Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik

Ivor Janković, Institut za antropologiju (Hrvatska)

Pomoćni urednik:

Lucija Dodigović, Institut za antropologiju (Hrvatska)

Urednički odbor:

James Ahern, Odsjek za antropologiju, Sveučilište u Wyomingu (SAD)

Davide Barbieri, Odsjek za biomedicinske znanosti i specijaliziranu kirurgiju, Sveučilište u Ferrari (Italija)

Silvio Bašić, Odsjek Neurologije, Sveučilišna bolnica Dubrava (Hrvatska)

Noël Cameron, Loughborough Sveučilište (Velika Britanija)

Mislav Čavka, Medicinski fakultet i Sveučilišni bolnički centar “Zagreb”, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska)

Miran Čoklo, Institut za antropologiju (Hrvatska)

Igor Filipčić, Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan (Hrvatska)

Damjan Franjević, Odsjek za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska)

Tamás Hajdu, Odsjek za biološku antropologiju, Eötvös Loránd Sveučilište (Mađarska)

Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska)

Mario Kopljar, Medicinski fakultet, Josip Juraj Strossmayer Sveučilište u Osijeku (Hrvatska)

Sandra Kraljević Pavelić, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)

Antonia Krstačić, Sveučilišni bolnički centar „Sestre milosrdnice“, Klinika za traumatologiju Zagreb (Hrvatska)

Goran Krstačić, Medicinska škola, Sveučilište u Osijeku (Hrvatska)

Ivica Lukšić, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Klinička Bolnica Dubrava (Hrvatska)

Damir Marjanović, Institut za antropologiju (Hrvatska)

Petar Matošević, Zavod za onkološku kirurgiju, Klinički bolnički centar Zagreb (Hrvatska)

Saša Missoni, Institut za antropologiju (Hrvatska)

Mario Novak, Institut za antropologiju (Hrvatska)

Polina Popova, Institut za endokrinologiju na Almazov National Medical Research Centre u Saint Petersburgu (Rusija)

Mirela Sedić, Odsjek za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)

Lawrence M. Schell, Sveučilište u Albaniu, Državno sveučilište u New York-u (SAD)

Aleksandar Včev, Medicinski fakultet Josip Juraj Strossmayer, Sveučilište u Osijeku (Hrvatska)

    E – mail: editors@inantro.hr

    Adress: Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, Croatia