Kontakt: ana.perinic@inantro.hr, 01 5535 121

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 2017. viša znanstvena suradnica (znanstveno područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija)
 • 2011. znanstvena suradnica (područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • 2011. doktor znanosti znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija, grana etnologija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad: Pluralizam lokalnih identiteta Hvarana u pisanim izvorima i usmenom pjesništvu (mentor: prof. emer. Vitomir Belaj, sumentor: prof. dr. sc. Davor Dukić)
 • 2001. profesor hrvatskog jezika i književnosti i etnologije. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad: Etnografski elementi u tri ‘Zlatarova zlata’ (Šenoa, Tomić, Nazor) (mentorica: dr. sc. Julijana Matanović)

 

Radno iskustvo

 • 2012. znanstvena suradnica, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2011. – 2012. viša asistentica. Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2003. – 2011. znanstvena novakinja / asistentica. Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2000. – 2003. profesor hrvatskoga jezika i književnosti u Srednjoj školi Oroslavje

 

Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima

 • 2018. – 2022. suradnica “Zdravstvene, kulturne i biološke odrednice dugovječnosti: antropološka studija preživljenja u dubokoj starosti (HECUBA)”, Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ IP-2018-01-2497 (voditeljica: prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić)
 • 2017. – 2018. suradnica “Popularizacija kulturnoantropoloških istraživanja Gorskog kotara – GORan”, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (voditeljica: dr. sc. Olga Orlić)
 • 2016. – 2017. voditeljica hrvatskog istraživačkog tima projekta “Petar Klepac – junak s dvije domovine” – hrvatsko-slovenski znanstvenoistraživački projekt (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske), (Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska; Inštitut za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija – voditelji: dr. sc. Ana Perinić Lewis i dr. sc. Saša Poljak Istenič)
 • 2015. – 2018. suradnica na projektu “Kohortna studija rođenih na hrvatskim otocima (CRIBS)”, (Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ UIP-2014-09-6598), (voditelj: doc. dr. sc. Saša Missoni)
 • 2013. – danas suradnica na FP7 projektu “Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long-term complications in immigrant Mediterranean populations (MEDIGENE)” (voditelj: dr .sc. Florin Grigorescu, voditelj hrvatskoga istraživačkoga tima: doc. dr. sc. Saša Missoni)
 • 2011. – 2012. suradnica. “Izgradnja temeljnog antropološkog nazivlja (ANTRONA)” (Nacionalna zaklada za znanost, STRUNA), (voditeljica: prof. dr. sc. Anita Sujoldžić)
 • 2007. – 2014. suradnica “Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup” (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 196-1962766-2751), (voditelj: akademik Pavao Rudan)
 • 2007. – 2008. suradnica “Genetics of Metabolic Syndrome in an Island Population of the Adriatic (NIH, USA and Department of environmental health, University of Cincinnati, USA)”, (voditelji: prof. dr.sc. Ranjan Deka, akademik Pavao Rudan)
 • 2003. – 2007. suradnica “Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup” (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 0196005), (voditelj: akademik Pavao Rudan)
 • 2003. – 2005. suradnica “Mapping genes underlying complex quantitative traits in Croatian isolate population (Medical Research Council – Human Genetics Unit and University Medical School”, (University of Edinburgh, Edinburgh, UK), (voditelji: prof. dr. sc. Alan Wright, prof. dr. sc. Harry Campbell, dr. sc. Andrew Carothers, dr. sc. Igor Rudan)

 

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 2016. članica programskoga odbora međunarodnoga simpozija 5. Anatomija otoka Od otočnog manifesta prema osnivanju međunarodnog centra za otočni život i kulturu (Vis, Hrvatska, 14. – 18. 9. 2016.)
 • 2015. članica programskoga odbora međunarodnoga simpozija 4. Anatomija otoka Odgovorni turizam na otocima. Prema sinergiji turizma i cjelogodišnjeg života otoka (Vis, Hrvatska, 17. – 20. 9. 2015.) (suorganizator: Institut za antropologiju, Zagreb)
 • 2006. tajnica 27. međunarodnoga znanstvenog skupa “Antropologija i zdravlje” Anthropological Perspectives on Woman and the Obesity Pandemic: Causes, Costs and Controls

 

Znanstveni i stručni rad (usavršavanja, sudjelovanje u istraživanjima, analizama, gostovanja i sl.)

2003. – 2004. suurednik i korektor časopisa Collegium Antropologicum

Znanstveni interes (područja): sociokulturna antropologija, književna antropologija, otočne zajednice/otočne studije, mediteranske studije, identitet/ identifikacijski procesi, stereotipi, usmena tradicija i književnost, kulturni turizam

Popis publikacijalink

Nastavna djelatnost
2006. – 2007. Asistentica u nastavi dodiplomskog studija (seminari) na kolegiju “Uvod u antropologiju” (nositelj kolegija: akademik Pavao Rudan) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na kolegiju “Biološka antropologija” (nositelj kolegija: akademik Pavao Rudan) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama:
• Hrvatsko antropološko društvo (HAD)
• Hrvatsko etnološko društvo (HED)
• European Anthropological Association (EAA)
• International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
• udruga Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj
• udruga Istraživački i edukacijski centar Processus montanus