Istraživačka grupa za sociokulturna i društvena istraživanja u antropologiju

doc. dr. sc. Eva Anđela Delale
doc. dr. sc. Eva Anđela Delaleznanstvena suradnica
dr. sc. Olga Orlić
dr. sc. Olga Orlić znanstvena suradnica
dr. sc. Mirna Jernej Pulić
dr. sc. Mirna Jernej Pulićposlijedoktorandica
Nives Fuchs
Nives Fuchsdoktorandica
dr. sc. Morana Jarec
dr. sc. Morana Jarecviša stručna suradnica
dr. sc. Jelena Seferović
dr. sc. Jelena Seferovićstručna savjetnica