Pododsijek pravnih, kadrovskih i općih poslova

  • Zvonimir Čuvalo – rukovoditelj pododsjeka pravnih, kadrovskih i općih poslova

  • Štefanija Kos – spremačica i dostavljačica

Pododsijek za financijsko-računovodstvene poslove

  • Ana Barbarić – rukovoditeljica pododsjeka za financijsko-računovodstvene poslove

  • Marija Jurić – voditeljica pododsjeka za financijsko-računovodstvene poslove

Knjižnica

Ostali ovlaštenici

  • Dr.sc. Luka Bočkor – službenik za zaštitu osobnih podataka

  • Ivan Dolanc – ovlaštenik ravnatelja za zaštitu na radu

  • Dr. sc. Miran Čoklo – ovlaštenik ravnatelja za zaštitu na radu u Centru BIOANT

  • Zvonimir Čuvalo – ovlaštenik ravnatelja za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika