Kontakt:  anita.sujoldzic@inantro.hr, 01 5535 112

 
Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 1985. Doktorica antropoloških znanosti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Beogradu.
 • 1981. Magistar etnologije. Filozofski fakultet Sveučilišta u Beogradu.
 • 1975. Profesorica engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Radno iskustvo

 • 2004. Znanstvena savjetnica, trajno zvanje. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1999. – 2003. Znanstvena savjetnica. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1992. – 1999. Viša znanstvena suradnica. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1986. – 1991. Znanstvena suradnica. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb.
 • 1982. – 1986. Znanstvena asistentica. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb.
 • 1978. – 1982. Stručna suradnica. Hrvatsko antropološko društvo.

 

Znanstveni i drugi projekti

 • 2014. – 2015. Voditeljica. Povijesne perspektive na transnacionalizam i interkulturni dijalog u Austro-ugarskom carstvu. Bilateralni program znanstvene suradnje: Hrvatska – Austrija.
 • 2007. – 2011. Voditeljica. “Suvremena transformacija lokalnih jezičnih zajednica i kulturna raznolikost” (196-1962766-2743), MZOŠ. Institut za antropologiju, Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Memphis State University, SAD, University of Kent at Canterbury, UK, University of Auckland, New Zealand.
 • 2007. – 2011. Suradnica. “Neologizmi u hrvatskome i europskome kontekstu” (130-1300869-0834), MZOŠ. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2006. – 2010. Koordinatorica i supervizorica za šest međunarodnih znanstvenih projekata iz tematskog područja “Language, Culture and Identity”. Languages in a Network of European Excellence, EC FP6-Network of Excellence (LINEE-028388). University of Bern, Švicarska, University of Vienna, Austrija, Charles University, Prague, Češka, Free University of Bozen – Bolzano, Italija, Institut za antropologiju, Zagreb, University of Southampton, Ujedinjeno kraljevstvo, University of Szeged, Mađarska, University of Applied Languages, München, Njemačka, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poljska.
 • 2007. – 2008. Voditeljica hrvatske istraživačke ekipe. “Status Hrvata u Makedoniji i Makedonaca u Hrvatskoj, etnokulturni identitet: Stanje i perspektive”. Institut za antropologiju, Zagreb, Institut za staroslovensku kulturu, Prilep, Makedonija.
 • 2006. – 2007. Znanstvena koordinatorica hrvatske ekipe. “Cultural sensitivity and competence in adolescent mental health promotion, prevention and early intervention”. University of Bari, Italija, Institut za antropologiju, Zagreb, University of Tirana, Albanija, University of Tuzla, BiH.
 • 2002. – 2006. Voditeljica. “Populacijska struktura Hrvatske – sociokulturni pristup” (br. 01960102), MZOŠ. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2002. – 2004. Voditeljica. “Health Problems, Mental Disorders And Cross-Cultural Aspects Of Developing Effective Rehabilitation Procedures For Refugees Of The War-Affected Countries”, EC FP5-INCO: International Scientific Cooperation Projects (ICA2-2002-10006). Institut za antropologiju, Zagreb, Johannes Kepler Universität, Linz, Austrija, University of Tuzla, BiH, University of Prishtina, Kosovo, University of Tirana, Albanija, University of Bari, Italija.
 • 1996. – 2002. Voditeljica. “Populacijska struktura Hrvatske – sociokulturni pristup” (01960102) u okviru programa “Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske” (br. 019601), MZOŠ. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1995. – 1998. Suradnica. “Biological and cultural microdifferentiation among rural populations (Middle Dalmatia, Croatia)” (JFP 259). Institut za antropologiju, Zagreb, Smithsonian Institution, Washington, D.C., USA.
 • 1993. – 1996. Voditeljica hrvatskog istraživačkog tima. “Etude pluridisciplinaire des Dogons de Sangha, République de Mali”. Institut National d’Etudes Démographiques, Pariz, Francuska.
 • 1991. – 1996. Suradnica. “Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske” (3-01-133), Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1994. – 1995. Suradnica. “The study and care of refugee families – A pilot study of anthropological and psychodynamic aspects” (9254 UNESCO). Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1983. – 1993. Suradnica. “Biological and cultural microdifferentiation among rural populations” (SMI 492, SMI 674, SMI 862). Institut za antropologiju, Zagreb, Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD.
 • 1982. – 1991. Suradnica. “Etude anthropogénétique sur les populations Adriatiques” (1982.-1985. Silba; 1986.-1988. Olib; 1989.-1991. Pag). Institut National d’Etudes Démographiques, Pariz, Francuska.
 • 1986. – 1990. Suradnica. “Biološki i psihosocijalni faktori okoline i zdravlja” (1-08-02-03), RSIZZ SRH. Institut za antropologiju, Zagreb.

