Kontakt: staso.forenbaher@inantro.hr, 01 5535 125


Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 2008. Znanstveni savjetnik (Institut za antropologiju, Zagreb) – područje humanističkih znanosti – polje etnologije i antropologije
 • 2008. Izvanredni profesor (Filozofski fakultet, Zagreb)
 • 2005. Viši znanstveni suradnik (Institut za antropologiju, Zagreb)
 • 2001. Znanstveni suradnik (Institut za antropologiju, Zagreb)
 • 2001. Docent (Filozofski fakultet, Zagreb)
 • 1999. Viši asistent (Institut za antropologiju, Zagreb)
 • 1997. Doktor filozofije / antropologija (Southern Methodist University, Dallas, Texas, S.A.D.). Diploma je priznata kao potpuno istovrijedna diplomi doktora humanističkih znanosti, polja arheologije u Republici Hrvatskoj. Tema: Proizvodnja i razmjena bifacijalnih izrađevina od cijepanog kamena za bakrenog doba Portugala.
 • 1990. Znanstveni asistent (povijesne znanosti / arheologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1989. Magistar povijesnih znanosti / arheologija (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Tema: Stariji horizont kasnog brončanog doba u istočnoj Slavoniji.
 • 1986. Diplomirani arheolog (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 1981. Diplomirani inženjer građevinarstva (Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

Radno iskustvo

 • 2008. – Znanstveni savjetnik – Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2005.-2008. Viši znanstveni suradnik – Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2001.-2005. Znanstveni suradnik – Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1998.-2001. Znanstveni asistent – Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1992.-1994. Asistent u nastavi – Department of Anthropology, Southern Methodist University, Dallas, Texas.
 • 1991.-1992. Pridruženi znanstveni istraživač – Museum of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.
 • 1990.-1991. Mladi istraživač – Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988.-1989. Stručni suradnik – Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1987.-1988. Pripravnik – Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Organizacijske vještine i kompetencije

 • od 2016. Suradnik – “Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap”, projekt Twinning (H2020-TWINN-2015)
 • od 2014. Suradnik – “Pogrebni običaji i društvo kasnog brončanog doba na jugu Karpatske kotline”, projekt Hrvatske zaklade za znanost (UIP-11-2013-5327)
 • 2007.-2013. Voditelj projekta – “Kulturalne promjene i dinamika arheoloških populacija na istočnom Jadranu” (196-1962766-2740), projekt Instituta za antropologiju u Zagrebu.
 • 2007.-2013. Istraživač suradnik – “Adrias kolpos: indentitet i ekonomije Ilira i Grka na srednjodalmatinskom otočju” (244-2440820-0810), projekt Arheološkog muzeja u Splitu
 • 2002.-2006. Voditelj projekta – “Populacijska struktura Hrvatske – antropoarheološki pristup” (0196004), projekt Instituta za antropologiju u Zagrebu.
 • 1999.-2003. Voditelj projekta -“Projekt Nakovana”, zajednički projekt Instituta za antropologiju u Zagrebu, Royal Ontario Museum (Toronto, Canada), Dubrovačkih muzeja i Arheološkog muzeja u Splitu.
 • 1999.-2002. Suradnik – “Stohastički i deterministički modeli” (01960103), projekt Instituta za antropologiju u Zagrebu
 • 1995.-2002. Suradnik – “Pupićina Cave Project”, zajednički projekt Cambridge University (Velika Britanija), Zavoda za geologiju kvartara HAZU (Zagreb), Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta (Zagreb) i Arheološkog muzeja u Puli.
 • 1995.-1996. Voditelj projekta – “Production and Exchange of Bifacial Flaked Stone Artifacts during the Portuguese Chalcolithic”, National Science Fundation (SBR-9523625)/ Southern Methodist University (Dallas).
 • 1991.-1998. Suradnik – “The Adriatic Islands Project: Contact, commerce and colonisation, 6000 BC – AD 600”, zajednički projekt Royal Ontario Museum (Toronto, Canada), University of Birmingham (Velika Britanija) i Arheološkog muzeja u Splitu.
 • 1989.-1991. Voditelj pod-projekta – “Istraživanje brončanog i željeznog doba na području dinarskog krša Hrvatske”, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Povjerenstva, odbori i radne skupine

 • 2011. – Član stručnog povjerenstva za izradu scenarija muzejskog postava Muzeja Velebita (u osnivanju)

Znanstveni i stručni rad

 • 2004. Overseas Visiting Scholar – St. John’s College, University of Cambridge, UK (01.01. – 30.03.2004)

Znanstveni interes: Antropološka arheologija, rana zemljoradnja i uspon pretpovijesnih društvenih elita na prostoru Sredozemlja, tehnologija i ekonomija cijepanog kamena.

