Kontakt: branka.janicijevic@inantro.hr, 01 5535 107

Obrazovanje i akademski stupanj:

 • 1986.  Studijski boravak – University of  Newcastle upon Tyne, Departement of Human genetics, Newcastle upon Tyne, Velika Britanija
 • 1985.  Doktor prirodnih znanosti iz područja biologije (PMF Sveučilište u Zagrebu)
 • 1985.  Studijski boravak – Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD
 • 1980.  Magistar prirodnih znanosti iz područja biologije (Centar za poslijediplomski studij, Sveučilište u Zagrebu)
 • 1979.  Stručno usavršavanje – Serogenetski laboratorij, psihijatrijske klinike Sveučilišta u Dusseldorfu, Njemačka
 • 1977. Diplomirani inženjer biologije (Priridoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Znanstveno i nastavno napredovanje:

 • 2003. Znanstveni savjetnik – drugi izbor za znanstveno polje etnologija i antropologija, grana antropologija u znanstvenom području humanističkih znanosti (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2002. Naslovni redovni profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u humanističkom znanstveno-nastavnom području za znanstveno polje etnologije i antropologije
 • 1991. Viši znanstveni suradnik iz područja biologije (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1991-1992. Znanstveni savjetnik za znanstveno polje etnologija i antropologija, grana antropologija u znanstvenom području humanističkih znanosti (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1986-1991. Znanstveni suradnik iz područja biologije (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1992-1998. Znanstveni savjetnik za znanstveno polje etnologija i antropologija, grana antropologija u znanstvenom području humanističkih znanosti (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1977-1986. Znanstveni asistent iz područja medicine (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Sveučilišta u Zagrebu)

Radna mjesta

Dosadašnja:

 • 1992-1998     Znanstveni savjetnik, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 1991-1992     Znanstveni savjetnik (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1986-1991     Znanstveni suradnik (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1977-1986     Znanstveni asistent (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Sveučilišta u Zagrebu)

Sadašnja:

 • 2002 – Redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (naslovno zvanje)
 • 1999 – Znanstveni savjetnik – trajno zvanje, Institut za antropologiju,
 • 1992 – Voditelj Odjela za populacijsku genetiku, Institut za antropologiju Zagreb

Znanstvena djelatnost:

 • 2007 – danas:  Voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike hrvatske: “Molekularno-genetička obilježja populacije utemeljitelja – Romi kao model” (196-1962766-2763)
 • 2002 – 2007.  Suradnik- znanstveni projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: “Populacijska struktura Hrvatske-antropogenetički pristup” (019605)
 • 2002 – 2005.  Suradnik- znanstveni projekt u suradnji s Medical Research Council-Human Genetic Unit i University Medical School, University of Edinburgh: “Genetics of complex traits and diseases in Croatian genetic isolate”
 • 1998 -1999.   Suradnik- znanstveni projekt u okviru UNESCO-vog programa: “Islands in transition: Anthropological analysis” (98-CRO-305)
 • 1996 – 2002.  Suradnik- znanstveni projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: “Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske” (019601)
 • 1995 – 1998.   Suradnik- znanstveni projekt u suradnji sa Smithsonian Institution, Washington, D.C., USA:”Biological and cultural microdifferentiation among rural populations (Middle Dalmatia, Croatia)” (JFP 259)
 • 1993 – 1995.  Suradnik- znanstveni projekt pri Ministarstvu obrane Republike Hrvatske: “Istraživanje antropometrijskih osobina hrvatskih vojnika i časnika”
 • 1991 – 1995.  Suradnik- znanstveni projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: “Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske” (3-01-133)
 • 1986 – 1991.  Voditelj znanstvenog zadatka: “Trendovi rasta i razvoja te interakcijski procesi bioloških i psihosocijalnih faktora s osobitim osvrtom na proces akceleracije” – projekt RSIZZ SRH: “Biološki i psihosocijalni faktori okoline i zdravlja” (1-08.02.03) Republike Hrvatske: “Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske” (3-01-133)
 • 1983 – 1993.  Suradnik – tri znanstvena projekta u suradnji sa Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD: “Biological and cultural microdifferentiation among rural populations” (SMI 492: 1983-1986; SMI 674: 1986-1989SMI 862: 1989-1993)
 • 1982 – 1994.  Suradnik – znanstveni projekt u suradnji s Institut National d’ Etudes Demographique, Pariz, Francuska: “Etude anthropogenetique sur les populations Adriatique” (1982-1985. Silba; 1986-1988. Olib; 19891991. Pag, 1992-1994. Krk)
 • 1977 – 1986.  Suradnik – znanstveni projekt IMI RSIZZ SRH: “Biološki i psihosocijalni faktori okoline i zdravlja” (1-08.02.03)

