Tajništvo

Knjižnica

Zajedničke službe

  • Marija Jurić – voditeljica pododsjeka za financijsko-računovodstvene poslove

  • Zvonimir Čuvalo – voditelj pododsjeka pravnih, kadrovskih i općih poslova

  • Štefanija Kos – spremačica i dostavljačica

  • Dr.sc. Luka Bočkor – službenik za zaštitu osobnih podataka

  • Ivan Dolanc – ovlaštenik ravnatelja za zaštitu na radu