 

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 2010. Predsjednica organizacijskog odbora; članica znanstvenog odbora. (Međunarodna konferencija “New Challenges for Multilingualism in Europe”, Dubrovnik)
 • 1977. – 2010. Članica organizacijskog odbora. (Međunarodni godišnji znanstveno-nastavni skup “School of Biological Anthropology”, Zagreb)
 • 1984. – 2006. Članica organizacijskog odbora. (Godišnji znanstveno-nastavni skup “Anthropology and Health”, IUC Dubrovnik – Hvar)
 • 2002. Članica organizacijskog odbora; tajnica. (“13th Congress of the European Anthropological Association”, Zagreb)
 • 1988. Glavna tajnica znanstvenog i organizacijskog odbora. (“12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences”, Zagreb)
 • 1977. Članica organizacijskog odbora; tajnica. (“1st Congress of European Anthropologists”, Zagreb)

 

Povjerenstva, odbori i radne skupine

 • 2009. – danas. Članica. Research Committee on International Tourism, International Sociological Association.
 • 2009. – danas. Članica. Research Committee on Language and Society, International Sociological Association.
 • 2006. – 2010. Članica upravnog odbora. Evropska mreža izvrsnosti LINEE – Languages in a Network of European Excellence.
 • 1998. – 2010. Članica izvršnog odbora. International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES).
 • 2009. Potpredsjednica. Hrvatsko antropološko društvo.
 • 2000. – 2009. Članica Upravnog odbora. Hrvatsko antropološko društvo.
 • 2003. Predsjednica. Commission on Linguistic Anthropology, IUAES.
 • 1992. – danas. Članica. Hrvatska delegacija u Stalnom savjetu (Permanent Council), IUAES.

Znanstveni i stručni rad

 • 1992. Područje: primijenjena antropologija. Memphis State University, Memphis, SAD.
 • 1987. Područje: antropologija. Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD.
 • 1984. Područje: demografska antropologija i populacijska istraživanja. Institut National d’Etudes Démographiques, Pariz, Francuska. (1983.-1984.)

Znanstveni interes: Interdisciplinarna biokulturna istraživanja izoliranih populacija; migracije, posljedice akulturacijskih procesa i psihosocijalna prilagodba adolescenata u različitim kulturnim kontekstima; lingvistička antropologija, jezična (dijalektalna) vitalnost, jezik, kultura i identitet.

 

Popis publikacijalink

 

Nastavna djelatnost

 • 2000. – danas. Redovita profesorica u naslovnom zvanju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
 • 2010. – danas. Diplomski studij antropologije. Kolegiji “Komunikacija i društvo” i “Antropologija Afrike”.
 • 2007. – danas. Preddiplomski studij antropologije. Kolegij “Lingvistička antropologija”.
 • 2000. – 2007. Dodiplomski studij antropologije. Kolegiji “Uvod u lingvističku antropologiju” i “Komunikacija i društvo”.
 • 2009. – danas. Vanjska suradnica. Poslijediplomski doktorski studij povijesnih znanosti, Sveučilište u Dubrovniku. Izborni predmet.
 • 2007. – danas. Vanjska suradnica. Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Izborni predmet.
 • 2007. – danas. Vanjska suradnica. Poslijediplomski doktorski studij biologije, PMF, Zagreb. Izborni predmet.
 • 1998. – 2006. Vanjska suradnica. Poslijediplomski studij antropologije, PMF, Zagreb. Kolegiji “Čovjek, kulturno određenje” i “Antropološka lingvistika”.

Mentorstva diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija

 • 2009. Peternel, L. Akulturacijski procesi i etnički identitet u adolescenciji. Doktorska disertacija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2008. Orlić, O. Muška tradicijska odjeća Istre u procesu konstruiranja suvremenih istarskih identiteta. Magistarski rad. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2006. Berlengi, V. Učenje stranih jezika, stavovi i motivacija. Diplomski rad. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2005. Plavšić, M. Procjena interakcije bioloških i psihosocijalnih rizičnih i protektivnih faktora zdravlja adolescenata u okviru holističkog antropološkog pristupa. Magistarski rad. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2003. Škreblin, L. Antropološko istraživanje prehrambenih navika i biometrijska procjena prehrambenog statusa adolescenata. Magistarski rad. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1999. Rudan, D. Korelacija genetičke strukture i prezimena stanovništva otoka Paga. Magistarski rad. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1996. Boroje, N. Procjena genetičkog srodstva u naselju Omišalj na otoku Krku analizom povijesno demografskih podataka. Diplomski rad. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Nagrade i dodjele sredstava za istraživanja

 • 1997. “Gorjanović Kramberger medalja za antropologiju”, Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb.
 • 1989. Nagrada “Ruđer Bošković” za istaknuto znanstveno djelo kao član istraživačkog tima.

 

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama

 • International Sociological Association (ISA).
 • European Association of Social Anthropologists (EASA).
 • Hrvatsko etnološko društvo.
 • International Society for Dialectology and Geolinguistics.
 • Societas Linguistica Europea.
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES).
 • Hrvatsko antropološko društvo (članica-utemeljiteljica).
 • European Anthropological Association (članica-utemeljiteljica).