Kontakt: nina.smolej.narancic@inantro.hr, 01 5535 108

 Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

Akademski i znanstveni stupnjevi

 • 2003. Redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (naslovno zvanje)
 • 2002. Znanstveni savjetnik – trajno zvanje
 • 1999. Znanstveni savjetnik u znanstvenom području humanističkih znanosti za znanstveno polje etnologija i antropologija, grana antropologija (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1991. Viši znanstveni suradnik iz područja biologije (Prirodoslovno‑matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1986. Znanstveni suradnik iz područja biologije (Prirodoslovno‑matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1985. Doktor prirodnih znanosti iz područja biologije (Prirodoslovno‑matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1979. Diplomirani inženjer biologije (Prirodoslovno‑matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1981. Znanstveni asistent iz područja biologije (Prirodoslovno‑matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1981. Magistar prirodnih znanosti iz područja biologije (Centar za postdiplomski studij Sveučilište u  Zagrebu)

Znanstveno usavršavanje

 • 1993. Studijski boravak – Akademie für oeffentliche Gesundheit Bochum e. V., Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Njemačka
 • 1992.-1993. Postdoktorska stipendija Alexander von Humboldt fondacije ‑ Institut für Anthropologie, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Njemačka
 • 1987. Studijski boravak – Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD
 • 1981. Studijski boravak – Instituut voor antropobiologie, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht, Nizozemska

Radno iskustvo

 • 1999.- Znanstveni savjetnik, Institut za antropologiju (IA), Zagreb
 • 1992.- Voditelj Odjela za antropološku biometriju, IA, Zagreb
 • 1992.-1999. Viši znanstveni suradnik, IA, Zagreb
 • 1986.-1992. Samostalni istraživač za humano-medicinska istraživanja, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Zagreb
 • 1980.-1986. Istraživač za humano-medicinska istraživanja, Sektor za antropologiju, IMI, Zagreb

Povjerenstva, odbori, radne skupine

2009.- Član Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti

Znanstveni i stručni rad

Znanstvena djelatnost

 • 2007.-         Voditelj znanstvenog projekta “Kompleksna obilježja i zdravlje stanovništva od djetinjstva do duboke starosti” pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (196-1962766-2747)
 • 2002.-2005. Istraživač – znanstveni projekt “Genetics of complex traits and diseases in Croatian genetic isolate” (Medical Research Council-Human Genetic Unit and University Medical School, University of Edinburgh, Edinburgh, Velika Britanija)
 • 2002.-2006. Voditelj znanstvenog projekta: “Populacijska struktura Hrvatske – biomedicinski pristup” pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (0196001)
 • 1998.-1999. Istraživač – znanstveni projekt “Islands in Transition: Anthropological Analysis” (UNESCO; 98-CRO-305)
 • 1996.-2002. Istraživač – znanstveni projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: “Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske” (019601)
 • 1995.-1998. Istraživač – znanstveni projekt u suradnji sa Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD: “Biological and cultural microdifferentiation among rural populations (Middle Dalmatia, Croatia)” (JFP 259)
 • 1993.-1995. Istraživač – znanstveni projekt  pri Ministarstvu obrane Republike Hrvatske: “Istraživanje antropometrijskih osobina hrvatskih vojnika i časnika”
 • 1991.-1995. Istraživač – znanstveni projekt pri Ministarstvu znanosti i tehnologije RepublikeHrvatske: “Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske”
 • 1986.-1990. Voditelj zadatka “Polifaktorijelno i monofaktorijelno determinirana biološka svojstva  čovjeka” – projekt RSIZZ SRH: “Biološki i psihosocijalni faktori okoline i zdravlja”(1-08-02-03-05)
 • 1983.-1993. Istraživač – tri znanstvena projekta u suradnji sa Smithsonian Institution, Washington, D.C., USA: “Biological and cultural microdifferentiation among rural populations”(SMI 492: 1983-1986; SMI 674: 1986-1989; SMI 862: 1989-1993)
 • 1982.-1994. Istraživač – znanstveni projekt u suradnji s Institut National d’Etudes Demographique, Pariz, Francuska: “Etude anthropogenetique sur les populations Adriatique” (1982-1985. Silba; 1986-1988. Olib; 1989-1991. Pag; 1992-1994. Krk)
 • 1980.-1986. Istraživač – znanstveni projekt RSIZZ SRH: “Biološki i psihosocijalni faktori okoline zdravlja” (1-08-02-03)

