Kontakt: zeljka.celinscak@inantro.hr

Postignuti akademski stupnjevi:

 • 2018. Doktorica znanosti, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Naslov disertacije: Raznolikost gena DRB, DQA i DQB skupine II glavnoga sustava tkivne podudarnosti u čaglja (Canis aureus). (mentori: dr. sc. Haidi Arbanasić i prof. dr. sc. Tihomir Florijančić)
 • 2010. Profesorica biologije i kemije. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Naslov diplomskog rada: Intraperitonealna hipertermalna kemoterapija s cisplatinom i kvercetinom u obradi Ehrlichovog ascitesnog tumora. (mentorica prof. dr. sc. Nada Oršolić)

Postignuti nastavni stupnjevi:

 • 2015. Predavač (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, Zdravstveno Veleučilište, Zagreb

Radno iskustvo

 • 2019. Poslijedoktorandica, Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2012. – 2019. Učiteljica prirode, biologije ili kemije u osnovnim školama (OŠ Žakanje, OŠ Netretić, OŠ Generalski Stol, OŠ Skakavac, OŠ Draganići, OŠ Cetingrad)
 • 2011. – 2012. Ugovor o djelu, Ministarstvo zdravstva (Zavod za transplantaciju i biomedicinu), Zagreb
 • 2009. – 2011. Tehnički suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Profesionalna usavršavanja:

 • 2016. Radionica SEM-EDS (skenirajuća elektronska mikroskopija i energo-disperzivna spektrometrija), Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
 • 2011. Radionica: „ Writing effective grant proposals“, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Sudjelovanje u nastavi:

 • 2015. – 2017. Izvođenje nastave iz kolegija Biologija (vježbe), Opća ekologija (predavanja i seminar), Osnove molekularne biologije (vježbe). Zdravstveno Veleučilište, Zagreb
 • 2011. Izvođenje vježbi iz kolegija: Imunologija tumora i metastaza, Temelji animalne fiziologije, Ponašanje životinja. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Znanstveno-istraživački rad:

Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima

 • „Zdravstvene, kulturne i biološke odrednice dugovječnosti: antropološka studija preživljenja u dubokoj starosti (HECUBA)“

Znanstveni interesi:

Starenje, telomere, geni dugovječnosti, ADME geni, populacijska genetika