Kontakt: ivor.jankovic@inantro.hr, 01 5535 108

Postignuti akademski i znanstveni stupnjevi:

 • 2023. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (područje humanističkih znanosti)
 • 2018. redovni profesor (Department of Anthropology, University of Wyoming, SAD)
 • 2015. izvanredni profesor (područje humanističkih znanosti)
 • 2015. izvanredni profesor (Department of Anthropology, University of Wyoming, SAD)
 • 2012. znanstveni savjetnik (područje humanističkih znanosti)
 • 2010. docent (područje humanističkih znanosti)
 • 2009. znanstveni suradnik (područje humanističkih znanosti)
 • 2009.  doktor znanosti, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, grana prapovijesna arheologija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (disertacija: Neandertal lateral midface: a morphometric analysis, mentor dr. Fred H. Smith).
 • 2003. magistar znanosti (antropologija, specijalizacija fizička antropologija) na Northern Illinois University, DeKalb, IL, USA. (tema: A morphometric analysis of Neandertal zygomatic bones, mentor dr. Fred H. Smith)
 • 2001.  diplomirani arheolog Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (tema: Tehnološka analiza sječiva na nalazištu Šandalja II, mentor dr. Ivor Karavanić)

Radno iskustvo:

 • 2022. znanstveni savjetnik, Institut za antropologiju
 • 2013. – 2022. viši znanstveni suradnik. Institut za antropologiju.
 • 2011. – 2021. pomoćnik ravnatelja. Institut za antropologiju.
 • 2009. znanstveni suradnik. Institut za antropologiju
 • 2003. znanstveni novak – asistent. Institut za antropologiju

Znanstveni i stručni rad:

Usavršavanja:

 • 2022. radionica New advances in non-destructive sampling techniques of archaeological material. University of Vienna, Vienna
 • 2013. radionica An Introduction to Geometric Morphometrics organized by the University of Zagreb and University of Vienna, Zagreb, Croatia
 • 2008. radionica Multivariate techniques for growth and evolution of form organized by the European Virtual Anthropology Network, Vienna, Austria

Rad na znanstvenim projektima:

 • 2021. – 2023. Voditelj projekta „Nakon propasti drevnih svjetova – Život i smrt na granicama Gepidskog kraljevstva“ (MZO)
 • 2020. – 2024. Voditelj projekta “Integrating Neandertal Legacy: From past to present” (iNEAL) (COST, European Cooperation in Science and Technology).
 • 2020. – 2024. Voditelj projekta “Prehistoric hunter gatherers in Istria and adjacent regions: patterns of Late Pleistocene lifestyle and mobility (PREHISTRIA)” (Hrvatska zaklada za znanost).
 • 2019. – 2021. Suradnik na projektu “Defining cultural boundaries in the European Upper PALAEOlithic: Archaeology and Rock arT in EASTern Europe (PALAEOARTEAST)”. (British Academy Newton International Fellowships program)
 • 2019. – 2024. Suradnik na projektu “Subsistence and human resilience to sudden climatic events in Europe during MIS3” (ERC starting grant)
 • 2019. – 2023. član upravnog odbora projekta “Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation” (COST, European Cooperation in Science and Technology).
 • 2017. – 2020. Suradnik na projektu “Reconstructing prehistoric (Neolithic to Bronze Age) lifestyles on the territory of Croatia – a multidisciplinary approach (PASTLIVES)” (Hrvatska zaklada za znanost)
 • 2017. – 2019. Suradnik na projektu ”Population changes and co-existence in the middle and southwestern part of the Carpathian Basin in the Avar Period (6th-9th centuries AD)” (MZO)
 • voditelj projekta “Arheološka istraživanja kasnog pleistocena i ranog holocena u Limskom kanalu, Istra. (Hrvatska zaklada za znanost)
 • 2012. – 2016. suradnik na projektu “Late Mousterian in the eastern Adriatic – towards understanding of late Neandertals identity and their demise” (Hrvatska zaklada za znanost)
 • 2007. – 2013. Suradnik na projektu” Culture Change and Dynamics of Archaeological Populations in Eastern Adriatic” (MZOS)
 • 2003. – 2006. suradnik na projektu “Population Structure of Croatia – anthropoarchaeological approach” (MZOS)

Rad na znanstvenim analizama:

 • rad na znanstvenim analizama osteološkog materijala nalazišta Feldhofer doline Neander (Neandertal) u Njemačkoj, Vindije u Hrvatskoj, Mladeč u Moravskoj te materijalu s brojnih arheoloških lokaliteta prostora Hrvatske (Josipovac-Gravinjak, Franjevac, Šandalja II, Potočani, Bezdanjača, Romualdova pećina, Pećina Bukovac, Abri Kontija, Ljubićeva pećina i dr.), analize mumija i drugog arheološkog i bioarheološkog materijala.

