Istraživačka grupa za biomedicinska istraživanja u antropologiji

prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović
prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihovićznanstvena savjetnica
prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić
prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurićznanstvena savjetnica
dr. sc. Miran Čoklo
dr. sc. Miran Čokloviši znanstveni suradnik
dr. sc. Mirela Sedić
dr. sc. Mirela Sedićviša znanstvena suradnica
dr. sc. Luka Bočkor
dr. sc. Luka Bočkorznanstveni suradnik
dr. sc. Dubravka Havaš Auguštin
dr. sc. Dubravka Havaš Auguštin znanstvena suradnica
prof. dr. sc. Damir Marjanović
prof. dr. sc. Damir Marjanović znanstveni suradnik
prof.dr.sc. Saša Missoni
prof.dr.sc. Saša Missoniznanstveni suradnik
dr.sc. Natalija Novokmet
dr.sc. Natalija Novokmetznanstvena suradnica
dr. sc. Petar Projić
dr. sc. Petar Projićznanstveni suradnik
dr. sc. Jelena Šarac
dr. sc. Jelena Šarac znanstvena suradnica
dr. sc. Matea Zajc Petranović
dr. sc. Matea Zajc Petranović znanstvena suradnica
dr.sc. Željka Celinšćak
dr.sc. Željka Celinšćakposlijedoktorandica
Iris Car
Iris Cardoktorandica
Antonija Jonjić
Antonija Jonjićdoktorandica
Anita Stojanović Marković
Anita Stojanović Markovićdoktorandica
Maja Šetinc
Maja Šetincdoktorandica
Iva Šunić
Iva Šunićdoktorandica
Ines Žepić
Ines Žepićdoktorandica
Anamaria Blažanin
Anamaria Blažaninstručna suradnica
Ivan Dolanc
Ivan Dolancstručni suradnik
dr. sc. Lejla Ferhatović Hamzić
dr. sc. Lejla Ferhatović Hamzićstručna savjetnica
Rafaela Mrdjen Hodžić
Rafaela Mrdjen Hodžićstručna suradnica
dr. sc. Vanda Pribačić
dr. sc. Vanda Pribačićviša stručna suradnica