POSLIJEDOKTORANDI

dr.sc. Željka Celinšćak
dr.sc. Željka Celinšćakposlijedoktorandica
dr. sc. Mirna Jernej Pulić
dr. sc. Mirna Jernej Pulićposlijedoktorandica

DOKTORANDI

Iris Car
Iris Cardoktorandica
Mario Carić
Mario Carićdoktorand
Nives Fuchs
Nives Fuchsdoktorandica
Antonija Jonjić
Antonija Jonjićdoktorandica
Anita Stojanović Marković
Anita Stojanović Markovićdoktorandica
Maja Šetinc
Maja Šetincdoktorandica
Iva Šunić
Iva Šunićdoktorandica
Lia Vidas
Lia Vidasdoktorandica
Ines Žepić
Ines Žepićdoktorandica