suradnica na projektu, voditelj: prof. dr. sc. Ivor Janković, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2008.– 2013. „Stohastički i kibernetički modeli u antropologiji“,; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (196-1962766-2736), znanstvena novakinja na projektu, voditeljica: prof.dr.sc. Jasna Miličić, Institut za antropologiju, Zagreb

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 2020. Study Abroad Program, University of Wyoming, USA
 • 2019. Study Abroad Program „Bioarchaeology in Croatia I: Osteology and Bioarchaeology lab methods“ i „Bioarchaeology in Croatia II“, Mississippi State University, USA
 • 2018. 22nd European Meeting of the Paleopathology Association (PPA), 28th August – 1st September 2018, Zagreb, Hrvatska (glavna tajnica)
 • 2018. 44. Škola biološke antropologije Dr. Hubert Maver: Diseases and Health in Ancient Populations – Global Trends and Perspectives, 27. kolovoz 2018. godine, Hrvatska akademija znanosti i  umjetnosti, Zagreb (glavna tajnica)
 • 2017. 43. Škola biološke antropologije Dr. Hubert Maver: New horizons in Anthroplogy, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (glavna tajnica)
 • 2017. Study Abroad Program; University of South Florida, USA
 • 2016. Međunarodni znanstveni skup 20th European Anthropological Association (EAA) Congress: European Anthropology in a Changing World – from Culture to Global Biology, 24 – 28. kolovoz 2016., Zagreb (glavna tajnica)
 • 2016. 42. Škola biološke antropologije Dr. Hubert Maver: New Findings from Vindija Cave, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (glavna tajnica)
 • 2016. Međunarodni znanstveni skup International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) Inter-Congress: World anthropologies and privatization of knowledge – enganging anthropology in public, 04. – 09. svibnja 2016., Dubrovnik (članica organizacijskog odbora)
 • 2015. Međunarodni znanstveno-stručni skup Antropologija i turizam: Jačanje kompetencija u kulturnom turizmu / Improving the Competencies in Cultural Tourism, Zagreb, Hrvatska (tajnica)
 • 2014. 40. Škola biološke antropologije Interactions between Archaic and Modern Humans (član organizacijskog odbora)
 • 2013. 39. Škola biološke antropologije Anthropology of Adolescence (član organizacijskog odbora)
 • 2011. 38. Škola biološke antropologije Current Research on Palaeolithic in Southern and Central Europe (član organizacijskog odbora)
 • 2010. 37. Škola biološke antropologije The Vindija Neandertals and Their Place in History, Zagreb, Hrvatska (članica organizacijskog odbora)
 • 2010. Međunarodni znanstveni kongres LINEE New Challenges for Multilingualism in Europe, 11. 15. travnja 2010., Dubrovnik, Hrvatska (član organizacijskog odbora)
 • 2009. 35. Škola Biološke antropologije Biological Anthropology of Health in the 21st Century: From Describing Variation to Understanding Determinants, Zagreb, Hrvatska (tajnica)
 • 2009. Anthropology and Health: New Challenges for Molecular Anthropology and Genetics, Dubrovnik, Hrvatska (član organizacijskog odbora)
 • 2009. Anthropology and Health: Developing Research Design and Analysis Models to Study Determinants of Health and Wellbeing, Dubrovnik, Hrvatska (član organizacijskog odbora)

Znanstveni i stručni rad

 • Veljača 2018. Stručno usavršavanje, DANTE – Diet and ANcient TEchnology Laboratory, Sapienza Universitá di Roma, Italija
 • Travanj 2017. Stručno usavršavanje, DANTE – Diet and ANcient TEchnology Laboratory, Sapienza Universitá di Roma, Italija
 • Srpanj 2009. – Prosinac 2012. Asistentica uredničkog odbora međunarodnog časopisa „Collegium Antropologicum“, Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb, Hrvatska

Popis publikacija – link

Znanstveni interes: Prapovijesna arheologija. Prapovijesna umjetnost. Interdisciplinarno proučavanje razvoja simbolike i simboličke svijesti prapovijesnih populacija.

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • The International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques) – UISPP
 • European Anthropological Association
 • Udruga Gea Croatica