Ime i prezime: Jelena Seferović

Telefon: +385 (0)91 754 56 99

E-mail: jelena.seferovic@inantro.hr

Obrazovanje:

 • 2012. – 2017. Doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti (polje etnologija i kulturna antropologija). Poslijediplomski doktorski studij Etnologija i kulturna antropologija. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Cilj doktorske disertacije Konstrukcije rodnoga identiteta korisnica domova za psihički bolesne odrasle osobe jest analiza procesa samoaktualizacije žene s duševnim smetnjama unutar patrijarhalnog sustava, tj. istraživalo se je jesu li i kako duševne smetnje odredile njezine rodne uloge i onemogućile joj daljnje funkcioniranje u izvaninstitucionalnoj zajednici.

 • 2002. – 2007. Profesorica likovne kulture. Nastavnički odsjek – slikarstvo, Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
 • 1996. – 2000. Slikarska dizajnerica. Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik

Radno iskustvo:

 • 2018. – 2020. Istraživačica. ERC Advance Grant projekt EIRENE – Post – war transitions in gendered perspective: The case of the North-Eastern Adriatic region. Projekt financira Europsko istraživačko vijeće u okviru programa Obzor 2020. Voditeljica: prof. dr. sc. Marta Verginella, Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

Cilj projekta jest istražiti strategije socijalnog isključivanja, uključivanja i osnaživanja žena u poslijeratnim prijelaznim razdobljima (nakon 1918., 1945. i po završetku rata u bivšoj Jugoslaviji).

 • 2011. – 2017. Komercijalistkinja. S – ECO d.o.o. za trgovinu i proizvodnju drvnih proizvoda, Dubrovnik
 • 2008. – 2011. Odgajateljica. Centar za odgoj i obrazovanje Prekrižje, Zagreb

Sudjelovanje u projektima:

 • 2021. – Članica istraživačke skupine. Working group (WG 2): The Mixed Economy of Welfare osnovane u sklopu projekta Who cares in Europe?. Projekt financira Europska istraživačka mreža COST Action.

Cilj projekta jest propitati odnose među dobrovoljnim udrugama, obiteljima i državama u stvaranju socijalne skrbi u Europi u razdoblju između dva svjetska rata.

 • 2020. – Istraživačica. Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva. Projekt financira Hrvatska Zaklada za znanost. Voditeljica: dr. sc. Olga Orlić, Institut za antropologiju, Zagreb

Cilj istraživanja jest rasvijetliti politike solidarne ekonomije u Hrvatskoj s obzirom na njezin status tranzicijske zemlje, a u kontekstu dominantnih paradigmi o solidarnosti u predsocijalističkom, socijalističkom i postsocijalističkom periodu.

 • 2020. – Istraživačica. Uloga majke i doživljaj roditeljske kompetentnosti majki narušenog mentalnog zdravlja (MIMOZE). Međuinstiticijski projekt Instituta za antropologiju i Psihijatrijske bolnice “Sv. Ivan” u Zagrebu. Voditeljica: doc. dr. sc. Eva Anđela Delale, Institut za antropologiju, Zagreb

Cilj projekta jest istražiti doživljaj roditeljske uloge žena narušenog mentalnog zdravlja te zastupljenost njihove roditeljske uloge u arhivskoj građi bolnice.

 • 2018. – Istraživačica. Cultural history of psychiatry in Southeastern Europe. Projekt financira Bavarski akademski centar za Srednju, Istočnu i Jugoistočnu Europu (Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe) i Bavarski savez za istraživanje (Bavarian Research Alliance). Voditeljica: doc. dr. sc. Heike Karge, Institut za povijest, Sveučilište u Regensburgu, Njemačka

Cilj istraživanja jest analiza povijesti djelovanja psihijatrijskih ustanova na području jugoistočne Europe u prvoj polovici 20. stoljeća u kontekstu ondašnjih političkih i društveno-ekonomskih okolnosti.

Organizacijske vještine i kompetencije:

 • 2020. Sudjelovanje u pripremi kolegija za Interdisciplinarni studij antropologije i humane genetike Sveučilišta u Puli. Kolegiji: Osnove sociokulturne antropologije, Terenska istraživanja u antropologiji i Sociokulturna antropologija u istraživanju zdravlja i bolesti. Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2020. Sudjelovanje u izradi anketnog upitnika za potrebe prijave slovensko – hrvatskog projekta Developmental Programming of Metabolic Syndrome and Diabetes na natječaj Hrvatske Zaklade za znanost (IPS-2020-01). Institut za antropologiju, Zagreb
 • 2020. Članica Organizacijskog odbora. Petnaesti međunarodni kongres auksologije, Šibenik
 • 2015. Članica Organizacijskog odbora. Treći znanstveni skup studenata poslijediplomskih doktorskih studija društvenih i humanističkih znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2014. – 2017. Voditeljica projekta. Poboljšanje kvalitete stomatološke skrbi u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Lobor – Grad. Projekt je proveden uz potporu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Zagreb

Istraživački interesi: povijest psihijatrije i socijalne skrbi, povijest svakodnevnog života osoba s mentalnim poremećajima i intelektualnim teškoćama, povijest ženskog humanitarnog rada, antropologija spolnosti, antropologija djetinjstva i mladosti, antropologija sela

 Iskustvo rada u nastavi:

 • 2007. – 2010. Vanjska suradnica. Održavanje likovnih radionica u okviru kolegija Kreativna terapija, Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapiju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Objavljene publikacije:

 1. Seferović, Jelena (2021) “Teaching the history of psychosocial consequences of sexual violence in the context of female psychiatric patients”. Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, Taylor & Francis Group, 43(2), pp. 119-141
 2. Musić Milanović, Sanja; Lang Marović, Maja; Križan, Helena; Pezer, Martina; Seferović, Jelena; Missoni, Saša (2020): “Exploring the effect of socioeconomic development on child growth in posttransitional Croatia: a cross-sectional study”. International journal of public health, Springer, 65(4), pp. 1299-1307
 3. Seferović, Jelena (2020): “Reflection of the (In)power of Men in the Context of Post-War Everyday Life of Croatian War Veterans with Mental Disorders from World War I”. Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo, 35(1), pp. 25-44
 4. Seferović, Jelena (2019): Prilog istraživanju kulture djevojaštva nakon Prvog svjetskog rata: primjer djevojaka sa psihičkim smetnjama iz ruralnih krajeva kontinentalne Hrvatske”. Prilozi, Institut za historiju u Sarajevu, 48, p.p. 177-210
 5. Seferović, Jelena (2019): “Povijesni razvoj institucionalizacije ranjivih skupina: primjer “Prihvatilišta odraslih Narodnog odbora grada Zagreba”. Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, 39(1), p.p. 159-170

Publikacija u postupku objavljivanja:

 1. Seferović, Jelena (2021): “Analiza prezentacije i interpretacije prostitucije i prostituiranih žena u časopisu Ženski pokret”. Zbornik radova s konferencije “Časopis Ženski pokret”

Dodatna edukacija:

 • 2015. – Gestalt psihoterapija, Centar IGW, Zagreb
 • 2012. – 2014. Klinička ekspresivna art terapija, Dugan d.o.o., Varaždin

Strani jezici:

Engleski jezik aktivno u govoru i pismu.

Digitalna kompetencija:

Korištenje računala i osnovnih programskih paketa za rad na računalu.