Kontakt: staso.forenbaher@inantro.hr, 01 5535 121


Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • Redoviti profesor (Filozofski fakultet, Zagreb)
 • Znanstveni savjetnik II (trajno zvanje) (Institut za antropologiju, Zagreb)
 • 2008. Znanstveni savjetnik (Institut za antropologiju, Zagreb) – područje humanističkih znanosti – polje etnologije i antropologije
 • 2008. Izvanredni profesor (Filozofski fakultet, Zagreb)
 • 2005. Viši znanstveni suradnik (Institut za antropologiju, Zagreb)
 • 2001. Znanstveni suradnik (Institut za antropologiju, Zagreb)
 • 2001. Docent (Filozofski fakultet, Zagreb)
 • 1999. Viši asistent (Institut za antropologiju, Zagreb)
 • 1997. Doktor filozofije / antropologija (Southern Methodist University, Dallas, Texas, S.A.D.). Diploma je priznata kao potpuno istovrijedna diplomi doktora humanističkih znanosti, polja arheologije u Republici Hrvatskoj. Tema: Proizvodnja i razmjena bifacijalnih izrađevina od cijepanog kamena za bakrenog doba Portugala.
 • 1990. Znanstveni asistent (povijesne znanosti / arheologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1989. Magistar povijesnih znanosti / arheologija (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Tema: Stariji horizont kasnog brončanog doba u istočnoj Slavoniji.
 • 1986. Diplomirani arheolog (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1981. Diplomirani inženjer građevinarstva (Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

Radno iskustvo

 

 • 2013.- Znanstveni savjetnik II (trjno zvanje) – Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2008. – 2013.  Znanstveni savjetnik – Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2005.-2008. Viši znanstveni suradnik – Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2001.-2005. Znanstveni suradnik – Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1998.-2001. Znanstveni asistent – Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1992.-1994. Asistent u nastavi – Department of Anthropology, Southern Methodist University, Dallas, Texas.
 • 1991.-1992. Pridruženi znanstveni istraživač – Museum of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.
 • 1990.-1991. Mladi istraživač – Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988.-1989. Stručni suradnik – Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1987.-1988. Pripravnik – Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 2016. – 2019.  Suradnik – “Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap”, projekt Twinning (H2020-TWINN-2015)
 • 2014. – 2017.  Suradnik – “Pogrebni običaji i društvo kasnog brončanog doba na jugu Karpatske kotline”, projekt Hrvatske zaklade za znanost (UIP-11-2013-5327)
 • 2007.-2013. Voditelj projekta – “Kulturalne promjene i dinamika arheoloških populacija na istočnom Jadranu” (196-1962766-2740), projekt Instituta za antropologiju u Zagrebu.
 • 2007.-2013. Istraživač suradnik – “Adrias kolpos: indentitet i ekonomije Ilira i Grka na srednjodalmatinskom otočju” (244-2440820-0810), projekt Arheološkog muzeja u Splitu
 • 2002.-2006. Voditelj projekta – “Populacijska struktura Hrvatske – antropoarheološki pristup” (0196004), projekt Instituta za antropologiju u Zagrebu.
 • 1999.-2003. Voditelj projekta -“Projekt Nakovana”, zajednički projekt Instituta za antropologiju u Zagrebu, Royal Ontario Museum (Toronto, Canada), Dubrovačkih muzeja i Arheološkog muzeja u Splitu.
 • 1999.-2002. Suradnik – “Stohastički i deterministički modeli” (01960103), projekt Instituta za antropologiju u Zagrebu
 • 1995.-2002. Suradnik – “Pupićina Cave Project”, zajednički projekt Cambridge University (Velika Britanija), Zavoda za geologiju kvartara HAZU (Zagreb), Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta (Zagreb) i Arheološkog muzeja u Puli.
 • 1995.-1996. Voditelj projekta – “Production and Exchange of Bifacial Flaked Stone Artifacts during the Portuguese Chalcolithic”, National Science Fundation (SBR-9523625)/ Southern Methodist University (Dallas).
 • 1991.-1998. Suradnik – “The Adriatic Islands Project: Contact, commerce and colonisation, 6000 BC – AD 600”, zajednički projekt Royal Ontario Museum (Toronto, Canada), University of Birmingham (Velika Britanija) i Arheološkog muzeja u Splitu.
 • 1989.-1991. Voditelj pod-projekta – “Istraživanje brončanog i željeznog doba na području dinarskog krša Hrvatske”, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Povjerenstva, odbori i radne skupine

 • 2016. – Potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije
 • 2012. – 2015. Član procjenjivačke skupine za projekte konzorcija Humanities in European Research Area (HERA)
 • 2012. – 2015. Član upravnog vijeća projekta Transmission of innovations: comparison and modelling of early farming and associated technologies in Europe (EUROFARM) pri University College, London, UK, financiranog od strane European Research Council (ERC)
 • 2011. Član stručnog povjerenstva za izradu scenarija muzejskog postava Muzeja Velebita (u osnivanju)
 • 2010. – 2018. Član Etičkog povjerenstva Instituta za antropologiju

Znanstveni i stručni rad

 • 2004. Overseas Visiting Scholar – St. John’s College, University of Cambridge, UK (01.01. – 30.03.2004)

Znanstveni interes: Antropološka arheologija, rana zemljoradnja i uspon pretpovijesnih društvenih elita na prostoru Sredozemlja, tehnologija i ekonomija cijepanog kamena.