Terenski rad:

 • 2021. – 2023. voditelj arheološkog istraživanja lokaliteta Abri Kontija 002
 • 2019. – 2021. voditelj arheološkog istraživanja lokaliteta Ljubićeva pećina
 • 2014. – 2019. voditelj arheoloških istraživanja lokaliteta Romualdova pećina, Abri Kontija 002, Lim 001 i Pećina kod Rovinjskog Sela
 • 2010. – 2014. voditelj arheoloških istraživanja pećine Bukovac
 • sudjelovanje u istraživanjima arheoloških i paleoantropoloških lokaliteta: Arago i Lazaret (Francuska); Mačkovac, Aqua Iasae, Mujina Pećina, Zala, Vižula, Brijuni i Resnik (Hrvatska)

Rad na popularizaciji znanosti:

 • koautor izložbi “Arheologija i speleologija: iz tame podzemlja do svjetla spoznaje. Arheološki Muzej u Zagrebu (2021.), Arheološki muzej Istre (2022.), Muzeji Grada Karlovca (2023.)
 • koautor izložbe „Život i smrt u Prapovijesti“ Arheološki Muzej u Zagrebu (2021.)
 • koautor izložbe “Projekt ARCHAEOLIM / The ARCHAEOLIM Project” Arheološki Muzej u Zagrebu (2017.)
 • koautor izložbe “Put Neandertalca / The Neandertal Trail” Arheološki Muzej u Zagrebu (2011), Arheološki Muzej Istre u Puli (2012.)
 • koautor izložbe “Odiseja čovječanstva: evolucija čovjeka i materijalnih kultura starijeg kamenog doba” Arheološki Muzej u Zagrebu (2005.), Muzej Brdskog Posavlja (2007.), Muzej grada Vukovara (2007.)
 • sudjelovanje u znanstvenopopularnom filmu Neandertal in us (History Media, Njemačka)
 • sudjelovanje u dokumentarnom filmu (2 dijela) Put neandertalca (Hrvatska radio televizija)
 • sudjelovanje u više znanstvenih emisija Hrvatske Radiotelevizije i Hrvatskog radija (Znanstvena petica, Trenutak spoznaje i dr.)
 • brojna javna predavanja i radionice na temu evolucija čovjeka i prapovijesne arheologije te popularizacija znanosti putem novinskih članaka i intervjua.

Znanstveni interes: Proučavanje evolucije hominina, bioloških i kulturnih adaptacija i geografske rasprostranjenost i ljudskih populacija, s naglaskom na vrijeme srednjeg i kasnog pleistocena.

Popis publikacija link

Nastavna djelatnost:

 • voditelj kolegija Evolucija čovjeka (2009.-2016., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • sudjelovanje u nastavi (od 2004., u sklopu kolegija Suvremene antropološke teorije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izvođač kolegija), kolegij Biološka antropologija (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
 • sudjelovanje u nastavi kao teaching assistant na kolegijima: General Prehistoric Archaeology, Rise of the Civilization, Human Origins i Human Osteology (Northern Illinois University, SAD, od 2001. – 2003.)

Nagrade i dodjela sredstava za istraživanje:

 • 2021. „Nakon propasti drevnih svjetova – Život i smrt na granicama Gepidskog kraljevstva“ (MZO)
 • 2020. Projekt Integrating Neandertal Legacy: From past to present” (iNEAL). European Cooperation in Science and Technology.
 • 2019. Projekt Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog Pleistocena (PREHISTRIA). Hrvatska zaklada za znanost.
 • 2014. Program arheološke baštine, lokalitet Bukovac. Ministarstvo kulture.
 • 2014. Projekt Arheološka istraživanja kasnog Pleistocena i ranog Holocena u Limskom kanalu, Istra. Hrvatska zaklada za znanost.
 • 2010. godišnja nagrada i medalja “Dragutin Gorjanović Kramberger” Hrvatskog antropološkog društva.
 • 2010. godišnja nagrada i medalja “Josip Brunšmid” Hrvatskog arheološkog društva

Članstva u stručnim organizacijama i udrugama:

 • član American Association of Physical Anthropologists
 • član European Association of Archeologists
 • član European Anthropological Association
 • član Hrvatskog Arheološkog Društva
 • član uredničkog odbora časopisa Annales D’universite “Valahia” Targoviste Section D’archeologie Et D’histoire
 • član uredništva časopisa “Histria archaeologica”