Istraživačka grupa za arheološka istraživanja u antropologiji

prof. dr. sc. Ivor Janković
prof. dr. sc. Ivor Jankovićviši znanstveni suradnik
dr. sc. Petra Rajić Šikanjić
dr. sc. Petra Rajić Šikanjić viša znanstvena suradnica
dr. sc. Barbara Cvitkušić
dr. sc. Barbara Cvitkušić znanstvena suradnica
dr. sc. Mario Novak
dr. sc. Mario Novakznanstveni suradnik
Mario Carić
Mario Carićdoktorand
Lia Vidas
Lia Vidasdoktorandica