 

Stručna djelatnost

 • 2011. Član Znanstvenog odbora “5th Croatian Congress in Human Genetics with international participation”, Bol, Brač
 • 2008. Član Znanstvenog odbora “9th International Congress of Physiological Anthropology”, Delft, Nizozemska
 • 2007. Član Organizacijskog odbora “4th Croatian Congress in Human Genetics with international participation”, Malinska, Krk
 • 2006. Član Znanstvenog odbora “2nd Croatian Gerontological Congress with international participation”, Opatija
 • 2003. Član Organizacijskog odbora “13th Congress of the European Anthropological Association”, Zagreb
 • 1998.-2008. Tajnik  International Society of Physiological Anthropology
 • 1998. Član Organizacijskog odbora – 4th International Congress on Physiological Anthropology, Zagreb
 • 1987.-1990. Član Savjeta međunarodnog znanstvenog udruženja “International Association of Human Biologists”
 • 1984.-2006. Član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog tečaja “Anthropology and Health”, Interuniverzitetski centar Dubrovnik, Hvar
 • 1983.-1988. Član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa “12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences” (IUAES), Zagreb
 • 1980.-1991. Član Organizacijskog odbora medjunarodnog godišnjeg znanstvenog skupa “International Anthropological Poster Conference”, Zagreb
 • 1979. Član Organizacijskog odbora međunarodnog godišnjeg znanstveno-nastavnog skupa “Škola biološke antropologije”, Zagreb

Izdavačka djelatnost

 • 2002.- Član Uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science” (Japan)
 • 1999.- Član Uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Homo – Journal of Comparative Human Biology” (Njemačka)
 • 1995.- Član Uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Kineziologija” (Hrvatska)
 • 1979.- Član Uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Collegium Antropologicum” (Hrvatska)

Znanstveni interes

 • Starenje (genetičke i okolišne odrednice starenja)
 • Genetička epidemiologija kompleksnih bolesti (posebno kardiovaskularnih bolesti i čimbenika rizika za njihov razvoj);
 • Antropološka istraživanja izoliranih populacija (populacije jadranskih otokai romske populacije u Hrvatskoj);

Popis publikacijalink               

Nastavna djelatnost

 • 2008.- Voditelj (zajedno s J. Miličić i T. Škarić-Jurić) kolegija “Fenotipska raznolikost čovjeka” na poslijediplomskom doktorskom studiju Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007.- Voditelj kolegija “Auksologija čovjeka” na preddiplomskom studiju: Antropologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001.-2006. Voditelj kolegija “Metode istraživanja u antropologiji” na dodiplomskom studiju: Antropologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995.-1999. Suradnik u poslijediplomskoj nastavi za kolegij “Prehrambeni status čovjeka”, smjer: Nutricionizam, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998.-2005. Voditelj izbornog kolegija “Antropološka biometrija” na poslijediplomskom studiju – smjer: Antropologija, znanstveno područje: Biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988.-1998. Voditelj izbornog kolegija  “Antropometrijska i fiziološka svojstva” na postdiplomskom studiju – smjer: Antropologija, znanstveno područje: Biologija, Centar za postdiplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988.-1994. Suradnik u dodiplomskoj nastavi za predmete “Anatomija čovjeka i antropologija”, “Ekologija čovjeka” i “Populacijska genetika”, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1983.-1987. Suradnik u dodiplomskoj nastavi za predmet “Biološka antropologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nagrade

 • 1998. “Gorjanović-Kramberger Medalja za antropologiju”, Hrvatsko antropološko društvo
 • 1994. Hrvatska akademija medicinskih znanosti (član suradnik)
 • 1989. Republička nagrada “Rudjer Bošković” za istaknuto znanstveno djelo, kao član grupe znanstvenika

Članstvo u znanstvenim udrugama

 • Hrvatsko antropološko društvo
 • Hrvatsko prirodoslovno društvo
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • Sekcija za medicinsku antropologiju Hrvatskog liječničkog zbora
 • European Anthropological Association
 • European Society of Human Genetics
 • Society for the study of Human Biology
 • International Association of Human Biologists
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
 • International Society of Physiological Anthropology