Kontakt: ivor.jankovic@inantro.hr, 01 5535 108

Postignuti akademski i znanstveni stupnjevi:

 • 2018. redovni profesor (Department of Anthropology, University of Wyoming, SAD)
 • 2015. izvanredni profesor (područje humanističkih znanosti)
 • 2015. izvanredni profesor (Department of Anthropology, University of Wyoming, SAD)
 • 2012. znanstveni savjetnik (područje humanističkih znanosti)
 • 2010. docent (područje humanističkih znanosti)
 • 2009. znanstveni suradnik (područje humanističkih znanosti)
 • 2009.  doktor znanosti, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, grana prapovijesna arheologija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (disertacija: Neandertal lateral midface: a morphometric analysis, mentor dr. Fred H. Smith).
 • 2003. magistar znanosti (antropologija, specijalizacija fizička antropologija) na Northern Illinois University, DeKalb, IL, USA. (tema: A morphometric analysis of Neandertal zygomatic bones, mentor dr. Fred H. Smith)
 • 2001.  diplomirani arheolog Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (tema: Tehnološka analiza sječiva na nalazištu Šandalja II, mentor dr. Ivor Karavanić)

 

Radno iskustvo:

 • 2011. pomoćnik ravnatelja. Institut za antropologiju.
 • 2009. znanstveni suradnik. Institut za antropologiju (projekt MZOŠ 196-1962766-2740)
 • 2003. znanstveni novak – asistent. Institut za antropologiju (projekt MZT 0196004, od 2007. projekt MZOŠ 196-1962766-2740)

 

Znanstveni i stručni rad:

 • 2014-2017. Voditelj. Arheološka istraživanja kasnog Pleistocena i ranog Holocena u Limskom kanalu, Istra. Hrvatska zaklada za znanost.
 • 2010.-2014.  voditelj istraživanja pećine Bukovac (Gorski kotar)
 • 2008.  znanstveno usavršavanje na EVAN summer school on Multivariate techniques for growth and evolution of form (Department of Anthropology, University of Vienna)

Rad na znanstvenim analizama osteološkog materijala nalazišta Feldhofer doline Neander (Neandertal) u Njemačkoj, Vindije u Hrvatskoj, Mladeč u Moravskoj te materijalu s brojnih arheoloških lokaliteta prostora Hrvatske (Josipovac-Gravinjak, Franjevac, Šandalja II, Potočani), analize mumija i drugog arheološkog materijala.

Sudjelovanje u znanstvenim skupovima: autor je ili koautor izlaganja na brojnim međunarodnim domaćim znanstvenim skupovima

Sudjelovanje u istraživanjima više arheoloških i paleoantropoloških lokaliteta (Arago i Lazaret u Francuskoj, Samostan Klarisa, Mačkovac, Aqua Iasae, Mujina Pećina, Zala, Vižula, Brijuni i Resnik u Hrvatskoj)

Stručne izložbe:

 • autor je izložbe Put neandertalca (u suradnji sa S. Mihelićem i I. Karavanićem), Arheološki muzej u Zagrebu (2011.), Arheološki muzej Istre u Puli (2012.)
 • autor je izložbe Odiseja Čovječanstva: evolucija čovjeka i materijalnih kultura starijeg kamenog doba (u suradnji s I. Karavanićem i J. Balen), Arheološki muzej u Zagrebu (2005.), Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod (2007.), Gradski muzej Vukovar (2007.)

Rad na popularizaciji znanosti: u više navrata bio je gost u znanstvenim emisijama HRT (Trenutak spoznaje, Znanstvena petica, Među Nama), dvodjelnoj seriji “Put neandertalca” u produkciji HTV-a i filmu o neandertalcima “Neanderthal in us” u produkciji History Media, emisijama Hrvatskog radija, te dnevnim publikacijama. Autor je popularnoznanstvene izložbe Odiseja Čovječanstva, te više znanstvenopopularnih tekstova o raznim pitanjima biološkog i kulturnog razvoja čovjeka. Održao je i više pozvanih predavanja sa svrhom popularizacije navedene tematike.

 

Znanstveni interes: Proučavanje evolucije hominina, bioloških i kulturnih adaptacija i geografske rasprostranjenost i ljudskih populacija, s naglaskom na vrijeme srednjeg i kasnog pleistocena.

 

Popis publikacija link

 

Nastavna djelatnost:

 • voditelj kolegija Evolucija čovjeka (2009.-2016., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • sudjelovanje u nastavi (od 2004., u sklopu kolegija Suvremene antropološke teorije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izvođač kolegija), kolegij Biološka antropologija (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
 • sudjelovanje u nastavi kao teaching assistant na kolegijima: General Prehistoric Archaeology, Rise of the Civilization, Human Origins i Human Osteology (Northern Illinois University, SAD, od 2001. – 2003.)

 

Nagrade i dodjela sredstava za istraživanje:

 • 2014. Program arheološke baštine, lokalitet Bukovac. Ministarstvo kulture.
 • 2014. Projekt Arheološka istraživanja kasnog Pleistocena i ranog Holocena u Limskom kanalu, Istra. Hrvatska zaklada za znanost.
 • 2010. godišnja nagrada i medalja “Dragutin Gorjanović Kramberger” Hrvatskog antropološkog društva.
 • 2010. godišnja nagrada i medalja “Josip Brunšmid” Hrvatskog arheološkog društva

 

Članstva u stručnim organizacijama i udrugama:

 • član American Association of Physical Anthropologists
 • član European Association of Archeologists
 • član European Anthropological Association
 • član Hrvatskog Arheološkog Društva
 • član Hrvatskog Antropološkog Društva
 • član uredničkog odbora časopisa Annales D’universite “Valahia” Targoviste Section D’archeologie Et D’histoire
 • član uredništva časopisa “Histria archaeologica”