Popis publikacijalink

Nastavna djelatnost

 • 1988.-1991. Vođenje kolegija na dodiplomskomstudiju arheologije – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kolegiji: Metode terenskog istraživanja, Brončano doba Podunavlja
 • 1992.-1994. Sudjelovanje u dodiplomskoj nastavi na studiju antropologije – Department of Anthropology, Southern Methodist University, Dallas, Texas
 • 1997.-2001. Vođenje kolegija na poslijediplomskom studiju arheologije – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kolegij: Antropološka arheologija.
 • 2001.- Vođenje kolegija na dodiplomskom studiju antropologije – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kolegij: Arheologija u antropologiji, Seminar iz arheologije u antropologiji.

Mentorstva:

 • 2011. Diplomski rad, Saša Ivančić: “Pitanje stila u antropološkoj arheologiji” (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)
 • 2010. Diplomski rad, Ana Grabundžija: “Povijesni razvoj, antropološki aspekti i kritika kulturno-povijesnog pristupa u arheologiji” (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)
 • 2006. Doktorska disertacija, Petra Rajić Šikanjić: “Antropološka analiza ljudskih skeletnih ostataka s područja istočnog Jadrana prema zdravstvenom stanju i socijalnom statusu” (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)

Nagrade i dodjele sredstava za istraživanja

 • 2016 Znanstvenoistraživački projekt H2020-TWINN-2015: Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia (39.878,13 EUR)
 • 2007 Znanstvenoistraživački projekt MZOŠ 196-1962766-2740: Kulturalne promjene i dinamika arheoloških populacija na istočnom Jadranu (50.000 kn godišnje).
 • 2002 Znanstvenoistraživački projekt MZT 0196004: Populacijska struktura Hrvatske – antropoarheološki pristup (105.000 kn)
 • 1998 Dr. M. Aylwin Cotton Foundation Publication grant, pomoć za objavljivanje monografije “Production and exchange of bifacial flaked stone artifacts during the Portuguese Chalcolithic.” (Łstg. 800).
  1997 Garry A. Weber Graduate Fellowship Award and the Graduate Dean Matching Dissertation Completion Award ($ 4.000).
 • 1995 Natonal Science Foundation Dissertation Improvement Grant SBR-9523625: Production and Distribution of Lithic Artifacts in Portuguese Chalcolithic ($10.900).

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama:

 • Hrvatsko arheološko društvo, član od 1988.
 • Hrvatsko antropološko društvo, član od 1999.
 • Slovensko arheološko društvo, član od 1999.
 • European Archaeological Association, član od 1999.
 • European Anthropological Association, član od 2000.
 • Society for American Archaeology, član od 2001.
 • Član organizacijskog odbora, 25th School of Biological Anthropology: Current Topics in European Anthropology, Zagreb, 12. prosinac 1998.
 • Član organizacijskog odbora proslave stote obljetnice otkrića krapinskog pračovjeka, Zagreb, 22.-26. kolovoz 1999.
 • Član organizacijskog odbora, 26th School of Biological Anthropology: Molecular Genetics and Human Evolution, Zagreb, 11.12.2000.
 • Član organizacijskog odbora, Anthropology and Population Genetics, Twenty Seventh School of Biological Anthropology, Zagreb, 17. 02. 2001.
 • Predsjedatelj sekcije Prehistoric Hunters and Herders in Istria, Croatia: Pupićina Cave Project 1995-2000, Annual Meeting of the Society for American Archaeology, New Orleans, 19. 04. 2001.
 • Član organizacijskog odbora, 13. Congress of the European Anthropological Association, Zagreb, 30. 08. – 03. 09. 2002.
 • Član organizacijskog odbora, Recent Insights into Genetic Basis of Human Diseases, Twenty Eighth School of Biological Anthropology, Zagreb, 20. 05. 2003.
 • Tajnik, European Prehistory in Anthropological Perspective, Twenty Nineth School of Biological Anthropology, Zagreb, 06. 12. 2003.
 • Član organizacijskog odbora, Molecular Genetics in the Study of Human Evolution and Diversity, Thirtieth School of Biological Anthropology, Zagreb, 14.-18. 09. 2004.
 • Organizator sekcije A Connecting Sea: Maritime Interaction in Adriatic Prehistory, 13th Annual Meeting of the European Archaeological Association, Zadar, 18-23. 09. 2007.