Tragajući za slavenskim korijenima hrvatske populacije pomoću analize drevnih genoma i Rekonstrukcija genetičke raznolikosti i migracijskih obrazaca kasne avarske populacije pomoću analize drevne DNA su dva nova projekta Instituta za antropologiju financirana od Austrijske zaklade za znanost.

Predviđeno trajanje projekata je 2021 – 2022.

Opisi su na linku: https://inantro.hr/projekti/medunarodni-projekti/