Domaći projekti – tekući

(2020.-2024., Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica dr. sc. Olga Orlić)

Web stranica projekta: solidaran.inantro.hr

(2020.-2024., Hrvatska zaklada za znanost, voditelj dr. sc. Ivor Janković)

Web stranica projekta: prehistria.inantro.hr

(2018. – 2022., Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić )

Web stranica projekta: hecuba.inantro.hr

Domaći projekti – završeni

  • Metabolički sindrom, rizični čimbenici njegova nastanka, te kvaliteta života adolescenata i mlađih odraslih na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije

(2017. – 2019., Veleučilište „Lavoslav Ružička“, Vukovar; voditelj doc. dr. sc. Saša Missoni / dr. sc. Miran Čoklo. dr. med.)

(2019., Hrvatski zavod za javno zdravstvo uz potporu Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja, voditeljica doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović )

(2015. – 2019., Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović)

(2015. – 2018., Hrvatska zaklada za znanost, voditelj doc. dr. sc. Saša Missoni)

(2014. – 2018., Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica prof. dr. sc. Anita Sujoldžić)

(2015. – 2016., voditelj doc. dr. sc. Joško Sindik)

(2015. – 2016., Institut za antropologiju, voditelj doc. dr. sc. Joško Sindik)

(2015. – 2016., Europski socijalni fond u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., voditeljica doc. dr. sc. Vesna Antičević)

(2014. – 2015., Poliklinika za medicinu rada i sporta, voditelj doc. dr. sc. Joško Sindik)

(2014., Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, voditeljica prof. dr. sc. Vesna Jureša)

(2007. – 2013., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, br. 196-1962766-2743, voditeljica prof. dr. sc. Anita Sujoldžić)

(2007. – 2013., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, br. 196-1962766-2763, voditeljica prof. dr. sc. Branka Janićijević)

(2007. – 2013.,Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, br. 196-0342282-0291, voditelj prof. dr. sc. Zijad Duraković)

(2007. – 2013., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, br. 196-1962766-2747, voditeljica prof. dr. sc. Nina Smolej Narančić)

(2007. – 2013., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, br. 196-1962766-2740, voditelj prof. dr. sc. Stašo Forenbaher)

(2007. – 2013., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, br. 196-1962766-2751, voditelj akademik Pavao Rudan)

(2007. – 2013., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, br. 196-1962766-2736, voditeljica prof. dr. sc. Jasna Miličić)

(2011. – 2013., Hrvatska agencija za hranu, voditelj doc. dr. sc. Saša Missoni)

(2012. – 2013., Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, voditelj dr. sc. Nikša Sviličić)

(2011. – 2012., Hrvatska zaklada za znanost, br. 07.01./22, voditeljica prof. dr. sc. Anita Sujoldžić)