DOMAĆI ZNANSTVENI PROJEKTI

BIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA  I BIOMEDICINA

      Web stranica projekta: hecuba.inantro.hr

  • METABOLIČKI SINDROM, RIZIČNI ČIMBENICI NJEGOVA NASTANKA, TE KVALITETA ŽIVOTA ADOLESCENATA I MLAĐIH ODRASLIH NA PODRUČJU VUKOVARA I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE/ 2017. – 2019., Veleučilište „Lavoslav Ružička“, Vukovar; voditelj doc. dr. sc. Saša Missoni / dr. sc. Miran Čoklo. dr. med.

BIOARHEOLOGIJA I ARHEOLOGIJA

       Web stranica projekta: prehistria.inantro.hr

SOCIOKULTURNA ANTROPOLOGIJA

        Web stranica projekta: solidaran.inantro.hr

  • HRVATI U JUŽNOJ AMERICI / 2012. – 2013., Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, voditelj dr. sc. Nikša Sviličić