3rd LINEE+ Conference:

“Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time”

&

“PhD Training Workshop in Multilingualism Research“

Dubrovnik, 28. travnja – 2. svibnja 2014.

Treća LINEE+ međunarodna konferencija „Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time“ održana je u prostorima Inter-univerzitetskog centra (IUC) u Dubrovniku od 28. do 30. travnja 2014. godine. Osnovni je cilj konferencije bio nastavak kritičkoga istraživanja višejezičnosti na tragu prijašnjih LINEE konferencija (2010. i 2012. godine) te okupljanje brojnih međunarodnih istraživača iz različitih disciplina (poput lingvistike, antropologije, sociologije, psihologije, ekonomije, kulturnih studija, povijesti, filozofije, itd.), kao i različitih drugih zainteresiranih skupina, koji su u svojim prezentacijama, ali i u brojnim neslužbenim razgovorima, diskutirali i razmijenjivali spoznaje o raznolikosti, te predlagali nove interdisciplinarne perspektive u znanstvenim istraživanjima te praksi jezične i kulturne raznolikosti.

Konferencija je okupila više od stotinu istraživača iz 26 zemalja iz Europe, Azije, Sjeverne Amerike i Afrike, a osim renomiranih i iskusnih znanstvenika, na konferenciji su sudjelovali i brojni mladi istraživači. Sudionici su svoja istraživanja predstavili unutar pet tematskih sesija:

1) Povijesna višejezičnost – Pouke iz prošlosti

2) Komodifikacija jezika – Liaisons dangereuses

3) Višejezičnost i materijalni život – „Govoreće“ stvari

4) Tamna strana višejezičnosti – Društvene vizije i podjele

5) Višejezični mozgovi i umovi – Radosti i strahovi?

6) Opća sesija

Osim konferencije, u istim je prostorima od 30. travnja do 2. svibnja 2014. godine održana i radionica za doktorske studente „PhD Training Workshop in Multilingualism Research“, sedma po redu iz serije radionica mreže LINEE i prva koja se održala u Dubrovniku. Cilj je radionice bio omogućiti mladim istraživačima stjecanje znanja iz višejezičnosti i srodnih područja, u posebnom obliku nastave koji se sastojao od predavanja četiriju renomiranih i iskusnih znanstvenika s prestižnih europskih znanstvenih institucija, nakon čega su studenti predstavili svoja istraživanja u obliku posterskih prezentacija.

Treću LINEE+ konferenciju organizirali su mreža LINEE+, Institut za antropologiju, Hrvatsko antropološko društvo, Znanstveno vijeće za antropološka istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Komisija IUAES za lingvističku antropologiju.

2nd LINEE Conference: Multilingualism in the public sphere

Dubrovnik, 4. – 6. svibnja 2012.

Druga LINEE konferencija „Multilingualism in the public sphere“ održana je u Dubrovniku, od 4. do 6. svibnja 2012. Kao nastavku prve LINEE konferencije “New Challenges for Multilingualism”, održane 2010. godine u Dubrovniku, cilj joj je bio nastaviti kritički istraživati pojam višejezičnosti u kontekstu kompleksne kulturne i jezične raznolikosti koje karakterizira mobilnost, migracije i manjine, te predlagati daljnje teorijske i istraživačke mogućnosti.

Konferencija je okupila istraživače koji istražuju višejezičnu komunikaciju iz perspektive koje nastoji kritički ispitati odnose moći i uključuje različite vrste javnoga prostora kao konkretne empirijske situacije, svaku sa svojim specifičnim doprinosom komunikaciji kroz jezične i kulturne granice, poput: javni prostori (trgovine, tržnice, turističke lokacije); područje ekonomije i radne organizacije; funkcionalne/sektorske javne usluge poput obrazovanja, zdravstvene zaštite, uprave, itd., te medija.

Konferencija je pružila platformu za razmjenu stavova, istraživačkih rezultata i stručnih mišljenja o širokom spektru pitanja povezanih s višejezičnošću. Više od stotinu sudionika iz 30 zemalja predstavilo je svoja istraživanja unutar pet tematskih sesija: A) Višejezične prakse u javnim prostorima i jezični krajobraz, B) Višejezičnost u institucijama, C) Višejezičnost u ekonomiji, D) Povijesna perspektiva višejezičnosti te E) Opća sesija. Sesije i širok raspon tema koje su obuhvatila izlaganja stručnjaka iz različitih područja svjedoče o nesmanjenu zanimanju za istraživanje višejezičnosti, kao i o važnosti interdisciplinarnoga pristupa višejezičnosti.

Drugu LINEE konferenciju „Multilingualism in the public sphere“ organizirali su Institut za antropologiju i Hrvatsko antropološko društvo, zajedno s partnerima mreže izvrsnosti LINEE: Sveučilište u Bernu, Sveučilište u Segedu, Sveučilište u Bolzanu, Sveučilište u Zagrebu, Karlovo sveučilište u Pragu, Sveučilište u Beču, Sveučilište u Southamptonu te Sveučilište primijenjenih jezika u Münchenu.

Međunarodna konferencija

“New Challenges for Multilingualism in Europe”