Popis publikacija – link

Nastavna djelatnost:

 • 2008 –  danas: Voditelj  (zajedno s L. Barać Lauc, I. Martinović Klarić i M. Peričić Salihović) predmeta “Molekularna antropologija” – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski doktorski studiji Biologije.
 • 2007 –  danas: Voditelj predmeta “Uvod u genetiku čovjeka” na Katedri za antropologiju Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001 – 2006. Voditelj predmeta “Genetika čovjeka” na Katedri za antropologiju Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998 – 2005. Voditelj obvezatnog kolegija “Genetika stanovništva” i izbornog predmeta “Molekulska antropologija” na poslijediplomskom studiju – smjer: Antropologija, znanstveno područje: Biologija, Centar za poslijediplomski studijprirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988 – 1998. Voditelj izbornog kolegija “Genetski polimorfizam – analiza i primjena” na poslijediplomskom studiju – smjer: Antropologija, znanstveno područje: Biologija, Centar za poslijediplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • 1983 – 1987. Suradnik u dodiplomskoj nastavi za predmet “Biološka antropologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mentorstvo: 4 diplomska i 4 magistarska rada i 2 doktorske disertacije

Nagrade za znanstveni rad:

 • 1997. “Gorjanović-Kramberger medalja za antropologiju” – Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb
 • 1989. Republička nagrada “Ruđer Bošković” za istaknuto znanstveno djelo, član grupe znanstvenika
 • 1981. Diploma Hrvatskog liječničkog zbora za promicanje znanstvene misli u nas

Stručna djelatnost:

Članstvo u znanstvenim udrugama:

 • Društvo za medicinsku antropologiju Hrvatskog zbora liječnika
 • Hrvatsko antropološko društvo
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • Hrvatsko genetičko društvo
 • European Anthropological Association
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
 • Society for the study of Human Biology
 • International Association of Human Biologists
 • EUROCOAST – hrvatske udruge

Odbori i povjerenstva:

 • 2011.  Član znanstvenog odbora “Peti hrvatski kongres iz humane genetike” s međunarodnim sudjelovanjem, Bol, 20.-22. lipnja 2011.
 • 2007.  Član organizacijskog odbora “Četvrti hrvatski kongres iz humane genetike” s međunarodnim sudjelovanjem, Malinska – otok Krk, 18.-20. listopada 2007.
 • 2005.  Član matičnog odbora za polje prirodnih znanosti – polje biologija
 • 2003.  Član organizacijskog odbora ”13th Congress of the European Anthropological Association “A quarter of century of the European Anthropological Association – reflections and perspectives” održanog u Zagrebu, 30.08.-03.09. 2002.
 • 1999 – 2002. Član Savjeta International Association of Human Biologists.
 • 1995. – Blagajnik za Republiku Hrvatsku u međunarodnom znanstvenom udruženju “European Anthropological Association”.
 • 1992. – Redovan član Stalnog Savjeta “International Union of Anthropological and Ethnological Sciences”
 • 1984 – 2006. Član organizacijskog odbora znanstveno nastavnih skupova „Antropologija i zdravlje“, koji se svake godine održavaju na otoku Hvaru
 • 1983 – 1988.  Član organizacijskog odbora “12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences” (IUAES).
 • 1980 – 1991. Član organizacijskog odbora međunarodnih znanstvenih skupova        “International Anthropological poster conference”, koji se svake godine održava u Zagrebu
 • 1979. – Član Uredničkog odbora međunarodnog časopisa “Collegium Antropologicum”.
 • 1977. – Član i blagajnik organizaciskog odbora “First Congress of European Anthropologists”, Zagreb, Hrvatska
 • 1977. – Član organizacijskog odbora znanstveno-nastavnih međunarodnih skupova “Škola biološke antropologije”, koji se svake godine održava u Zagrebu.