Popis publikacijalink

Nastavna djelatnost

 • 1988.-1991. Vođenje kolegija na dodiplomskomstudiju arheologije – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kolegiji: Metode terenskog istraživanja, Brončano doba Podunavlja
 • 1992.-1994. Sudjelovanje u dodiplomskoj nastavi na studiju antropologije – Department of Anthropology, Southern Methodist University, Dallas, Texas
 • 1997.-2001. Vođenje kolegija na poslijediplomskom studiju arheologije – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kolegij: Antropološka arheologija.
 • 2001.- Vođenje kolegija na dodiplomskom studiju antropologije – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kolegij: Arheologija u antropologiji, Seminar iz arheologije u antropologiji.

Mentorstva:

 • 2011. Diplomski rad, Saša Ivančić: “Pitanje stila u antropološkoj arheologiji” (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)
 • 2010. Diplomski rad, Ana Grabundžija: “Povijesni razvoj, antropološki aspekti i kritika kulturno-povijesnog pristupa u arheologiji” (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)
 • 2006. Doktorska disertacija, Petra Rajić Šikanjić: “Antropološka analiza ljudskih skeletnih ostataka s područja istočnog Jadrana prema zdravstvenom stanju i socijalnom statusu” (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)

Nagrade i dodjele sredstava za istraživanja

 • 2007 Znanstvenoistraživački projekt MZOŠ 196-1962766-2740: Kulturalne promjene i dinamika arheoloških populacija na istočnom Jadranu (50.000 kn godišnje).
 • 2002 Znanstvenoistraživački projekt MZT 0196004: Populacijska struktura Hrvatske – antropoarheološki pristup (105.000 kn)
 • 1998 Dr. M. Aylwin Cotton Foundation Publication grant, pomoć za objavljivanje monografije “Production and exchange of bifacial flaked stone artifacts during the Portuguese Chalcolithic.” (Łstg. 800).
 • 1997 Garry A. Weber Graduate Fellowship Award and the Graduate Dean Matching Dissertation Completion Award ($ 4.000).
 • 1995 Natonal Science Foundation Dissertation Improvement Grant SBR-9523625: Production and Distribution of Lithic Artifacts in Portuguese Chalcolithic ($10.900).

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama:

 • Hrvatsko arheološko društvo, član od 1988.
 • Hrvatsko antropološko društvo, član od 1999.
 • Slovensko arheološko društvo, član od 1999.
 • European Archaeological Association, član od 1999.
 • European Anthropological Association, član od 2000.
 • Society for American Archaeology, član od 2001.
 • Član organizacijskog odbora, 25th School of Biological Anthropology: Current Topics in European Anthropology, Zagreb, 12. prosinac 1998.
 • Član organizacijskog odbora proslave stote obljetnice otkrića krapinskog pračovjeka, Zagreb, 22.-26. kolovoz 1999.
 • Član organizacijskog odbora, 26th School of Biological Anthropology: Molecular Genetics and Human Evolution, Zagreb, 11.12.2000.
 • Član organizacijskog odbora, Anthropology and Population Genetics, Twenty Seventh School of Biological Anthropology, Zagreb, 17. 02. 2001.
 • Predsjedatelj sekcije Prehistoric Hunters and Herders in Istria, Croatia: Pupićina Cave Project 1995-2000, Annual Meeting of the Society for American Archaeology, New Orleans, 19. 04. 2001.
 • Član organizacijskog odbora, 13. Congress of the European Anthropological Association, Zagreb, 30. 08. – 03. 09. 2002.
 • Član organizacijskog odbora, Recent Insights into Genetic Basis of Human Diseases, Twenty Eighth School of Biological Anthropology, Zagreb, 20. 05. 2003.
 • Tajnik, European Prehistory in Anthropological Perspective, Twenty Nineth School of Biological Anthropology, Zagreb, 06. 12. 2003.
 • Član organizacijskog odbora, Molecular Genetics in the Study of Human Evolution and Diversity, Thirtieth School of Biological Anthropology, Zagreb, 14.-18. 09. 2004.
 • Organizator sekcije A Connecting Sea: Maritime Interaction in Adriatic Prehistory, 13th Annual Meeting of the European Archaeological Association, Zadar, 18-23. 09. 2007.